ἀλλά

Hasło: 
ἀλλά
Definicja: 
ale, lecz
Część mowy: 
Spójnik: współrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
26

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%BB%CE%BB%CE%AC