Greek Core Vocabulary

Hasło Definicja Część mowy Grupa semantyczna Frekwencjasort descending
[rodzajnik określony] Rodzajnik określony Zaimki 1
on (sam), ona (sama), ono (samo) (w celu podkreślenia); ten sam, ta sama, to samo (z rodzajnikiem); (Zaimek) on, ona, ono itp. (w przypadkach zależnych) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja 2
a także, anawet; καί ... καί zarówno ... i Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 3
a; ale, lecz Spójnik: współrzędny Partykuły 4
kto?, co?, który? (pron. interrog. lub adi.) Zaimek Zaimki 5
być, istnieć Czasownik: nieregularny Człowieczeństwo i istnienie 6
ten, on; μετὰ ταῦτα po tym Zaimek Zaimki 7
lub; niż (po porównaniu); ἤ ... ἤ albo ... Albo Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 8
w, wśród (+ dat.) Przyimek Kierunek 9
z jednej strony... z drugiej strony ... (często nietłumaczone); μέν (osobno) rzeczywiście, istotnie Spójnik: współrzędny Partykuły 10
ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek, jakiś, każdy (enklityka Zaimek nieokreślony lub adi.) Zaimek Zaimki 11
który, ten który, ten Zaimek Zaimki 12
albowiem, ponieważ (wyjaśniająco); w rzeczywistości, rzeczywiście (potwierdzająco) Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 13
nie (z trybem oznajmującym) Przysłówek Spójniki/przysłówki 14
mówić, powiedzieć, opowiadać; zbierać, policzyć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Pisanie i mówienie 15
tak, ponieważ; (wprowadzając zdanie celowe) tak że (+ con./opt.); (wprowadzając mowę zależną) ..., że Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 16
i, oraz; τε ... τε zarówno … jak i Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 17
do, na, do wewnątrz, w kierunku do (+ acc.) Przyimek Kierunek 18
w, na, przy (+ gen.); na, w, do, ku (+ dat.); na, do, ku, przeciw (+ acc.) Przyimek Kierunek 19
w dół, na dół (z, ze), na wskroś przez, według; κατὰ γῆν drogą lądową; κατὰ φύσιν zgodnie z naturą; κατ 'ἔθνη przez narody; καθἕνα jeden po drugim, pojedynczo. Przyimek Kierunek 20
ja, my Zaimek Zaimki 21
z boku, wobec, w obecności (+ gen.); w pobliżu, przy, w dodatku (+ DAT.); do, w kierunku, w odniesieniu do (+ acc.) Przyimek Kierunek 22
stawać się; urodzić się; wydarzyć się, być Czasownik: deponens Człowieczeństwo i istnienie 23
jeśli, jeśliby (+con.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 24
poprzez (przestrzeń), przez (czas), ze względu na (+ gen., acc). Przyimek Przyimki bezkierunkowe 25
ale, lecz Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 26
każdy, wszyscy; cały (z rodzajnikiem) Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 27
mieć, posiadać, trzymać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Branie i dawanie 28
od, z (+ gen), w kierunku na zewnątrz Przyimek Kierunek 29
liczny, wielu; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ w większości Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 30
wokół, około; o, w sprawie (+ gen.) Przyimek Kierunek 31
nie (oznacza przeczenie jako subiektywne lub warunkowe); εἰ μή jeśli nie, za wyjątkiem Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 32
każdy kto, ktokolwiek kto, wszystko co; (w pytaniach zależnych) który?, która?, co? Zaimek Zaimki 33
[nacechowuje czasowniki jako potencjalne (gdy są w opt.) lub uogólniające (gdy są w con.)] Przysłówek Partykuły 34
ty, wy Zaimek Zaimki 35
w, na, w kierunku do góry; na wskroś Przyimek Kierunek 36
ponieważ, dlatego że; (z superl.) jak …, możliwie jak … Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 37
jeśli (+ ind. lub opt.); εἴπερ jeśli rzeczywiście Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 38
drugi, inny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 39
od, z dala od (+ gen.) Przyimek Kierunek 40
mówić, twierdzić, deklarować; οὐ φημί zaprzeczyć, odmówić, powiedzieć "że nie" Czasownik: -μι Pisanie i mówienie 41
poniżej, pod (+ gen., dat.); przez (+ gen. wykonawcy czynności); w dół, w kierunku pod (+ acc.) Przyimek Kierunek 42
sprawiać, tworzyć, powodować, robić; (w med.) rozważać, rachować Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 43
dlatego też, odpowiednio; w każdym razie Przysłówek Partykuły 44
słowo, mowa, rozmowa; myśl, powód, argument Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie i mówienie 45
z, od (+ gen.); obok, przy (+ dat.); przy, z boku, w przeciwieństwie do (+ acc.) Przyimek Kierunek 46
tak, w ten sposób Przysłówek Spójniki/przysłówki 47
przed, wcześniej; τὸ πρότερον przedtem, wcześniej Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Czas 48
bóg, bogini Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 49
z, wraz z (+ gen.); po (+ acc.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 50
siebie samego, siebie samej (Zaimek zwrotny) Zaimek Zaimki 51
duży, wielki, potężny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 52
i nie, ale nie, ani; οὐδέ ... οὐδέ ani ... ani nawet Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 53
tamten, ów; ἐκεῖνος ... οὗτος (ten) pierwszy ... (ten) drugi, ostatni Zaimek Zaimki 54
taki, takiego rodzaju Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 55
nikt, nic, żaden Zaimek Zaimki 56
powiedzieć, rzec, 2 aor. → λέγω, φημί Czasownik: nieregularny Pisanie i mówienie 57
