ὥστε

Hasło: 
ὥστε
Definicja: 
(wprowadzający zdanie skutkowe), tak więc, tak że, …że (w efekcie)
Część mowy: 
Spójnik: podrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
86

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%A5%CF%83%CF%84%CE%B5