Hasło: 
Definicja: 
lub; niż (po porównaniu); ἤ ... ἤ albo ... Albo
Część mowy: 
Spójnik: współrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
8

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%A4