Greek Core Vocabulary

Hasło Definicja Część mowysort descending Grupa semantyczna Frekwencja
ciężkie, męczące Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 465
prosty, bezpośredni; (adv.) natychmiast Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Miary i liczby 223
szybki, prędki; τάχα (adv.) szybko; być może Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 225
ostry, dojmujący, przenikliwy, pikantny Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 351
słodki, przyjemny, miły Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 337
krótki, zwięzły, niski Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 332
dobry, cnotliwy, odważny, szlachetny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 58
mały, drobny, nieliczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 168
znienawidzony, nienawistny; wrogi (+ dat). Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 398
wystarczający, odpowiedni; zdolny, potrafiący coś zrobić (+infin.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Pomoc i bezpieczeństwo 321
wolny, niezależny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 496
on (sam), ona (sama), ono (samo) (w celu podkreślenia); ten sam, ta sama, to samo (z rodzajnikiem); (Zaimek) on, ona, ono itp. (w przypadkach zależnych) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 2
piękny, szlachetny, honorowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 96
stary, dawny, starożytny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 340
czyjś własny; osobliwy, oddzielny, niezależny, indywidualny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 141
twój (sg.; ὑμέτερος = pl.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 142
mały, drobny, niski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 84
niesamowity, straszny; sprytny, wprawny w (+ inf.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 296
przydatny, użyteczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 418
1 Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 308
cały, całkowity, kompletny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 100
następczy, podążający za (+gen.); następny, późniejszy; (adv.) ὕστερον później Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Kierunek 229
święty, otoczony czcią, boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia 222
so large, so much Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 176
brzydki, wstydliwy, haniebny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 467
pozostały, reszta, pozostały po Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 183
zły, niegodziwy, tchórzliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 73
odpowiedzialny, winny, oskarżony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 119
nasz Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 456
środkowy, znajdujący się w środku, umiarkowany; τὸ μέσον środek Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 150
silny, potężny; mogący, zdolny do... Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 306
trudny, kłopotliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 379
taki jak, jakiego rodzaju, jaki, (exclam.) co za...!, jak…! ; οἷός τε (+ inf.) odpowiedni by, zdolny by; οἷόν τε (+ inf.) jest możliwe że Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 69
niemożliwy; bezsilny, słaby Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 325
wyprostowany, prosty, prawdziwy, regularny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 213
mądry, sprytny, specjalista Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 345
jeden i drugi, obaj Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 233
sam, pojedynczy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 67
boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia 434
taki, takiego rodzaju Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 55
długi, wysoki, wielki, długotrwały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 292
silny, mocny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 333
ten (z dwóch), ten drugi; drugi, inny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 72
który z (tych) dwóch? πότερον czy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 393
młody, nowy, świeży Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 269
taki (jak ten), tego rodzaju (jak ten) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 449
jasny, oczywisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zmysły i uczucia 312
pierwszy, główny, najwcześniejszy; (adv.) τὸ πρῶτον na pierwszym miejscu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 135
z miedzi lub brązu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ziemia 510
wasz (pl .; σός = sg.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 206
drugi, inny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 39
duży, wielki, potężny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 52
prawy, sprawiedliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 180
mój Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 103
niesprawiedliwy, krzywdzący Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 489
jaki?, jakiego rodzaju? Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 419
równy, taki sam jak (+dat.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 107
domowy, pochodzący z tego samego domu; własny; odpowiedni, stosowny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 238
jasny, olśniewający; dobrze znany, sławny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 474
łatwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 309
