DEDVCO

deduco
Hasło: 
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum
Definicja: 
odprowadzać; zabierać
Grupa Semantyczna: 
Podróżowanie
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
661

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/dedvco