ἴσος ἴση ἴσον

Hasło: 
ἴσος
Definicja: 
równy, taki sam jak (+dat.)
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
107

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%B4%CF%83%CE%BF%CF%82-%E1%BC%B4%CF%83%CE%B7-%E1%BC%B4%CF%83%CE%BF%CE%BD