dobry, cnotliwy, odważny, szlachetny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 58
(enklityka) rzeczywiście, z pewnością; przynajmniej, w każdym razie Przysłówek Partykuły 59
z pewnością, naprawdę, teraz, faktycznie, w rzeczywistości (daje większą dokładność) Przysłówek Partykuły 60
miasto, państwo-miasto Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Państwo i społeczeństwo 61
jeden Liczebnik: główny Miary i liczby 62
wprawiać w ruch, puszczać, strzelać; (w med.) rzucać się, pędzić Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 63
nie mieć, odczuwać brak, mieć potrzebę (+gen.) Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 64
człowiek Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 65
patrzeć, widzieć Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 66
sam, pojedynczy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 67
ani ... ani Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 68
taki jak, jakiego rodzaju, jaki, (exclam.) co za...!, jak…! ; οἷός τε (+ inf.) odpowiedni by, zdolny by; οἷόν τε (+ inf.) jest możliwe że Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 69
brać, chwytać; otrzymać, dostać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Branie i dawanie 70
uważać, mniemać, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.); wydawać się, mieć pozory czegoś; (impers.) δοκεῖ μοι wydaje mi się Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 71
ten (z dwóch), ten drugi; drugi, inny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 72
zły, niegodziwy, tchórzliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 73
mężczyzna, mąż Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Człowieczeństwo i istnienie 74
po tym jak, ponieważ, skoro, kiedy Spójnik: podrzędny Czas 75
jak wielki; jak liczny; (w pl.) jak liczni; ὅσον (adv.) jak wiele, jak dużo Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 76
wołać, wzywać Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 77
ciało Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 78
trzeba, należy, powinno się (+ acc. c. inf.) Czasownik: bezosobowy Etyka i moralność 79
tak jak, jakby Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 80
dać, użyczyć Czasownik: -μι Branie i dawanie 81
still, yet Przysłówek Czas 82
natura; (o umyśle) czyjaś natura lub usposobienie; porządek natury, porządek w przyrodzie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Porządek świata 83
mały, drobny, niski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 84
jest możliwe; (+ inf.) być w stanie (aby), być wystarczająco silnym (aby) Czasownik: bezosobowy Praca i odpoczynek 85
(wprowadzający zdanie skutkowe), tak więc, tak że, …że (w efekcie) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 86
początek, pochodzenie; zasada, państwo, dziedzina; urząd Rzeczownik: 1 deklinacja Czas 87
każdy (z kilku) Zaimek Zaimki 88
dzień Rzeczownik: 1 deklinacja Porządek świata 89
wytwarzać, płodzić, rodzić; 2 aor. ἔφυν wzrósł, pf. πέφυκα jest rzeczą naturalną Czasownik: -ω temat samogłoskowy Porządek świata 90
wszyscy razem Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Miary i liczby 91
podobny, przypominający (+ dat.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 92
teraz Przysłówek Czas 93
ziemia Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 94
siła, potęga, moc, zdolność Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Wojna i pokój 95
piękny, szlachetny, honorowy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 96
pan, władca Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 97
bardziej, raczej; μᾶλλον ... ἤ raczej niż Przysłówek Spójniki/przysłówki 98
ten, ten oto Zaimek Zaimki 99
cały, całkowity, kompletny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 100
część, udział, uczestnictwo Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 101
w związku z tym, zatem (wprowadza wniosek) Przysłówek Partykuły 102
mój Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 103
używać, doświadczać, doznawać (+dat.); traktować kogoś w pewien sposób (+dat. i adv.) Czasownik: deponens Państwo i społeczeństwo 104
dwa Liczebnik: główny Miary i liczby 105
czas Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 106
równy, taki sam jak (+dat.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 107
gdy, kiedy, za każdym razem gdy (+ con.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 108
tylko, jedynie Przysłówek Spójniki/przysłówki 109
wiedzieć (pf. w znaczeniu praes.); wiedzieć jak, umieć (+ inf.) Czasownik: nieregularny Umysł, postrzeganie i uczenie się 110
król Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Państwo i społeczeństwo 111
och! (nie wzmacnia wypowiedzi gdy z voc.) Wykrzyknik Partykuły 112
(+inf.) chcieć, życzyć sobie; ὁ βουλόμενος chcący, chętny Czasownik: deponens Zmysły i uczucia 113
objawiać, ukazywać, wyjaśniać; (pass.) wyjść na jaw, okazać się, wydać się, uchodzić za (+part. lub inf.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pokazywanie i znajdowanie 114
pisać Czasownik: -ω temat wargowy Pisanie i mówienie 115
nieść, nosić, przynosić; unosić lub zabierać; φέρε dalej no, dobrze Czasownik: nieregularny Praca i odpoczynek 116
oddech, życie, dusza Rzeczownik: 1 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 117
nikt, nic, żaden Zaimek Zaimki 118
odpowiedzialny, winny, oskarżony Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 119
wstecz, do tyłu; ponownie, znów Przysłówek Kierunek 120
najbardziej, przede wszystkim; (w odpowiedzi) na pewno Przysłówek Spójniki/przysłówki 121
istnieć, być, należeć do; τὰ ὑπάρχοντα obecna sytuacja Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Człowieczeństwo i istnienie 122
zaczynać, zacząć (+gen.); kierować, rządzić, panować (+gen.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Czas 123
kobieta, żona Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Człowieczeństwo i istnienie 124
kiedyś, kiedykolwiek Przysłówek Czas 125
aby, żeby (jako spójnik +con. lub opt.); gdzie, tam, tam gdzie (jako adv. +ind.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 126
imię; sława Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Pisanie i mówienie 127
do, przez, nad (+ gen), ponad, poza (+ acc.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 128
właśnie, już, dopiero co (o niedawnej przeszłości); obecnie, niebawnem, wkrótce (o bliskiej przyszłości) Przysłówek Czas 129
ojciec Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 130
słuchać, słyszeć Czasownik: -ω temat samogłoskowy Zmysły i uczucia 131
pochodzenie, ród; gatunek, rodzaj Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Rodzina, przyjaźń, dom 132
miejsce; temat Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 133
działać, osiągać, realizować; działać w określony sposób (+ adv.) Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 134
pierwszy, główny, najwcześniejszy; (adv.) τὸ πρῶτον na pierwszym miejscu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 135
znajdować, odkrywać, wymyślać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Pokazywanie i znajdowanie 136
syn, córka, dziecko; niewolnik Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Rodzina, przyjaźń, dom 137
iść Czasownik: deponens Ruch 138
syn Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 139
woda Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 140
czyjś własny; osobliwy, oddzielny, niezależny, indywidualny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 141
twój (sg.; ὑμέτερος = pl.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 142
dowiadywać się, uczyć się, poznawać; oceniać, myśleć lub ustalać że (+ acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 143
trafić, natrafić na coś, napotkać kogoś, przypadkiem spotkać kogoś (+gen.); osiągnąć uzyskać; zdarzyć się (+part.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Człowieczeństwo i istnienie 144
stawiać, ustawiać, stawać, stać, wstawać Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 145
jednocześnie; razem (+dat.) Przysłówek Czas 146
prowadzić, nieść; mijać (czas) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 147
sposób, styl; sposób życia, nawyk, zwyczaj Rzeczownik: 2 deklinacja Charakterystyka 148
ani ... ani Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 149
środkowy, znajdujący się w środku, umiarkowany; τὸ μέσον środek Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 150
(tylko w przypadkach zależnych pl.) jeden drugiego, wzajemnie, siebie nawzajem Zaimek Zaimki 151
zawsze Przysłówek Czas 152
kochany, miły, drogi; przyjazny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 153
spotykać się, pogodzić się, odpowiadać, zgadzać się; zdarzyć się, wydarzyć się; przebiegać w jakiś sposób (+adv.), wynikać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Rodzina, przyjaźń, dom 154
dzieło, czyn, osiągnięcie, praca Rzeczownik: 2 deklinacja Praca i odpoczynek 155
żeglować, płynąć Czasownik: kontrahowany Państwo i społeczeństwo 156
wtedy, w tamtym czasie; οἱ τότε ówcześni ludzie (opp. οἱ νῦν) Przysłówek Czas 157
[wzmacnia poprzedzającą partykułę] Przysłówek Partykuły 158
trzeba, należy, powinno się (+ inf. lub + acc. c. inf.) Czasownik: bezosobowy Etyka i moralność 159
pokazywać, wskazywać Czasownik: -μι Pokazywanie i znajdowanie 160
istota żyjąca, zwierzę Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 161
rzecz; (pl.) okoliczności, stan rzeczy, sprawy, interesy Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Praca i odpoczynek 162
przeciwny, odwrotny; przeciwległy; naprzeciwko Przyimek Kierunek 163
umieszczać, kłaść; ustalać, nakazywać, określać; wprowadzać w pewien stan Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 164
zobaczyłem Czasownik: nieregularny Zmysły i uczucia 165
ręka Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 166
i nie Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 167
mały, drobny, nieliczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 168
obyczaj, tradycja, prawo Rzeczownik: 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 169
wspólny, powszechny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 170
myśleć, uważać, sądzić, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.) Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 171
poruszać, ruszać Czasownik: kontrahowany Ruch 172
doznawać, cierpieć, doznawać czegoś w pewien sposób (+adv.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 173
w jaki sposób?, jak? Przysłówek Zaimki 174
ten sam który, właśnie ten Zaimek Zaimki 175