godny, wartościowy, zasługujący na coś Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 242
najbardziej, największy (superl. od πολύς) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 195
widoczny, jasny, oczywisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Pokazywanie i znajdowanie 244
wrogi; οἱ πολέμιοι wrogowie, nieprzyjaciele Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 246
niegrecki, obcy; barbarzyński Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 412
niezliczony; μύριοι 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, niezliczona ilość Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 491
sprzymierzony, razem walczący (+dat.); οἱ σύμμαχοι sprzymierzeńcy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 463
kochany, miły, drogi; przyjazny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 153
podobny, przypominający (+ dat.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 92
podły, zły, niegodziwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 410
przed, wcześniej; τὸ πρότερον przedtem, wcześniej Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 48
wspólny, powszechny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 170
jak wielki; jak liczny; (w pl.) jak liczni; ὅσον (adv.) jak wiele, jak dużo Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 76
prawdziwy Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Etyka i moralność 179
oczywisty, wyraźny Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Pokazywanie i znajdowanie 344
dokładny, poprawny Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Miary i liczby 326
lepszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 425
mniejszy, słabszy, gorszy (comp. od κακός lub μικρός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Charakterystyka 302
silniejszy, potężniejszy; lepszy, doskonalszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Charakterystyka 331
gorszy, niższy (comp. od κακός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 472
lepszy, zdolniejszy, silniejszy, odważniejszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 471
liczniejszy, większy (comp. of πολύς) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Miary i liczby 354
mniejszy, mniej, mniej liczny (comp. od μικρός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Miary i liczby 220
trzydzieści Liczebnik: główny Miary i liczby 506
dwadzieścia Liczebnik: główny Miary i liczby 490
trzydziesty Liczebnik: główny Miary i liczby 517
sześć Liczebnik: główny Miary i liczby 507
siódmy Liczebnik: główny Miary i liczby 511
czwarty Liczebnik: główny Miary i liczby 396
setny Liczebnik: główny Miary i liczby 524
siedem Liczebnik: główny Miary i liczby 485
ósmy Liczebnik: główny Miary i liczby 520
szósty Liczebnik: główny Miary i liczby 516
trzeci Liczebnik: główny Miary i liczby 211
osiem Liczebnik: główny Miary i liczby 515
dziewiąty Liczebnik: główny Miary i liczby 521
piąty Liczebnik: główny Miary i liczby 508
dwa Liczebnik: główny Miary i liczby 105
drugi Liczebnik: główny Miary i liczby 186
dziewięć Liczebnik: główny Miary i liczby 518
dziesiąty Liczebnik: główny Miary i liczby 493
cztery Liczebnik: główny Miary i liczby 305
jeden Liczebnik: główny Miary i liczby 62
trzy Liczebnik: główny Miary i liczby 198
sto Liczebnik: główny Miary i liczby 500
dziesięć Liczebnik: główny Miary i liczby 470
dwudziesty Liczebnik: główny Miary i liczby 522
pięć Liczebnik: główny Miary i liczby 429
bardzo Przysłówek Spójniki/przysłówki 477
oddzielnie, osobno; (+ gen.) bez, oddzielnie od Przysłówek Kierunek 330
w związku z tym, zatem (wprowadza wniosek) Przysłówek Partykuły 102
poza, na zewnątrz; z wyjątkiem Przysłówek Kierunek 371
właśnie, już, dopiero co (o niedawnej przeszłości); obecnie, niebawnem, wkrótce (o bliskiej przyszłości) Przysłówek Czas 129
zaraz, natychmiast Przysłówek Czas 492
następnie, potem Przysłówek Czas 255
(enklityka) rzeczywiście, z pewnością; przynajmniej, w każdym razie Przysłówek Partykuły 59
już nie, dłużej nie Przysłówek Czas 362
zawsze Przysłówek Czas 152
dlatego też, odpowiednio (we wnioskowaniu); ponadto, co więcej (w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi) Przysłówek Partykuły 245
[enklityka dodawana do zaimków i innych partykuł dla wzmocnienia wypowiedzi] Przysłówek Partykuły 495
(enklityka) gdzieś; przypuszczalnie, być może (nacechowuje twierdzenie) Przysłówek Partykuły 327
bardziej, raczej Przysłówek Miary i liczby 353
jednak; oczywiście Przysłówek Partykuły 204
tu, tam, wtedy Przysłówek Kierunek 260
wstecz, do tyłu; ponownie, znów Przysłówek Kierunek 120
niemniej jednak, mimo wszystko Przysłówek Spójniki/przysłówki 433
z miejsca gdzie, skąd Przysłówek Kierunek 328
dlatego też, odpowiednio; w każdym razie Przysłówek Partykuły 44
[wprowadza pytanie] Przysłówek Partykuły 480
jednocześnie; razem (+dat.) Przysłówek Czas 146
i rzeczywiście, a nawet Przysłówek Partykuły 352
[wzmacnia poprzedzającą partykułę] Przysłówek Partykuły 158
naprawdę (podkreśla to, co następuje) Przysłówek Partykuły 243
(enklityka) jakoś, w jakiś sposób, jakkolwiek Przysłówek Partykuły 403
bardziej, raczej; μᾶλλον ... ἤ raczej niż Przysłówek Spójniki/przysłówki 98
tam; w takim położeniu Przysłówek Kierunek 405
w jaki sposób?, jak? Przysłówek Zaimki 174
inaczej Przysłówek Zaimki 342
still, yet Przysłówek Czas 82
właśnie, istotnie, tak (stosowany dla silnej afirmacji) Przysłówek Partykuły 513
między, pomiędzy Przysłówek Kierunek 357
z pewnością więc (wprowadzając zgodę na wnioskowanie) Przysłówek Partykuły 483
teraz Przysłówek Czas 93
zupełnie, całkowicie Przysłówek Spójniki/przysłówki 288
