CONFITEOR

confiteor
Hasło: 
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum
Definicja: 
przyznać się; wyznawać; ujawniać
Grupa Semantyczna: 
Sprawiedliwość i prawo
Część Mowy: 
Czasownik: deponens
Frekwencja: 
972

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/confiteor