πῶς

Hasło: 
πῶς
Definicja: 
w jaki sposób?, jak?
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
174

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%E1%BF%B6%CF%82-0