μικρός –ά –όν

Hasło: 
μικρός
Definicja: 
mały, drobny, niski
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
84

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AC-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD