CAVSA

causa
Hasło: 
causa -ae f.
Definicja: 
przyczyna; gen. + causā, z powodu, ze względu na, dla
Grupa Semantyczna: 
Mowa/retoryka
Część Mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Frekwencja: 
107

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/cavsa