Greek Core Vocabulary

CUVÂNT DEFINIŢIE PARTE DE VORBIRE GRUP SEMANTIC CLASIFICAREA FRECVENŢEIsort descending
articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor
Rodzajnik określony Zaimki 1
el, ea etc. (pentru accentuare); acelaşi (cu articol); (pron.) el, ea etc. (în cazuri oblice)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 2
şi, de asemenea, chiar; καί...καί fie...fie
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 3
şi; însă
Spójnik: współrzędny Partykuły 4
who? what? which? (interog. pron./adj.)
Zaimek Zaimki 5
a fi, a exista
Czasownik: nieregularny Człowieczeństwo i istnienie 6
acesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceasta
Zaimek Zaimki 7
sau; decât (după o comparaţie); ἤ...ἤ sau...sau
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 8
în, printre (+dat.)
Przyimek Kierunek 9
pe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevăr
Spójnik: współrzędny Partykuły 10
cineva, ceva, oricine, orice, câţiva (pron./adj. enclitic nehotărât)
Zaimek Zaimki 11
care, cine, ce
Zaimek Zaimki 12
pentru (relatând o istorisire), într-adevăr, de fapt (pentru a confirma)
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 13
nu (cu verbe indicative)
Przysłówek Spójniki/przysłówki 14
a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Pisanie i mówienie 15
din moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) ca
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 16
şi; τε…τε ambele…şi
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 17
în, la, spre (+ac.)
Przyimek Kierunek 18
deasupra, spre, la (+gen.); pe(+dat.); împotriva, contra (+ac.)
Przyimek Kierunek 19
jos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unul
Przyimek Kierunek 20
eu, noi
Zaimek Zaimki 21
din partea, în prezenta lui (+gen.); lângă, la, în completare la (+dat.); spre, la, în completare la (+ac.)
Przyimek Kierunek 22
a deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fi
Czasownik: deponens Człowieczeństwo i istnienie 23
dacă (+conj.)
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 24
prin, în timpul, din cauza (+gen., ac.)
Przyimek Przyimki bezkierunkowe 25
însă
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 26
tot, toţi; totul (cu articol)
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 27
a avea, a ţine, a păstra
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Branie i dawanie 28
din, de la (+gen.)
Przyimek Kierunek 29
mult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare parte
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 30
în jur; privitor la (+gen.)
Przyimek Kierunek 31
nu (marchează negaţia ca şi conjunctiv sau condiţional); εἰ μή dacă nu
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 32
oricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, ce
Zaimek Zaimki 33
[marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)]
Przysłówek Partykuły 34
tu
Zaimek Zaimki 35
sus, pe; de-a lungul
Przyimek Kierunek 36
pentru că; (cu superl.) atât de...pe cât posibil
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 37
dacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevăr
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 38
altul, celălalt
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 39
de la (+gen.)
Przyimek Kierunek 40
a spune, a declara, a afimra; οὐ φημί anega, a refuza, a spune că...nu
Czasownik: -μι Pisanie i mówienie 41
sub (+gen., dat.); de (+gen de agent personal); jos sub (+ac.)
Przyimek Kierunek 42
a face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a considera
Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 43
prin urmare, potrivit cu; în orice caz
Przysłówek Partykuły 44
cuvânt, discurs; cugetare, relatare, raţiune
Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie i mówienie 45
de la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.)
Przyimek Kierunek 46
în acest fel
Przysłówek Spójniki/przysłówki 47
primul, cel dintâi; τὸ πρότερον mai înainte
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 48
zeu, zeiţă
Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 49
cu (+gen.); după (+acc.)
Przyimek Przyimki bezkierunkowe 50
el însuşi, ea însăşi (pronume reflexiv)
Zaimek Zaimki 51
mare, măreţ, puternic
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 52
şi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încă
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 53
acea persoană sau acel lucru; ἐκεῖνος…οὗτος cel dintâi…ultimul
Zaimek Zaimki 54
acest
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 55
nimeni, nimic
Zaimek Zaimki 56
am spus, am zis, 2 aor. → λέγω, φημί
Czasownik: nieregularny Pisanie i mówienie 57
bun, virtuos, curajos
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 58
(enclitic) într-adevăr; cel puţin, în orice caz
Przysłówek Partykuły 59
desigur, într-adevăr, acum, de fapt (conferă o mai mare exactitate)
Przysłówek Partykuły 60
oraş, oraş-stat
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Państwo i społeczeństwo 61
unul
Liczebnik: główny Miary i liczby 62
a pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbi
Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 63
a lipsi, a pierde, a avea nevoie de (+gen.)
Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 64
om
Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 65
a vedea, a privi la
Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 66
singur, unic
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 67
nici...nici
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 68
precum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil să
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 69
a lua, a apuca; a primi
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Branie i dawanie 70
a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 71
celălalt (din doi); altul, un altul
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 72
rău, nelegiuit, laş
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 73
bărbat, soţ
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Człowieczeństwo i istnienie 74
după, de când, când
Spójnik: podrzędny Czas 75
oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 76
a striga, a chema
Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 77
trup
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 78
este necesar, este nevoie, trebuie să (+ac. and infin.)
Czasownik: bezosobowy Etyka i moralność 79
după cum, ca şi cum
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 80
a da, a oferi
Czasownik: -μι Branie i dawanie 81
încă, deja
Przysłówek Czas 82
natură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturii
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Porządek świata 83
mic, scurt, puţin
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 84
(+infin.) a putea să, a fi suficient de puternic să
Czasownik: bezosobowy Praca i odpoczynek 85
(introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) ca
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 86
început, origine; regat, domnie, regulă; magistratură
Rzeczownik: 1 deklinacja Czas 87
fiecare (din câţiva)
Zaimek Zaimki 88
zi
Rzeczownik: 1 deklinacja Porządek świata 89
a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Porządek świata 90
toate laolaltă
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 91
asemănător (+dat.)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 92
acum
Przysłówek Czas 93
pământ
Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 94
putere, forţă, tărie, îndemânare
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Wojna i pokój 95
frumos, nobil, onorabil
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 96
domn, stăpân
Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 97
mai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decât
Przysłówek Spójniki/przysłówki 98
acesta
Zaimek Zaimki 99
întreg, complet, total
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 100
parte
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 101
prin urmare, apoi (trăgând o concluzie)
Przysłówek Partykuły 102
al meu
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 103
a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.)
Czasownik: deponens Państwo i społeczeństwo 104
doi
Liczebnik: główny Miary i liczby 105
timp
Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 106
acelaşi, acelaşi cu (+dat.)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 107
când (+subj.)
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 108
doar
Przysłówek Spójniki/przysłówki 109
a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.)
Czasownik: nieregularny Umysł, postrzeganie i uczenie się 110
rege
Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Państwo i społeczeństwo 111
oh! (non emfatic atunci când este folosit cu vocativul)
Wykrzyknik Partykuły 112
(+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place ceva
Czasownik: deponens Zmysły i uczucia 113
a aduce la lumină, a face să apară, a face limpede; (pas.) a veni la lumină, a apărea, a părea să fie
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pokazywanie i znajdowanie 114
a scrie
Czasownik: -ω temat wargowy Pisanie i mówienie 115
a căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bine
Czasownik: nieregularny Praca i odpoczynek 116
suflare, viaţă, suflet
Rzeczownik: 1 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 117
nimeni, nimic
Zaimek Zaimki 118
răspunzător, vinovat
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 119
înapoi; din nou
Przysłówek Kierunek 120
cei mai mulţi dintre, (în răspunsuri) în mod sigur
Przysłówek Spójniki/przysłówki 121
a exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele date
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Człowieczeństwo i istnienie 122
a începe (+gen.); a conduce, a guverna (+gen.)
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Czas 123
femeie, soţie
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Człowieczeństwo i istnienie 124
la un anumit moment, cândva, în lume
Przysłówek Czas 125
pentru ca (conj. +subj. sau opt.); unde (rel. adv. +indic.)
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 126
nume; faimă
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Pisanie i mówienie 127
pentru (+gen), peste (+ac.)
Przyimek Przyimki bezkierunkowe 128
deja, acum (în trecutul imediat); actualmente (în viitorul imediat)
Przysłówek Czas 129
tată
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 130
a asculta, a auzi
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Zmysły i uczucia 131
familie, neam; clasă
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Rodzina, przyjaźń, dom 132
loc; subiect
Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 133
a face, a împlini; a face într-un anumit fel (+adv.)
Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 134
primul, del dintâi; (adv.) τὸ πρῶτον în primul rând
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 135
a găsi, descoperi, a concepe
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Pokazywanie i znajdowanie 136
fiu, fiică, copil; sclav
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Rodzina, przyjaźń, dom 137
a veni, a se duce
Czasownik: deponens Ruch 138
fiu
Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 139
apă
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 140
propriu; deosebit, separat, special
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 141
al vostru (sg.; ὑμέτερος = pl.)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 142
a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.)
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 143
a lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.)
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Człowieczeństwo i istnienie 144
a sta pe picioare, a se ridica
Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 145
în acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.)
Przysłówek Czas 146
a purta, a căra, a aduce; a trece (timpul)
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 147
mod, fel; stil de viaţă, obicei
Rzeczownik: 2 deklinacja Charakterystyka 148
nici...nici
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 149
mijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijlocul
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 150
(doar cazuri oblice la plural) unul pe altul
Zaimek Zaimki 151
întotdeauna
Przysłówek Czas 152
iubit, drag; prietenos
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 153
a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Rodzina, przyjaźń, dom 154
muncă, realizare, faptă
Rzeczownik: 2 deklinacja Praca i odpoczynek 155
a naviga
Czasownik: kontrahowany Państwo i społeczeństwo 156
apoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν)
Przysłówek Czas 157
[accentuează particula precedentă]
Przysłówek Partykuły 158
este necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.)
Czasownik: bezosobowy Etyka i moralność 159
arăta, a puncta
Czasownik: -μι Pokazywanie i znajdowanie 160
animal, fiinţă
Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 161
lucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afaceri
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Praca i odpoczynek 162
în faţa; opus
Przyimek Kierunek 163
a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel
Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 164
am văzut
Czasownik: nieregularny Zmysły i uczucia 165
mână
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 166
şi nu
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 167
puţin, mic
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 168
obicei, tradiţie, lege
Rzeczownik: 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 169
comun, împărtăşit, reciproc
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 170
a crede, a admite, a considera (+ac şi infin.)
Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 171
a pune în mişcare, a mişca
Czasownik: kontrahowany Ruch 172
a suferi, a fi afectat într-un anumit fel (+adv.)
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 173
cum?
Przysłówek Zaimki 174
persoana care, lucrul care
Zaimek Zaimki 175
atât de mare, atât de mult
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 176
cu (+ dat de însoţire sau mijloace)
Przyimek Przyimki bezkierunkowe 177
apoi
Przysłówek Spójniki/przysłówki 178
adevărat
Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Etyka i moralność 179
drept, corect
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 180
(+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona să
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 181
(+infin.) a vrea să; a fi gata să
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 182
rest, rămăşiţă, rest de
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 183
nevoie
Rzeczownik: 1 deklinacja Porządek świata 184
când, oricând (+indic. sau opt.)
Spójnik: podrzędny Czas 185
al doilea
Liczebnik: główny Miary i liczby 186
război
Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 187
pământ, teritoriu; loc
Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 188
a trăi
Czasownik: kontrahowany Życie i śmierć 189
mulţime; număr
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 190
soare
Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 191
sursă, origine; acuză, sarcină
Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 192
a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.)
Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 193
a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum
Czasownik: nieregularny Człowieczeństwo i istnienie 194
cea mai mare parte (superlativ de la πολύς)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 195
formă, înfăţilare, aspect; categorie, fel
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 196
ca; astfel încât(+conj. Sau opt.)
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 197
trei
Liczebnik: główny Miary i liczby 198
viaţă
Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 199
a crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.)
Czasownik: -ω temat zębowy 200
cerc, inel, disc, sferă, mişcare circulară
Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 201
întâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, stare
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Zmysły i uczucia 202
înainte, în faţa (+gen.)
Przyimek Czas 203
totuţi; desigur
Przysłówek Partykuły 204
a striga pe nume
Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 204
bunătate, excelenţă; virtute; curaj, valoare
Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 206
al vostru (pl.; σός = sg.)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 206
an
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Czas 208
vizavi de (+gen.)
Przyimek Kierunek 209
corabie
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Praca i odpoczynek 210
al treilea
Liczebnik: główny Miary i liczby 211
vânt, spirit, suflare
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Ziemia 212
adevărat, drept
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 213
mare
Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 214
a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.)
