γνώμη γνώμης, ἡ

Hasło: 
γνώμη
Definicja: 
myśl, inteligencja, opinia, zamiar
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
355

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1