so large, so much Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 176
z (+ dat. sociativus lub instrumentalis) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 177
następnie, potem Przysłówek Spójniki/przysłówki 178
prawdziwy Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Etyka i moralność 179
prawy, sprawiedliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Prawo i sądownictwo 180
(+inf.) mieć zamiar, zamierzać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 181
(+inf.) chcieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 182
pozostały, reszta, pozostały po Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 183
konieczność Rzeczownik: 1 deklinacja Porządek świata 184
kiedy, ilekroć (+ind. lub opt.) Spójnik: podrzędny Czas 185
drugi Liczebnik: główny Miary i liczby 186
wojna Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 187
kraj; miejsce Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 188
żyć Czasownik: kontrahowany Życie i śmierć 189
wielka ilość, mnóstwo, tłum; ilość Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 190
słońce Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 191
przyczyna, powód; wina, oskarżenie Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 192
przekonywać, zjednywać; (med. i pass.) być posłusznym, wierzyć, zaufać (+dat.) Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 193
być obecnym, być w pobliżu; (impers.) πάρεστί μοι zależy ode mnie, jest w mojej mocy (+inf.); τὰ παρόντα obecny stan rzeczy; τὸ παρόν chwila obecna Czasownik: nieregularny Człowieczeństwo i istnienie 194
najbardziej, największy (superl. od πολύς) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 195
wygląd, kształt, postać; klasa, rodzaj Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 196
jak; tak aby, żeby (+con. lub opt.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 197
trzy Liczebnik: główny Miary i liczby 198
życie Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 199
być przekonanym, wierzyć że (+ acc. c. inf.); utrzymywać w zwyczaju, być przyzwyczajonym że (+ inf.) Czasownik: -ω temat zębowy 200
koło, krąg, kula, tarcza, ruch kołowy Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 201
nieszczęśliwy wypadek, nieszczęście, doświadczenie; namięrność, uczucie; stan, położenie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Zmysły i uczucia 202
przed (o czasie lub miejscu) (+gen.) Przyimek Czas 203
wzywać po imieniu Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 204
jednak; oczywiście Przysłówek Partykuły 204
wasz (pl .; σός = sg.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 206
dobroć, doskonałość; cnota; męstwo, odwaga Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 206
rok Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Czas 208
na, naprzeciw (+ gen.) Przyimek Kierunek 209
statek Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Praca i odpoczynek 210
trzeci Liczebnik: główny Miary i liczby 211
wiatr, oddech, dusza Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Ziemia 212
wyprostowany, prosty, prawdziwy, regularny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 213
morze Rzeczownik: 1 deklinacja Ziemia 214
roznosić, rozprowadzać; różnić się; (impers.) διαφέρει to robi różnicę (+ dat.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Praca i odpoczynek 215
aż do; (prep.) aż do (+gen.) Spójnik: podrzędny Czas 216
opinia, osąd, mniemanie; reputacja, honor, chwała Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 217
głowa Rzeczownik: 1 deklinacja Części ciała 218
ogień Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 219
mniejszy, mniej, mniej liczny (comp. od μικρός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Miary i liczby 220
stopa Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 221
święty, otoczony czcią, boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia 222
prosty, bezpośredni; (adv.) natychmiast Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Miary i liczby 223
pójdę (fut. od ἔρχομαι) Czasownik: -μι Ruch 224
szybki, prędki; τάχα (adv.) szybko; być może Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 225
rzeka, strumień Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 226
substancja, własność; istota Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 227
liczba Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 228
następczy, podążający za (+gen.); następny, późniejszy; (adv.) ὕστερον później Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Kierunek 229
obserwować, pilnować, pełnić straż, bronić; (med.) strzec przed (+acc.) Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Wojna i pokój 230
właściwy czas, odpowiedni moment Rzeczownik: 2 deklinacja Czas 231
zamieszkiwać , przebywać Czasownik: kontrahowany Rodzina, przyjaźń, dom 232
jeden i drugi, obaj Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 233
znak, sygnał Rzeczownik: 2 deklinacja Pokazywanie i znajdowanie 234
dostarczać, przedstawiać, ofiarować, darować; pozwalać, użyczyć, dać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Branie i dawanie 235
każdy (z dwóch) Zaimek Zaimki 236
pokazywać, deklarować, wyjaśniać Czasownik: kontrahowany Pokazywanie i znajdowanie 237
