ASCENDO

ascendo
Hasło: 
ascendō -ere -scendī -scēnsum
Definicja: 
wychodzić do góry
Grupa Semantyczna: 
Podróżowanie
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
990

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/ascendo