[nacechowuje czasowniki jako potencjalne (gdy są w opt.) lub uogólniające (gdy są w con.)] Przysłówek Partykuły 34
tam; w tamtym miejscu Przysłówek Kierunek 373
dobrze (opp. κακῶς); dokładnie, sprawnie; szczęśliwie, na szczęście Przysłówek Spójniki/przysłówki 289
316
najbardziej, przede wszystkim; (w odpowiedzi) na pewno Przysłówek Spójniki/przysłówki 121
tylko, jedynie Przysłówek Spójniki/przysłówki 109
kiedy? Przysłówek Czas 519
następnie, potem Przysłówek Spójniki/przysłówki 178
wtedy, w tamtym czasie; οἱ τότε ówcześni ludzie (opp. οἱ νῦν) Przysłówek Czas 157
wszelako, na wszystkie sposoby; absolutnie Przysłówek Spójniki/przysłówki 426
z pewnością, naprawdę, teraz, faktycznie, w rzeczywistości (daje większą dokładność) Przysłówek Partykuły 60
kiedyś, kiedykolwiek Przysłówek Czas 125
nie (z trybem oznajmującym) Przysłówek Spójniki/przysłówki 14
prosto, pojedynczo, w jeden sposób Przysłówek Miary i liczby 394
a zatem, tak, w takim razie; dotąd, tu Przysłówek Kierunek 466
równie, podobnie, prawdopodobnie, może Przysłówek Spójniki/przysłówki 388
ponadto; z drugiej strony; z powrotem (ponownie) Przysłówek Partykuły 349
tak, w ten sposób Przysłówek Spójniki/przysłówki 47
często Przysłówek Czas 252
a także, anawet; καί ... καί zarówno ... i Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 3
ani ... ani Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 68
albowiem, ponieważ (wyjaśniająco); w rzeczywistości, rzeczywiście (potwierdzająco) Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 13
i, oraz; τε ... τε zarówno … jak i Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 17
z jednej strony... z drugiej strony ... (często nietłumaczone); μέν (osobno) rzeczywiście, istotnie Spójnik: współrzędny Partykuły 10
i nie, ale nie, ani; οὐδέ ... οὐδέ ani ... ani nawet Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 53
ani ... ani Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 149
ale, lecz Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 26
lub; niż (po porównaniu); ἤ ... ἤ albo ... Albo Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 8
i nie Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 167
a; ale, lecz Spójnik: współrzędny Partykuły 4
czy …czy, albo …albo Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 250
nie (oznacza przeczenie jako subiektywne lub warunkowe); εἰ μή jeśli nie, za wyjątkiem Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 32
(wprowadzający zdanie skutkowe), tak więc, tak że, …że (w efekcie) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 86
gdzie, wszędzie tam gdzie; gdziekolwiek Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 413
nawet jeśli (+ con.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 271
aby, żeby (jako spójnik +con. lub opt.); gdzie, tam, tam gdzie (jako adv. +ind.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 126
tak, ponieważ; (wprowadzając zdanie celowe) tak że (+ con./opt.); (wprowadzając mowę zależną) ..., że Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 16
dopóki; podczas gdy, tak długo jak Spójnik: podrzędny Czas 268
po tym jak, ponieważ, skoro, kiedy Spójnik: podrzędny Czas 75
kiedy, ilekroć (+ind. lub opt.) Spójnik: podrzędny Czas 185
jeśli, jeśliby (+con.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 24
jeśli (+ ind. lub opt.); εἴπερ jeśli rzeczywiście Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 38
aż do; (prep.) aż do (+gen.) Spójnik: podrzędny Czas 216
gdy, kiedy, za każdym razem gdy (+ con.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 108
przed, zanim, dopóki Spójnik: podrzędny Czas 359
jak; tak aby, żeby (+con. lub opt.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 197
tak jak, jakby Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 80
ponieważ, dlatego że; (z superl.) jak …, możliwie jak … Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 37
[rodzajnik określony] Rodzajnik określony Zaimki 1
och! (nie wzmacnia wypowiedzi gdy z voc.) Wykrzyknik Partykuły 112
przyjemność, rozkosz Rzeczownik: 1 deklinacja Praca i odpoczynek 294
bezpieczeństwo, wyzwolenie Rzeczownik: 1 deklinacja Pomoc i bezpieczeństwo 479
myśl, inteligencja, opinia, zamiar Rzeczownik: 1 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 355
przyczyna, powód; wina, oskarżenie Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 192
walka, bitwa Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 323
pożywienie, pokarm, jedzenie Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 258
wiedza, zrozumienie, umiejętność Rzeczownik: 1 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 374
konieczność Rzeczownik: 1 deklinacja Porządek świata 184
pokój Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 468
rysunek, malowidło, pisanie; akt oskarżenia Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie i mówienie 440
pan, pan domu; władca absolutny Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 487
ziemia Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 94
morze Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 214
budynek, dom, domostwo Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 369
dźwięk, głos Rzeczownik: 1 deklinacja Zmysły i uczucia 277
głowa Rzeczownik: 1 deklinacja Części ciała 218
dobroć, doskonałość; cnota; męstwo, odwaga Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 206
wojsko Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 497
wola, postanowienie; rada; rada starszych Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 438
kraj; miejsce Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 188
niezgoda, rozbieżność Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 297