domowy, pochodzący z tego samego domu; własny; odpowiedni, stosowny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 238
polecać, rozkazywać (+ acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy Prawo i sądownictwo 239
koniec, spełnienie, osiągnięcie Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Życie i śmierć 240
przewodzić, być wodzem; mieć na uwadze, wierzyć, myśleć Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 241
godny, wartościowy, zasługujący na coś Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 242
naprawdę (podkreśla to, co następuje) Przysłówek Partykuły 243
widoczny, jasny, oczywisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Pokazywanie i znajdowanie 244
dlatego też, odpowiednio (we wnioskowaniu); ponadto, co więcej (w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi) Przysłówek Partykuły 245
wrogi; οἱ πολέμιοι wrogowie, nieprzyjaciele Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 246
pytać, dowiadywać się (+acc. dupl.) Czasownik: deponens Pisanie i mówienie 247
brat Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 248
wielkość, rozmiar Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Miary i liczby 249
czy …czy, albo …albo Spójnik: współrzędny Spójniki/przysłówki 250
leżeć, znajdować się, być położonym (np. na półce), być ustawionym, być ustanowionym lub uświęconym (używany jako pf. pass. od τίθημι) Czasownik: deponens Praca i odpoczynek 251
często Przysłówek Czas 252
pić Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 253
świetność, honor, chwała; łaska, dobra wola, wdzięczność Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Etyka i moralność 254
następnie, potem Przysłówek Czas 255
szukać Czasownik: kontrahowany Pokazywanie i znajdowanie 256
kształt, figura, wygląd, charakter Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Miary i liczby 257
pożywienie, pokarm, jedzenie Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 258
uczyć się, upewniać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Umysł, postrzeganie i uczenie się 259
tu, tam, wtedy Przysłówek Kierunek 260
uciekać, umykać, unikać, wystrzegać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 261
koń Rzeczownik: 2 deklinacja Zwierzęta i rośliny 262
porządek, ład; ozdoba, dekoracja; świat, wszechświat Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 263
krew Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Części ciała 264
wziąć, ująć, wziąć siłą, schwytać; (med.) wybrać Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 265
dodawać; (med.) przyłączyć się Czasownik: -μι Branie i dawanie 266
oceniać wartość, szacować; wymagać, oczekiwać, domagać się, rościć sobie Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 267
dopóki; podczas gdy, tak długo jak Spójnik: podrzędny Czas 268
młody, nowy, świeży Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 269
być jak, być podobnym (+ dat.); wydawać się; być stosownym Czasownik: nieregularny Charakterystyka 270
nawet jeśli (+ con.) Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 271
określać, ustalać; wprowadzać w pewien stan, wykonywać Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 272
sztuka, umiejętność, rzemiosło Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 273
rzecz, sprawa; (zazwyczaj pl.) majątek lub mienie, zwł. pieniądze Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 274
uratować, ocalić Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 275
wysyłać Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 276
dźwięk, głos Rzeczownik: 1 deklinacja Zmysły i uczucia 277
z powodu, dla dobra (+ gen.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 278
zabić, zniszczyć; (med.) umrzeć, zginąć Czasownik: -μι Życie i śmierć 279
śmierć Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 280
noc Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 281
droga, trasa, ścieżka Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 282
lud, naród Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 283
oddawać; dokonać; pozwolić; (med.) sprzedawać Czasownik: -μι Branie i dawanie 284
rozum, pojmowanie, dusza Rzeczownik: 2 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 285
zostawać, pozostawać, znosić, czekać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 286
umrzeć, zginąć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 287
zupełnie, całkowicie Przysłówek Spójniki/przysłówki 288
dobrze (opp. κακῶς); dokładnie, sprawnie; szczęśliwie, na szczęście Przysłówek Spójniki/przysłówki 289
rozstrzygać, oceniać, decydować, wydawać wyrok Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Prawo i sądownictwo 290
podnieść, wziąć; zabić, zniszczyć Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 291
długi, wysoki, wielki, długotrwały Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 292
przybyć, dotrzeć Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 293
przyjemność, rozkosz Rzeczownik: 1 deklinacja Praca i odpoczynek 294
matka Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 295
niesamowity, straszny; sprytny, wprawny w (+ inf.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 296
niezgoda, rozbieżność Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 297
zwyciężyć, zdobyć, rządzić, panować, przewyższać, mieć przewagę (+gen.) Czasownik: kontrahowany Państwo i społeczeństwo 298
