τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε

Hasło: 
τοιόσδε
Definicja: 
taki (jak ten), tego rodzaju (jak ten)
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
449

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%83%CE%B4%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B4%CE%B5