εἰκός εἰκότος, τό

Hasło: 
εἰκός
Definicja: 
podobieństwo, prawdopodobieństwo; εἰκός (ἐστι) jest prawdopodobne że (+ inf.) → ἔοικα
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
488

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C