ludność, prosty lud, plebs; kraj, kraina (przeciwieństwo: πόλις) Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 299
niebo, sklepienie niebieskie Rzeczownik: 2 deklinacja Porządek świata 300
śledzić, podążać za Czasownik: deponens Ruch 301
mniejszy, słabszy, gorszy (comp. od κακός lub μικρός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Charakterystyka 302
góra, wzgórze Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Ziemia 303
(jako Przyimek), z wyjątkiem (+ gen.); (jako spójnik) z wyjątkiem tego że, chyba że, ale Przyimek Przyimki bezkierunkowe 304
cztery Liczebnik: główny Miary i liczby 305
silny, potężny; mogący, zdolny do... Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 306
dom, mieszkanie, rodzina Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 307
1 Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 308
łatwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 309
zabrać, odebrać Czasownik: kontrahowany Branie i dawanie 310
traf, los (dobry lub zły), przeznaczenie, przypadek Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 311
jasny, oczywisty Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zmysły i uczucia 312
twarz, maska, osoba Rzeczownik: 2 deklinacja Części ciała 313
ufać, polegać na, wierzyć (+dat.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy Zmysły i uczucia 314
uczyć, nauczać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 315
316
zorganizować, ustanowić, ustawić w porządku Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Państwo i społeczeństwo 317
oko Rzeczownik: 2 deklinacja Części ciała 318
przyjmować, brać; powitać, gościć Czasownik: deponens Rodzina, przyjaźń, dom 319
przychodzić do, dochodzić, docierać Czasownik: deponens Ruch 320
wystarczający, odpowiedni; zdolny, potrafiący coś zrobić (+infin.) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Pomoc i bezpieczeństwo 321
praca, działanie (mechaniczne) Czasownik: deponens Praca i odpoczynek 322
walka, bitwa Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 323
żywić, karmić, udzielać wsparcia, utrzymywać; hodować, wychowywać Czasownik: -ω temat wargowy Życie i śmierć 324
niemożliwy; bezsilny, słaby Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 325
dokładny, poprawny Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Miary i liczby 326
(enklityka) gdzieś; przypuszczalnie, być może (nacechowuje twierdzenie) Przysłówek Partykuły 327
z miejsca gdzie, skąd Przysłówek Kierunek 328
329
oddzielnie, osobno; (+ gen.) bez, oddzielnie od Przysłówek Kierunek 330
silniejszy, potężniejszy; lepszy, doskonalszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Charakterystyka 331
krótki, zwięzły, niski Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 332
silny, mocny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 333
prawda, rzeczywistość Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 334
sprawiedliwość, proces sądowy, kara Rzeczownik: 1 deklinacja Prawo i sądownictwo 335
miejsce, obszar, okolica Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 336
słodki, przyjemny, miły Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 337
choroba Rzeczownik: 2 deklinacja Życie i śmierć 338
kamień Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 339
stary, dawny, starożytny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 340
odesłać, puścić; wyprzeć się, zaniedbać Czasownik: -μι Branie i dawanie 341
inaczej Przysłówek Zaimki 342
działanie, transakcja, interes Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Praca i odpoczynek 343
oczywisty, wyraźny Przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες Pokazywanie i znajdowanie 344
mądry, sprytny, specjalista Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 345
pokonać, zwyciężyć Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 346
zgadzać się z, mówić to samo co (+ dat.) Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 347
świątynia Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 348
ponadto; z drugiej strony; z powrotem (ponownie) Przysłówek Partykuły 349
ojczyzna Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 350
ostry, dojmujący, przenikliwy, pikantny Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 351
i rzeczywiście, a nawet Przysłówek Partykuły 352
bardziej, raczej Przysłówek Miary i liczby 353
liczniejszy, większy (comp. of πολύς) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Miary i liczby 354
myśl, inteligencja, opinia, zamiar Rzeczownik: 1 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 355
cześć, szacunek; cena, wartość; posada, urząd, stanowisko Rzeczownik: 1 deklinacja Etyka i moralność 356
między, pomiędzy Przysłówek Kierunek 357
należeć do, mieć do czynienia z; być stosownym, przystojnym dla (+ dat.); przybywać; οἱ προσήκοντες krewni; τὰ προσήκoντα obowiązki Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Etyka i moralność 358
przed, zanim, dopóki Spójnik: podrzędny Czas 359
czynić niesprawiedliwość; krzywdzić, ranić Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 360
wódz wojska, dowódca, generał, strateg Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 361
już nie, dłużej nie Przysłówek Czas 362
