COGNOSCO

cognosco
Hasło: 
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum
Definicja: 
dowiadywać się, poznawać
Grupa Semantyczna: 
Szkoła/wiedza
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
339

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/cognosco