ἐκ, ἐξ

Hasło: 
ἐκ
Definicja: 
od, z (+ gen), w kierunku na zewnątrz
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
29

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%90%CE%BA-%E1%BC%90%CE%BE