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Praca i odpoczynek 215
până la; (prep.) atâta timp cât, până la (+gen.)
Spójnik: podrzędny Czas 216
părere, raţionament; onoare, cinste, reputaţie
Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 217
cap
Rzeczownik: 1 deklinacja Części ciała 218
foc
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 219
mai mic, mai puţin (comp. de la μικρός)
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Miary i liczby 220
picior
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 221
sfânt, divin
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia 222
drept, direct; (adv.) imediat
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Miary i liczby 223
mă voi duce (viitor de la ἔρχομαι)
Czasownik: -μι Ruch 224
iute, rapid; (adv.) τάχα repede; poate
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 225
râu
Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 226
substanţă, proprietate; esenţă
Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 227
număr
Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 228
a veni după, a urma (+gen.); următor; (adv.) ὕστερον după aceea
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Kierunek 229
a apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.)
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Wojna i pokój 230
timpul potrivit
Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 231
a locui, a ocupa
Czasownik: kontrahowany Rodzina, przyjaźń, dom 232
ambii
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 233
semn, semnal
Rzeczownik: 2 deklinacja Pokazywanie i znajdowanie 234
a oferi, a prezenta;a îngădui, a permite
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Branie i dawanie 235
fiecare (din cei doi)
Zaimek Zaimki 236
a explica, a declara
Czasownik: kontrahowany Pokazywanie i znajdowanie 237
casnic; propriu; potrivit
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 238
a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.)
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Prawo i sądownictwo 239
sfârşit, împlinire, realizare
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Życie i śmierć 240
a conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândi
Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 241
vrednic, merituos
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 242
cu adevărat (accentuează ceea ce urmează)
Przysłówek Partykuły 243
clar, limpede, vizibil
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Pokazywanie i znajdowanie 244
prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult
Przysłówek Partykuły 245
duşmănos; οἱ πολέμιοι duşmanii
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 246
a întreba, a întreba pe cineva despre (+dublu ac.)
Czasownik: deponens Pisanie i mówienie 247
frate
Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 248
măreţie, mărime
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 249
dacă…sau
Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 250
a se situa, a se afla, a fi stabilit sau condamnat (folosit ca perfect pasiv al lui τίθημι)
Czasownik: deponens Praca i odpoczynek 251
adeseori
Przysłówek Czas 252
a bea
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 253
slavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Etyka i moralność 254
apoi
Przysłówek Czas 255
a căuta
Czasownik: kontrahowany Pokazywanie i znajdowanie 256
formă, aspect, înfăţişare
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Miary i liczby 257
mâncare, hrană
Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 258
a învăţa, a stabili, a constata
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Umysł, postrzeganie i uczenie się 259
aici, acolo
Przysłówek Kierunek 260
a fugi, a evita
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 261
cal
Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 262
ordine; podoabă, ornament; lume, univers
Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 263
sânge
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 264
a apuca, a lua cu forţa; (med.) a alege
Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 265
a adăuga; (med.) a alătura
Czasownik: -μι Branie i dawanie 266
a considera demn; a cere, a pretinde, a căuta
Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 267
până ce; în timp ce, atâta timp cât
Spójnik: podrzędny Czas 268
tânăr, nou, proaspăt
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 269
a fi precum (+dat.); a părea; a fi de acord, a conveni
Czasownik: nieregularny Charakterystyka 270
chiar dacă (+subj.)
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 271
a se aşeza, a se stabili; a aduce într-o anumită stare
Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 272
artă, îndemânare
Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 273
lucru; (cel mai întâlnit la plural) bunuri sau proprietate, în special bani
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 274
a mântui
Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 275
a trimte
Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 276
voce, sunet
Rzeczownik: 1 deklinacja Zmysły i uczucia 277
pe seama, de dragul (+gen.)