opinia, osąd, mniemanie; reputacja, honor, chwała Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 217
prawda, rzeczywistość Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 334
cześć, szacunek; cena, wartość; posada, urząd, stanowisko Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 356
zwycięstwo Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 501
początek, pochodzenie; zasada, państwo, dziedzina; urząd Rzeczownik: 1 deklinacja Czas 87
sztuka, umiejętność, rzemiosło Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 273
traf, los (dobry lub zły), przeznaczenie, przypadek Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 311
sprawiedliwość, proces sądowy, kara Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 335
prawa obywatelskie, obywatelstwo, demokracja, republika Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 446
zdarzenie, okoliczność, nieszczęście Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 499
język; mowa Rzeczownik: 1 deklinacja Części ciała 484
dzień Rzeczownik: 1 deklinacja Porządek świata 89
substancja, własność; istota Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 227
oddech, życie, dusza Rzeczownik: 1 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 117
liczba Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 228
żołnierz Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 391
znak, sygnał Rzeczownik: 2 deklinacja Pokazywanie i znajdowanie 234
niewolnik Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 416
koń Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 262
kamień Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 339
ludność, prosty lud, plebs; kraj, kraina (przeciwieństwo: πόλις) Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 299
koło, krąg, kula, tarcza, ruch kołowy Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 201
porządek, ład; ozdoba, dekoracja; świat, wszechświat Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 263
dom, mieszkanie, rodzina Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 307
oko Rzeczownik: 2 deklinacja Części ciała 318
rozum, pojmowanie, dusza Rzeczownik: 2 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 285
dzieło, czyn, osiągnięcie, praca Rzeczownik: 2 deklinacja Praca i odpoczynek 155
droga, trasa, ścieżka Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 282
wojsko Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 503
słowo, mowa, rozmowa; myśl, powód, argument Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie i mówienie 45
miejsce, obszar, okolica Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 336
dziecko Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 380
broń, narzędzie (zazwyczaj pl.) Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 420
sposób, styl; sposób życia, nawyk, zwyczaj Rzeczownik: 2 deklinacja Charakterystyka 148
rzeka, strumień Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 226
choroba Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 338
gość-przyjaciel; cudzoziemiec, obcy Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 411
świątynia Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 348
praca, trud, znój; stres, kłopot, ból Rzeczownik: 2 deklinacja Praca i odpoczynek 404
twórca, poeta Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie i mówienie 423
niebo, sklepienie niebieskie Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 300
panika, popłoch, strach, ucieczka Rzeczownik: 2 deklinacja Zmysły i uczucia 445
życie Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 199
czas Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 106
wódz wojska, dowódca, generał, strateg Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 361
niebezpieczeństwo Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 430
człowiek Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 65
bóg, bogini Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 49
ludzie, lud Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 367
obyczaj, tradycja, prawo Rzeczownik: 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 169
syn Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 139
słońce Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 191
śmierć Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 280
wojna Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 187
twarz, maska, osoba Rzeczownik: 2 deklinacja Części ciała 313
brat Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 248
życie, dech; dusza, serce, umysł Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 443
istota żyjąca, zwierzę Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 161
stadion, najdłuższa grecka jednostka długości, ok. 185 metrów Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 447
wyspa Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 372
właściwy czas, odpowiedni moment Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 231
pan, władca Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 97
pieniądze Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 505
miejsce; temat Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 133
jeździec konny, jeździec, woźnica Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Wojna i pokój 435
król Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Państwo i społeczeństwo 111
starzec; (pl.) posłowie Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Państwo i społeczeństwo 363
ojczyzna Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 350
imię; sława Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Pisanie i mówienie 127
kształt, figura, wygląd, charakter Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Miary i liczby 257
