CAREO

careo
Hasło: 
careō -ēre -uī
Definicja: 
być pozbawionym czegoś (+ abl.)
Grupa Semantyczna: 
Interesy/pieniądze
Część Mowy: 
Czasownik: 2 koniugacja
Frekwencja: 
572

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/careo