Przyimek Przyimki bezkierunkowe 278
a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri
Czasownik: -μι Życie i śmierć 279
moarte
Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 280
noapte
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 281
drum, cale, potecă
Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 282
ţară
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 283
a da înapoi; a permite; (med.) a vinde
Czasownik: -μι Branie i dawanie 284
minte, simţ, înţelegere
Rzeczownik: 2 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 285
a sta, a rămâne, a îndura, a aştepta
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 286
a muri
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 287
complet, în întregime
Przysłówek Spójniki/przysłówki 288
bun (opus lui κακῶς); complet; din fericire
Przysłówek Spójniki/przysłówki 289
a judeca, a hotărâ, a determina
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Prawo i sądownictwo 290
a creşte, a ridica; a ucide, a nimici
Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 291
lung, înalt, mare, îndelung
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 292
am venit, sunt de faţă
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 293
plăcere, încântare
Rzeczownik: 1 deklinacja Praca i odpoczynek 294
mamă
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 295
nemaipomenit; inteligent
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 296
deosebire
Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 297
a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.)
Czasownik: kontrahowany Państwo i społeczeństwo 298
oameni (simpli); ţară (opus lui πόλις)
Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 299
cer
Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 300
a urma
Czasownik: deponens Ruch 301
mai puţin, mai slab (comp al lui κακός sau μικρός)
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Charakterystyka 302
munte, colină
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Ziemia 303
(prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însă
Przyimek Przyimki bezkierunkowe 304
patru
Liczebnik: główny Miary i liczby 305
puternic, capabil
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 306
casă, familie
Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 307
cel mai bun (superl. al lui ἀγαθός)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 308
uşor
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 309
a lua de la, a îndepărta
Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 310
soartă, destin (bun sau rău), şansă
Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 311
limpede, evident
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zmysły i uczucia 312
faţă, mască, persoană
Rzeczownik: 2 deklinacja Części ciała 313
a crede în (+dat.)
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Zmysły i uczucia 314
a învăţa
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 315
sus
Przysłówek Kierunek 316
a pune în ordine
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Państwo i społeczeństwo 317
ochi
Rzeczownik: 2 deklinacja Części ciała 318
a accepta; a întâmpina, a binedispune
Czasownik: deponens Rodzina, przyjaźń, dom 319
a sosi la, a ajunge
Czasownik: deponens Ruch 320
îndeajuns; capabil (+infin.)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Pomoc i bezpieczeństwo 321
a lucra, a munci
Czasownik: deponens Praca i odpoczynek 322
bătălie
Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 323
a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte
Czasownik: -ω temat wargowy Życie i śmierć 324
imposibil; lipsit de putere
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 325
precis, clar, limpede
Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Miary i liczby 326
(enclitic) undeva; presupun, poate
Przysłówek Partykuły 327
de unde
Przysłówek Kierunek 328
gură, faţă, deschidere
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 329
separat, în afară; (+gen.) fără, în afară de
Przysłówek Kierunek 330
mai puternic, mai capabil; mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Charakterystyka 331
scurt
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 332
puternic
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 333
adevăr
Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 334
dreptate, proces, pedeapsă
Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 335
loc, regiune
Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 336
dulce, plăcut
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 337
boală, suferinţă
Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 338
piatră
Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 339
vechi, bătrân
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 340
a trimite, a lăsa să plece; a nesocoti
Czasownik: -μι Branie i dawanie 341
altfel
Przysłówek Zaimki 342
acţiune, tranzacţie
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Praca i odpoczynek 343
clar, distinct, neted
Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Pokazywanie i znajdowanie 344
înţelept, deştept, îndemânatic
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 345
a cuceri, a învinge
Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 346
a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.)
Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 347
templu
Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 348
şi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou)
Przysłówek Partykuły 349
patrie
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 350
ascuţit, strindent
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 351
şi într-adevăr
Przysłówek Partykuły 352
şi mai mult
Przysłówek Miary i liczby 353
mai mult (comp. al lui πολύς)
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Miary i liczby 354
cuget, părere, scop, inteligenţă
Rzeczownik: 1 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 355
cinste, onoare; preţ, valoare; slujire
Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 356
între
Przysłówek Kierunek 357
a aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţi
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Etyka i moralność 358
înainte, până la
Spójnik: podrzędny Czas 359
a face rău; a răni
Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 360
căpetenia unei armate, conducător
Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 361
nu mai mult
Przysłówek Czas 362
bătrân; (pl.) trimişi, ambasadori
Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Państwo i społeczeństwo 363
a opri; (mediu.) a înceta
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Ruch 364
a termina; a muri
Czasownik: kontrahowany Życie i śmierć 365
a amesteca
Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 366
oameni, lume
Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 367
fiică
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 368
casă, locuinţă
Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 369
a înconjura, a se preda
Czasownik: -μι Branie i dawanie 370
afară; în afară de
Przysłówek Kierunek 371
insulă
Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 372
acolo
Przysłówek Kierunek 373
înţelegere, cunoaştere, îndemânare
Rzeczownik: 1 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 374
a permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în pace
Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 375
a fi în primejdie de, a se minuna de
Czasownik: -ω temat zębowy Zmysły i uczucia 376
a înţelege, a auzi, a învăţa
Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 377
a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 378
dificultate, necaz
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 379
copil
Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 380
a apuca, a prinde, a confrunta
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 381
a lupta (împotriva) (+dat.)