krew Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 264
rzecz; (pl.) okoliczności, stan rzeczy, sprawy, interesy Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Praca i odpoczynek 162
ręka Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 166
przewodnik, dowódca, wódz Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 464
duch, bóg, demon Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Religia 482
ogień Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 219
litera, pismo; (pl.) pismo, papiery, dokumenty Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Pisanie i mówienie 457
ciało Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 78
podobieństwo, prawdopodobieństwo; εἰκός (ἐστι) jest prawdopodobne że (+ inf.) → ἔοικα Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 488
rzecz, sprawa; (zazwyczaj pl.) majątek lub mienie, zwł. pieniądze Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 274
nadzieja; oczekiwanie Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Zmysły i uczucia 439
zawody; walka Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 399
wiatr, oddech, dusza Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Ziemia 212
329
noc Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 281
świetność, honor, chwała; łaska, dobra wola, wdzięczność Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Etyka i moralność 254
syn, córka, dziecko; niewolnik Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Rodzina, przyjaźń, dom 137
woda Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 140
świadek Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Prawo i sądownictwo 509
światło, światło dzienne Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 514
stopa Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 221
córka Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 368
kobieta, żona Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Człowieczeństwo i istnienie 124
liczny, wielu; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ w większości Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 30
mężczyzna, mąż Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Człowieczeństwo i istnienie 74
statek Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Praca i odpoczynek 210
każdy, wszyscy; cały (z rodzajnikiem) Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 27
ojciec Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 130
wszyscy razem Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 91
matka Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 295
byk, wół, krowa Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Zwierzęta i rośliny 455
działanie, transakcja, interes Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Praca i odpoczynek 343
układ, rozmieszczenie, porządek; jednostka wojskowa, oddział Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Wojna i pokój 406
siła, potęga, moc, zdolność Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Wojna i pokój 95
ufność, zaufanie, wiara; to co daje pewność, zapewnienie, gwarancję Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Zmysły i uczucia 421
miasto, państwo-miasto Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Państwo i społeczeństwo 61
natura; (o umyśle) czyjaś natura lub usposobienie; porządek natury, porządek w przyrodzie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Porządek świata 83
pochodzenie, ród; gatunek, rodzaj Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Rodzina, przyjaźń, dom 132
część, udział, uczestnictwo Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 101
wygląd, kształt, postać; klasa, rodzaj Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 196
nieszczęśliwy wypadek, nieszczęście, doświadczenie; namięrność, uczucie; stan, położenie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Zmysły i uczucia 202
koniec, spełnienie, osiągnięcie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Życie i śmierć 240
rok Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Czas 208
wielka ilość, mnóstwo, tłum; ilość Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 190
słowo, wyraz, mowa, opowiadanie; wróżba, wyrocznia Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Pisanie i mówienie 502
góra, wzgórze Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Ziemia 303
mur Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 387
wielkość, rozmiar Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 249
lud, naród Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 283
(jako Przyimek), z wyjątkiem (+ gen.); (jako spójnik) z wyjątkiem tego że, chyba że, ale Przyimek Przyimki bezkierunkowe 304
przed (o czasie lub miejscu) (+gen.) Przyimek Czas 203
z, od (+ gen.); obok, przy (+ dat.); przy, z boku, w przeciwieństwie do (+ acc.) Przyimek Kierunek 46
w, na, w kierunku do góry; na wskroś Przyimek Kierunek 36
poniżej, pod (+ gen., dat.); przez (+ gen. wykonawcy czynności); w dół, w kierunku pod (+ acc.) Przyimek Kierunek 42
od, z (+ gen), w kierunku na zewnątrz Przyimek Kierunek 29
bez (+gen.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 392
około, wokół, dookoła Przyimek Kierunek 498
do, na, do wewnątrz, w kierunku do (+ acc.) Przyimek Kierunek 18
do, przez, nad (+ gen), ponad, poza (+ acc.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 128
z (+ dat. sociativus lub instrumentalis) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 177
przeciwny, odwrotny; przeciwległy; naprzeciwko Przyimek Kierunek 163
poprzez (przestrzeń), przez (czas), ze względu na (+ gen., acc). Przyimek Przyimki bezkierunkowe 25
