ADDVCO

adduco
Hasło: 
addūcō -ere -dūxī -ductum
Definicja: 
przyprowadzać, skłaniać do czegoś
Grupa Semantyczna: 
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Część Mowy: 
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Frekwencja: 
886

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/latin-core/addvco