τροφή τροφῆς, ἡ

Hasło: 
τροφή
Definicja: 
pożywienie, pokarm, jedzenie
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Życie i śmierć
Frekwencja: 
258

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1