w dół, na dół (z, ze), na wskroś przez, według; κατὰ γῆν drogą lądową; κατὰ φύσιν zgodnie z naturą; κατ 'ἔθνη przez narody; καθἕνα jeden po drugim, pojedynczo. Przyimek Kierunek 20
z powodu, dla dobra (+ gen.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 278
od, z dala od (+ gen.) Przyimek Kierunek 40
w, wśród (+ dat.) Przyimek Kierunek 9
z, wraz z (+ gen.); po (+ acc.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 50
w, na, przy (+ gen.); na, w, do, ku (+ dat.); na, do, ku, przeciw (+ acc.) Przyimek Kierunek 19
wokół, około; o, w sprawie (+ gen.) Przyimek Kierunek 31
na, naprzeciw (+ gen.) Przyimek Kierunek 209
z boku, wobec, w obecności (+ gen.); w pobliżu, przy, w dodatku (+ DAT.); do, w kierunku, w odniesieniu do (+ acc.) Przyimek Kierunek 22
nikt, nic, żaden Zaimek Zaimki 56
który, ten który, ten Zaimek Zaimki 12
gdzie Zaimek Zaimki 512
każdy (z dwóch) Zaimek Zaimki 236
każdy (z kilku) Zaimek Zaimki 88
ten, ten oto Zaimek Zaimki 99
tamten, ów; ἐκεῖνος ... οὗτος (ten) pierwszy ... (ten) drugi, ostatni Zaimek Zaimki 54
ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek, jakiś, każdy (enklityka Zaimek nieokreślony lub adi.) Zaimek Zaimki 11
ja, my Zaimek Zaimki 21
każdy kto, ktokolwiek kto, wszystko co; (w pytaniach zależnych) który?, która?, co? Zaimek Zaimki 33
kto?, co?, który? (pron. interrog. lub adi.) Zaimek Zaimki 5
ten sam który, właśnie ten Zaimek Zaimki 175
(tylko w przypadkach zależnych pl.) jeden drugiego, wzajemnie, siebie nawzajem Zaimek Zaimki 151
ten, on; μετὰ ταῦτα po tym Zaimek Zaimki 7
siebie samego, siebie samej (Zaimek zwrotny) Zaimek Zaimki 51
nikt, nic, żaden Zaimek Zaimki 118
ty, wy Zaimek Zaimki 35
oddawać; dokonać; pozwolić; (med.) sprzedawać Czasownik: -μι Branie i dawanie 284
wprawiać w ruch, puszczać, strzelać; (w med.) rzucać się, pędzić Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 63
mówić, twierdzić, deklarować; οὐ φημί zaprzeczyć, odmówić, powiedzieć "że nie" Czasownik: -μι Pisanie i mówienie 41
dać, użyczyć Czasownik: -μι Branie i dawanie 81
dodawać; (med.) przyłączyć się Czasownik: -μι Branie i dawanie 266
oddawać, przekazywać, powierzać, poddawać się Czasownik: -μι Branie i dawanie 370
mieszać Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 366
umieszczać, kłaść; ustalać, nakazywać, określać; wprowadzać w pewien stan Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 164
określać, ustalać; wprowadzać w pewien stan, wykonywać Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 272
pójdę (fut. od ἔρχομαι) Czasownik: -μι Ruch 224
odesłać, puścić; wyprzeć się, zaniedbać Czasownik: -μι Branie i dawanie 341
zabić, zniszczyć; (med.) umrzeć, zginąć Czasownik: -μι Życie i śmierć 279
stawiać, ustawiać, stawać, stać, wstawać Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 145
pokazywać, wskazywać Czasownik: -μι Pokazywanie i znajdowanie 160
przygotowywać się, dostarczać Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 451
upaść, spaść Czasownik: -ω temat zębowy Wojna i pokój 395
uratować, ocalić Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 275
mówić, deklarować; (med. and pass.) myśleć, przypuszcząć, że Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 504
podziwiać Czasownik: -ω temat zębowy Zmysły i uczucia 376
płodzić, rodzić, wytwarzać, stwarzać Czasownik: -ω temat zębowy Rodzina, przyjaźń, dom 441
być przekonanym, wierzyć że (+ acc. c. inf.); utrzymywać w zwyczaju, być przyzwyczajonym że (+ inf.) Czasownik: -ω temat zębowy 200
bać się Czasownik: -ω temat zębowy Zmysły i uczucia 462
uwolnić, oddalić Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 475
przekonywać, zjednywać; (med. i pass.) być posłusznym, wierzyć, zaufać (+dat.) Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 193
działać, osiągać, realizować; działać w określony sposób (+ adv.) Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 134
wzywać po imieniu Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 204
troszczyć się, dbać Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 442
wyposażać, przygotowywać Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 397
pisać Czasownik: -ω temat wargowy Pisanie i mówienie 115
żywić, karmić, udzielać wsparcia, utrzymywać; hodować, wychowywać Czasownik: -ω temat wargowy Życie i śmierć 324
zostawiać, porzucać Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 437
obracać, zmieniać kierunek, kierować do; zmusić do ucieczki, pokonać; (pass.) obracać się, kierować się do Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 432
wysyłać Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 276
widzieć, patrzeć Czasownik: -ω temat wargowy Zmysły i uczucia 444
chodzić, iść, kroczyć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 494
(+inf.) mieć zamiar, zamierzać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 181
zdobyć, dogonić, złapać, pojmać, zmusić, zobowiązać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 381
podejmować, chwytać; odpowiadać; zakładać, przypuszczać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Umysł, postrzeganie i uczenie się 422
rozstrzygać, oceniać, decydować, wydawać wyrok Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Prawo i sądownictwo 290
cieszyć się, radować się (+dat.), mieć upodobanie (+part.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε witaj, żegnaj Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 378
(+inf.) chcieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 182
zostawać, pozostawać, znosić, czekać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 286