Czasownik: deponens Wojna i pokój 382
a aminti; (la perfect med.) a-şi aminti
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 383
a elibera, a slăbi, a dezlega; a distruge
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 384
a muri, a fi pe moarte
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 384
a onora
Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 386
zid
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 387
în egală măsură, probabil, poate
Przysłówek Spójniki/przysłówki 388
a urca, a ridica; a îndepărta
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 389
a ucide
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 390
ostaş
Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 391
fără (+gen.)
Przyimek Przyimki bezkierunkowe 392
care din cei doi? πότερον dacă
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 393
pur şi simplu, doar
Przysłówek Miary i liczby 394
a cădea, a se prăbuşi
Czasownik: -ω temat zębowy Wojna i pokój 395
al patrulea
Liczebnik: główny Miary i liczby 396
a echipa, a furniza, a pregăti
Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 397
urât; ostil (+dat.)
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 398
luptă, întrecere
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 399
a frâna, a verifica, a împiedica (+ac. şi infin.)
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 400
a rata semnul (+gen.); a greşi, a eşua
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Etyka i moralność 401
a distruge; a corupe
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 402
(enclitic) într-un anumit fel, cumva
Przysłówek Partykuły 403
muncă, lucru; durere, necaz
Rzeczownik: 2 deklinacja Praca i odpoczynek 404
acolo
Przysłówek Kierunek 405
ordine, dispunere; unitate militară
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Wojna i pokój 406
a încerca (+gen.)
Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 407
a pune pe fugă (mediu and pasiv) a fugi
Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 408
a lovi, arunca la (ac.), cu (dat.)
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 409
rău, nelegiuit, hain
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 410
oaspete prieten; străin
Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 411
ne-elin, străin; barbar
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 412
unde, oriunde
Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 413
a folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosul
Czasownik: nieregularny Pomoc i bezpieczeństwo 414
a asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.)
Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 415
sclav, rob
Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 416
a tăia, a doborâ, a tăia în bucăţi
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 417
folositor, util
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 418
ce fel de?
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 419
armă, uneală (cel mai des la forma de plural)
Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 420
credinţă, încredere, încredinţare pledge, guarantee
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Zmysły i uczucia 421
a prelua, a profita; a răspunde; a presupune
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Umysł, postrzeganie i uczenie się 422
poet
Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie i mówienie 423
a-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uita
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Państwo i społeczeństwo 424
mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 425
în toate felurile; în orice caz
Przysłówek Spójniki/przysłówki 426
a căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşălui
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Praca i odpoczynek 427
a separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspunde
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pisanie i mówienie 428
cinci
Liczebnik: główny Miary i liczby 429
pericol
Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 430
a vorbi împotriva, a acuza (+gen.)
Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 431
a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre
Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 432
cu toate acestea, în ciuda acestui fapt
Przysłówek Spójniki/przysłówki 433
divin
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia 434
călăreţ
Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Wojna i pokój 435
a dobândi, a cuceri
Czasownik: deponens Branie i dawanie 436
a pleca, a părăsi
Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 437
dorinţă; sfat; sfat al bătrânilor
Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 438
speranţă; aşteptare
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Zmysły i uczucia 439
pictură, scriere; punere sub acuzare
Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie i mówienie 440
a da naştere la, a genera, a produce
Czasownik: -ω temat zębowy Rodzina, przyjaźń, dom 441
a avea grijă de
Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 442
viaţă, spirit, suflet, inimă, minte
Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 443
a vedea, a privi (la)
Czasownik: -ω temat wargowy Zmysły i uczucia 444
spaimă, panică, fugă
Rzeczownik: 2 deklinacja Zmysły i uczucia 445
republică, cetăţenie, constituţie
Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 446
stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metri
Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 447
a crede, a considera (+infin.); a fi dispus să (+adv. Şi dat.)
