περ

Hasło: 
περ
Definicja: 
[enklityka dodawana do zaimków i innych partykuł dla wzmocnienia wypowiedzi]
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
495

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%B5%CF%81