nie trafić, chybić (+ gen.); odnieść porażkę, być w błędzie, pomylić się Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Etyka i moralność 401
trafić, natrafić na coś, napotkać kogoś, przypadkiem spotkać kogoś (+gen.); osiągnąć uzyskać; zdarzyć się (+part.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Człowieczeństwo i istnienie 144
spotykać się, pogodzić się, odpowiadać, zgadzać się; zdarzyć się, wydarzyć się; przebiegać w jakiś sposób (+adv.), wynikać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Rodzina, przyjaźń, dom 154
prowadzić, pędzić, wprawiać w ruch Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 461
zniszczyć; zdemoralizować Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 402
rzucać, miotać; ciskać w, rzucić (kogoś - acc., czymś - dat.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 409
oddzielać, rozdzielać, wybrać; (med.) odpowiedzieć komuś Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pisanie i mówienie 428
brać, chwytać; otrzymać, dostać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Branie i dawanie 70
ciąć, wycinać, ciąć na kawałki Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 417
uczyć się, upewniać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Umysł, postrzeganie i uczenie się 259
ujść uwagi czyjejś (+acc. i nom. part.), być nieznanym; (med. and pass.) zapomnieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Państwo i społeczeństwo 424
pić Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 253
objawiać, ukazywać, wyjaśniać; (pass.) wyjść na jaw, okazać się, wydać się, uchodzić za (+part. lub inf.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pokazywanie i znajdowanie 114
390
roznosić, rozprowadzać; różnić się; (impers.) διαφέρει to robi różnicę (+ dat.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Praca i odpoczynek 215
zawiadomić, poinformować, powiedzieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pisanie i mówienie 523
zorganizować, ustanowić, ustawić w porządku Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Państwo i społeczeństwo 317
umrzeć, zginąć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 287
doznawać, cierpieć, doznawać czegoś w pewien sposób (+adv.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 173
uciekać, umykać, unikać, wystrzegać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 261
istnieć, być, należeć do; τὰ ὑπάρχοντα obecna sytuacja Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Człowieczeństwo i istnienie 122
dostarczać, przedstawiać, ofiarować, darować; pozwalać, użyczyć, dać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Branie i dawanie 235
dowiadywać się, uczyć się, poznawać; oceniać, myśleć lub ustalać że (+ acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 143
uważać, mniemać, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.); wydawać się, mieć pozory czegoś; (impers.) δοκεῖ μοι wydaje mi się Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 71
mówić, powiedzieć, opowiadać; zbierać, policzyć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Pisanie i mówienie 15
podnosić, unosić; usuwać, zabierać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 389
obserwować, pilnować, pełnić straż, bronić; (med.) strzec przed (+acc.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Wojna i pokój 230
należeć do, mieć do czynienia z; być stosownym, przystojnym dla (+ dat.); przybywać; οἱ προσήκοντες krewni; τὰ προσήκoντα obowiązki Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Etyka i moralność 358
uczyć, nauczać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 315
mieć, posiadać, trzymać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Branie i dawanie 28
znajdować, odkrywać, wymyślać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Pokazywanie i znajdowanie 136
przypominać; (pf. med.) pamiętać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 383
umrzeć, zginąć, umierać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 384
prowadzić, nieść; mijać (czas) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 147
zaczynać, zacząć (+gen.); kierować, rządzić, panować (+gen.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Czas 123
przybyć, dotrzeć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 293
ścigać, tropić, gonić Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 481
składać w ofierze Czasownik: -ω temat samogłoskowy Religia 460
wieźć, przewozić; (w med. i pass.) iść, przechodzić, spacerować Czasownik: -ω temat samogłoskowy Praca i odpoczynek 427
wytwarzać, płodzić, rodzić; 2 aor. ἔφυν wzrósł, pf. πέφυκα jest rzeczą naturalną Czasownik: -ω temat samogłoskowy Porządek świata 90
rozluźnić, rozwiązać, uwolnić; unieważnić, zniszczyć Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 384
polecać, rozkazywać (+ acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy Prawo i sądownictwo 239
przeszkodzić, powstrzymywać, zapobiegać (+acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 400
ufać, polegać na, wierzyć (+dat.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy Zmysły i uczucia 314
planować, postanowić, zdecydować; (med.) rozważać Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 476
przerywać, zatrzymywać; (med.) przestawać Czasownik: -ω temat samogłoskowy Ruch 364
słuchać, słyszeć Czasownik: -ω temat samogłoskowy Zmysły i uczucia 131
pozwalać, dopuszczać by (+ acc. c. inf.); puszczać wolno Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 375
być odważnym, odważać się; poddawać się czemuś, znosić Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 486
podnieść, wziąć; zabić, zniszczyć Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 291
