ANIMAL

animal
Hasło: 
animal -ālis n.
Definicja: 
zwierzę, istota żyjąca
Grupa Semantyczna: 
Zwierzęta i rośliny
Część Mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja
Frekwencja: 
547

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/animal