λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

Hasło: 
λανθάνω
Definicja: 
ujść uwagi czyjejś (+acc. i nom. part.), być nieznanym; (med. and pass.) zapomnieć
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
424

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%94%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BD-%CE%BB%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B1