Czasownik: kontrahowany Umysł, postrzeganie i uczenie się 448
ca acesta, acest fel
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 449
a pune în mişcare, a grăbi; (intranzitiv) a începe
Czasownik: kontrahowany Ruch 450
a pregăti, a fi gata, a oferi
Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 451
a vorbi, a pălăvrăgi
Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 452
a face, a împlini
Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 453
a privi la; a scruta, a analiza
Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 454
taur, bou
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Zwierzęta i rośliny 455
al nostru
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 456
scrisoare, literă; (pl.) scriere, document
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Pisanie i mówienie 457
a întreba pe cineva (ac.) ceva (ac.); a cere
Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 458
a se răbzoi
Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 459
a jertfi, a sacrifica
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Religia 460
a conduce, a pune în mişcare
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 461
a se teme
Czasownik: -ω temat zębowy Zmysły i uczucia 462
aliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţi
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 463
conducător, căpetenie
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 464
greu, obositor, istovitor
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 465
astfel, în acest fel; aici
Przysłówek Kierunek 466
urât, ruşinos
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 467
pace
Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 468
a fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω)
Czasownik: deponens Wojna i pokój 469
zece
Liczebnik: główny Miary i liczby 470
mai bun, mai puternic, mai capabil, mai curajos (comp. al lui ἀγαθός)
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 471
mai rău (comp. al lui κακός)
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 472
a ajuta, a sprijini (+dat.)
Czasownik: kontrahowany Pomoc i bezpieczeństwo 473
luminos, strălucitor; binecunoscut, vestit, cunoscut
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 474
a elibera, a da drumul, a uşura
Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 475
a plănui să, a decide să; (med) a dezbate
Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 476
mult, foarte mult
Przysłówek Spójniki/przysłówki 477
a cere, a cerşi
Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 478
mântuire, eliberare
Rzeczownik: 1 deklinacja Pomoc i bezpieczeństwo 479
[introduce o întrebare ]
Przysłówek Partykuły 480
a urma
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 481
spirit, zeu, demon
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Religia 482
în mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie )
Przysłówek Partykuły 483
limbă; limbaj
Rzeczownik: 1 deklinacja Części ciała 484
şapte
Liczebnik: główny Miary i liczby 485
a avea curaj, a îndrăzni; a încerca
Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 486
stăpân (al casei); conducător
Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 487
probabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικα
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 488
nedrept
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 489
douăzeci
Liczebnik: główny Miary i liczby 490
fără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mare
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 491
dintr-odată, imediat
Przysłówek Czas 492
al zecelea
Liczebnik: główny Miary i liczby 493
a merge, a veni, a se duce
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 494
[enclitic adăugat la pronume şi la alte particule pentru accentuare]
Przysłówek Partykuły 495
liber
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 496
oaste
Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 497
de jur împrejur
Przyimek Kierunek 498
împrejurare, nenorocire
Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 499
o sută
Liczebnik: główny Miary i liczby 500
victorie
Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 501
relatare, povestire; profeţie
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Pisanie i mówienie 502
oaste
Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 503
a spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre)
Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 504
bani
Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 505
treizeci
Liczebnik: główny Miary i liczby 506
şase
Liczebnik: główny Miary i liczby 507
al cincilea
Liczebnik: główny Miary i liczby 508
mărturie
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Prawo i sądownictwo 509
din cupru sau din bronz
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ziemia 510
al şaptelea
Liczebnik: główny Miary i liczby 511
unde
Zaimek Zaimki 512
într-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică)
Przysłówek Partykuły 513
lumină, lumina zilei
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 514
al optulea
Liczebnik: główny Miary i liczby 515
al şaselea
Liczebnik: główny Miary i liczby 516
al treisprezecelea
Liczebnik: główny Miary i liczby 517
nouă
Liczebnik: główny Miary i liczby 518
când?
Przysłówek Czas 519
al douăzecilea
Liczebnik: główny Miary i liczby 520
al nouălea
Liczebnik: główny Miary i liczby 521
al douăzecilea
Liczebnik: główny Miary i liczby 522
a vesti
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pisanie i mówienie 523
a suta parte
Liczebnik: główny Miary i liczby 524
CSVXMLWord Document