starzec; (pl.) posłowie Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Państwo i społeczeństwo 363
przerywać, zatrzymywać; (med.) przestawać Czasownik: -ω temat samogłoskowy Ruch 364
skończyć; umrzeć, zginąć Czasownik: kontrahowany Życie i śmierć 365
mieszać Czasownik: -μι Praca i odpoczynek 366
ludzie, lud Rzeczownik: 2 deklinacja Człowieczeństwo i istnienie 367
córka Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Rodzina, przyjaźń, dom 368
budynek, dom, domostwo Rzeczownik: 1 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 369
oddawać, przekazywać, powierzać, poddawać się Czasownik: -μι Branie i dawanie 370
poza, na zewnątrz; z wyjątkiem Przysłówek Kierunek 371
wyspa Rzeczownik: 2 deklinacja Ziemia 372
tam; w tamtym miejscu Przysłówek Kierunek 373
wiedza, zrozumienie, umiejętność Rzeczownik: 1 deklinacja Umysł, postrzeganie i uczenie się 374
pozwalać, dopuszczać by (+ acc. c. inf.); puszczać wolno Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 375
podziwiać Czasownik: -ω temat zębowy Zmysły i uczucia 376
postrzegać, zauważać, rozumieć, słyszeć, dowiadywać się Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 377
cieszyć się, radować się (+dat.), mieć upodobanie (+part.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε witaj, żegnaj Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Zmysły i uczucia 378
trudny, kłopotliwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 379
dziecko Rzeczownik: 2 deklinacja Rodzina, przyjaźń, dom 380
zdobyć, dogonić, złapać, pojmać, zmusić, zobowiązać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 381
walczyć z (+dat.) Czasownik: deponens Wojna i pokój 382
przypominać; (pf. med.) pamiętać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 383
umrzeć, zginąć, umierać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Życie i śmierć 384
rozluźnić, rozwiązać, uwolnić; unieważnić, zniszczyć Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 384
szanować, poważać, respektować, czcić Czasownik: kontrahowany Etyka i moralność 386
mur Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Państwo i społeczeństwo 387
równie, podobnie, prawdopodobnie, może Przysłówek Spójniki/przysłówki 388
podnosić, unosić; usuwać, zabierać Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 389
390
żołnierz Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 391
bez (+gen.) Przyimek Przyimki bezkierunkowe 392
który z (tych) dwóch? πότερον czy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 393
prosto, pojedynczo, w jeden sposób Przysłówek Miary i liczby 394
upaść, spaść Czasownik: -ω temat zębowy Wojna i pokój 395
czwarty Liczebnik: główny Miary i liczby 396
wyposażać, przygotowywać Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 397
znienawidzony, nienawistny; wrogi (+ dat). Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 398
zawody; walka Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 399
przeszkodzić, powstrzymywać, zapobiegać (+acc. c. inf.) Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 400
nie trafić, chybić (+ gen.); odnieść porażkę, być w błędzie, pomylić się Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Etyka i moralność 401
zniszczyć; zdemoralizować Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 402
(enklityka) jakoś, w jakiś sposób, jakkolwiek Przysłówek Partykuły 403
praca, trud, znój; stres, kłopot, ból Rzeczownik: 2 deklinacja Praca i odpoczynek 404
tam; w takim położeniu Przysłówek Kierunek 405
układ, rozmieszczenie, porządek; jednostka wojskowa, oddział Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Wojna i pokój 406
próbować, podjąć próbę (+ gen.) Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 407
zmusić do uczieczki; (med. i pass.) uciekać, bać się Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 408
rzucać, miotać; ciskać w, rzucić (kogoś - acc., czymś - dat.) Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 409
podły, zły, niegodziwy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 410
gość-przyjaciel; cudzoziemiec, obcy Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 411
niegrecki, obcy; barbarzyński Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 412
gdzie, wszędzie tam gdzie; gdziekolwiek Spójnik: podrzędny Spójniki/przysłówki 413
być korzystnym, pożytecznym (+dat.); (impers.) συμφέρει jest korzystne, pożyteczne (+infin.); τὸ συμφέρον korzyść, pożytek, zysk Czasownik: nieregularny Pomoc i bezpieczeństwo 414
dowiadywać się, słyszeć, pytać odnośnie (+gen.) Czasownik: deponens Umysł, postrzeganie i uczenie się 415
niewolnik Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 416
ciąć, wycinać, ciąć na kawałki Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Wojna i pokój 417
przydatny, użyteczny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 418
jaki?, jakiego rodzaju? Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 419
broń, narzędzie (zazwyczaj pl.) Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 420
ufność, zaufanie, wiara; to co daje pewność, zapewnienie, gwarancję Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- Zmysły i uczucia 421
podejmować, chwytać; odpowiadać; zakładać, przypuszczać Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Umysł, postrzeganie i uczenie się 422
twórca, poeta Rzeczownik: 2 deklinacja Pisanie i mówienie 423
