AFFICIO

afficio
Hasło: 
afficiō -ficere -fēcī -fectum
Definicja: 
doświadczyć kogoś czymś (+ abl.)
Grupa Semantyczna: 
Życie w społeczeństwie
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Frekwencja: 
958

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/afficio