ADVERSVS_2/ADVERSVS_3

adversus
Hasło: 
adversus (-um)
Definicja: 
(przysł. i przyim.) naprzeciw
Grupa Semantyczna: 
Wojna i pokój
Część Mowy: 
Przysłówek
Frekwencja: 
460

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/adversvs2adversvs3