COMMITTO

committo
Hasło: 
committō -mittere -mīsī -missum
Definicja: 
łączyć, powierzać (+ dat.); wykonać
Grupa Semantyczna: 
Życie w społeczeństwie
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
608

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/committo