wprawiać w ruch, zachęcać do; (intrans.) rozpoczynać, ruszać Czasownik: kontrahowany Ruch 450
zwyciężyć, zdobyć, rządzić, panować, przewyższać, mieć przewagę (+gen.) Czasownik: kontrahowany Państwo i społeczeństwo 298
mówić przeciw, oskarżać (+ gen.) Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 431
patrzeć, oglądać; rozważać, zastanawiać się, badać Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 454
przybyć z pomocą, pomagać, wspierać (+dat.) Czasownik: kontrahowany Pomoc i bezpieczeństwo 473
próbować, podjąć próbę (+ gen.) Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 407
szanować, poważać, respektować, czcić Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 386
szukać Czasownik: kontrahowany Pokazywanie i znajdowanie 256
nie mieć, odczuwać brak, mieć potrzebę (+gen.) Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 64
sprawiać, tworzyć, powodować, robić; (w med.) rozważać, rachować Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 43
zamieszkiwać , przebywać Czasownik: kontrahowany Rodzina, przyjaźń, dom 232
oceniać wartość, szacować; wymagać, oczekiwać, domagać się, rościć sobie Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 267
pokazywać, deklarować, wyjaśniać Czasownik: kontrahowany Pokazywanie i znajdowanie 237
rozmawiać, paplać, gadać Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 452
poruszać, ruszać Czasownik: kontrahowany Ruch 172
zmusić do uczieczki; (med. i pass.) uciekać, bać się Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 408
skończyć; umrzeć, zginąć Czasownik: kontrahowany Życie i śmierć 365
pokonać, zwyciężyć Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 346
wykonywać, realizować Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 453
prosić, błagać Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 478
wołać, wzywać Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 77
myśleć, zamierzać (+inf.); mieć określone uczucia wobec czegoś (+adv. i dat.) Czasownik: kontrahowany Umysł, postrzeganie i uczenie się 448
żeglować, płynąć Czasownik: kontrahowany Państwo i społeczeństwo 156
zabrać, odebrać Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 310
zgadzać się z, mówić to samo co (+ dat.) Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 347
wziąć, ująć, wziąć siłą, schwytać; (med.) wybrać Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 265
czynić niesprawiedliwość; krzywdzić, ranić Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 360
pytać kogoś (acc.) o coś (acc.); wypytywać, błagać Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 458
żyć Czasownik: kontrahowany Życie i śmierć 189
prowadzić wojnę Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 459
patrzeć, widzieć Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 66
używać, doświadczać, doznawać (+dat.); traktować kogoś w pewien sposób (+dat. i adv.) Czasownik: deponens Państwo i społeczeństwo 104
przyjmować, brać; powitać, gościć Czasownik: deponens Rodzina, przyjaźń, dom 319
przychodzić do, dochodzić, docierać Czasownik: deponens Ruch 320
leżeć, znajdować się, być położonym (np. na półce), być ustawionym, być ustanowionym lub uświęconym (używany jako pf. pass. od τίθημι) Czasownik: deponens Praca i odpoczynek 251
śledzić, podążać za Czasownik: deponens Ruch 301
praca, działanie (mechaniczne) Czasownik: deponens Praca i odpoczynek 322
iść Czasownik: deponens Ruch 138
stawać się; urodzić się; wydarzyć się, być Czasownik: deponens Człowieczeństwo i istnienie 23
postrzegać, zauważać, rozumieć, słyszeć, dowiadywać się Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 377
(+inf.) chcieć, życzyć sobie; ὁ βουλόμενος chcący, chętny Czasownik: deponens Zmysły i uczucia 113
dowiadywać się, słyszeć, pytać odnośnie (+gen.) Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 415
być schwytanym, podbitym (formy aktywne tworzy się od αἱρέω) Czasownik: deponens Wojna i pokój 469
pytać, dowiadywać się (+acc. dupl.) Czasownik: deponens Pisanie i mówienie 247
otrzymać, zyskać, uzyskać Czasownik: deponens Branie i dawanie 436
myśleć, uważać, sądzić, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.) Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 171
walczyć z (+dat.) Czasownik: deponens Wojna i pokój 382
przewodzić, być wodzem; mieć na uwadze, wierzyć, myśleć Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 241
jest możliwe; (+ inf.) być w stanie (aby), być wystarczająco silnym (aby) Czasownik: bezosobowy Praca i odpoczynek 85
trzeba, należy, powinno się (+ inf. lub + acc. c. inf.) Czasownik: bezosobowy Etyka i moralność 159
trzeba, należy, powinno się (+ acc. c. inf.) Czasownik: bezosobowy Etyka i moralność 79
być jak, być podobnym (+ dat.); wydawać się; być stosownym Czasownik: nieregularny Charakterystyka 270
być korzystnym, pożytecznym (+dat.); (impers.) συμφέρει jest korzystne, pożyteczne (+infin.); τὸ συμφέρον korzyść, pożytek, zysk Czasownik: nieregularny Pomoc i bezpieczeństwo 414
zobaczyłem Czasownik: nieregularny Zmysły i uczucia 165
nieść, nosić, przynosić; unosić lub zabierać; φέρε dalej no, dobrze Czasownik: nieregularny Praca i odpoczynek 116
być obecnym, być w pobliżu; (impers.) πάρεστί μοι zależy ode mnie, jest w mojej mocy (+inf.); τὰ παρόντα obecny stan rzeczy; τὸ παρόν chwila obecna Czasownik: nieregularny Człowieczeństwo i istnienie 194
powiedzieć, rzec, 2 aor. → λέγω, φημί Czasownik: nieregularny Pisanie i mówienie 57
być, istnieć Czasownik: nieregularny Człowieczeństwo i istnienie 6
wiedzieć (pf. w znaczeniu praes.); wiedzieć jak, umieć (+ inf.) Czasownik: nieregularny Umysł, postrzeganie i uczenie się 110
CSVXMLWord Document