COMMVNIS

communis
Hasło: 
commūnis -e
Definicja: 
powszechny, zwyczajowy
Grupa Semantyczna: 
Miasto
Część Mowy: 
Przymiotnik: 3 deklinacja
Frekwencja: 
660

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/commvnis