ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον

Hasło: 
ὀλίγος
Definicja: 
mały, drobny, nieliczny
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
168

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%80%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%E1%BD%80%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%B7-%E1%BD%80%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD