διαφορά –ᾶς, ἡ

Hasło: 
διαφορά
Definicja: 
niezgoda, rozbieżność
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
297

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%E2%80%93%E1%BE%B6%CF%82-%E1%BC%A1