ujść uwagi czyjejś (+acc. i nom. part.), być nieznanym; (med. and pass.) zapomnieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Państwo i społeczeństwo 424
lepszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 425
wszelako, na wszystkie sposoby; absolutnie Przysłówek Spójniki/przysłówki 426
wieźć, przewozić; (w med. i pass.) iść, przechodzić, spacerować Czasownik: -ω temat samogłoskowy Praca i odpoczynek 427
oddzielać, rozdzielać, wybrać; (med.) odpowiedzieć komuś Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pisanie i mówienie 428
pięć Liczebnik: główny Miary i liczby 429
niebezpieczeństwo Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 430
mówić przeciw, oskarżać (+ gen.) Czasownik: kontrahowany Prawo i sądownictwo 431
obracać, zmieniać kierunek, kierować do; zmusić do ucieczki, pokonać; (pass.) obracać się, kierować się do Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 432
niemniej jednak, mimo wszystko Przysłówek Spójniki/przysłówki 433
boski Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Religia 434
jeździec konny, jeździec, woźnica Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως Wojna i pokój 435
otrzymać, zyskać, uzyskać Czasownik: deponens Branie i dawanie 436
zostawiać, porzucać Czasownik: -ω temat wargowy Ruch 437
wola, postanowienie; rada; rada starszych Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 438
nadzieja; oczekiwanie Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Zmysły i uczucia 439
rysunek, malowidło, pisanie; akt oskarżenia Rzeczownik: 1 deklinacja Pisanie i mówienie 440
płodzić, rodzić, wytwarzać, stwarzać Czasownik: -ω temat zębowy Rodzina, przyjaźń, dom 441
troszczyć się, dbać Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 442
życie, dech; dusza, serce, umysł Rzeczownik: 2 deklinacja Religia 443
widzieć, patrzeć Czasownik: -ω temat wargowy Zmysły i uczucia 444
panika, popłoch, strach, ucieczka Rzeczownik: 2 deklinacja Zmysły i uczucia 445
prawa obywatelskie, obywatelstwo, demokracja, republika Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 446
stadion, najdłuższa grecka jednostka długości, ok. 185 metrów Rzeczownik: 2 deklinacja Miary i liczby 447
myśleć, zamierzać (+inf.); mieć określone uczucia wobec czegoś (+adv. i dat.) Czasownik: kontrahowany Umysł, postrzeganie i uczenie się 448
taki (jak ten), tego rodzaju (jak ten) Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 449
wprawiać w ruch, zachęcać do; (intrans.) rozpoczynać, ruszać Czasownik: kontrahowany Ruch 450
przygotowywać się, dostarczać Czasownik: -ω temat zębowy Praca i odpoczynek 451
rozmawiać, paplać, gadać Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 452
wykonywać, realizować Czasownik: kontrahowany Praca i odpoczynek 453
patrzeć, oglądać; rozważać, zastanawiać się, badać Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 454
byk, wół, krowa Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna Zwierzęta i rośliny 455
nasz Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Zaimki 456
litera, pismo; (pl.) pismo, papiery, dokumenty Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Pisanie i mówienie 457
pytać kogoś (acc.) o coś (acc.); wypytywać, błagać Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 458
prowadzić wojnę Czasownik: kontrahowany Wojna i pokój 459
składać w ofierze Czasownik: -ω temat samogłoskowy Religia 460
prowadzić, pędzić, wprawiać w ruch Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 461
bać się Czasownik: -ω temat zębowy Zmysły i uczucia 462
sprzymierzony, razem walczący (+dat.); οἱ σύμμαχοι sprzymierzeńcy Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Wojna i pokój 463
przewodnik, dowódca, wódz Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Państwo i społeczeństwo 464
ciężkie, męczące Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ Charakterystyka 465
a zatem, tak, w takim razie; dotąd, tu Przysłówek Kierunek 466
brzydki, wstydliwy, haniebny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 467
pokój Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 468
być schwytanym, podbitym (formy aktywne tworzy się od αἱρέω) Czasownik: deponens Wojna i pokój 469
dziesięć Liczebnik: główny Miary i liczby 470
lepszy, zdolniejszy, silniejszy, odważniejszy (comp. od ἀγαθός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 471
gorszy, niższy (comp. od κακός) Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον Etyka i moralność 472
przybyć z pomocą, pomagać, wspierać (+dat.) Czasownik: kontrahowany Pomoc i bezpieczeństwo 473
jasny, olśniewający; dobrze znany, sławny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Charakterystyka 474
uwolnić, oddalić Czasownik: -ω temat zębowy Pomoc i bezpieczeństwo 475
planować, postanowić, zdecydować; (med.) rozważać Czasownik: -ω temat samogłoskowy Wojna i pokój 476
bardzo Przysłówek Spójniki/przysłówki 477
prosić, błagać Czasownik: kontrahowany Pisanie i mówienie 478
bezpieczeństwo, wyzwolenie Rzeczownik: 1 deklinacja Pomoc i bezpieczeństwo 479
[wprowadza pytanie] Przysłówek Partykuły 480
ścigać, tropić, gonić Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy Ruch 481
duch, bóg, demon Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Religia 482
z pewnością więc (wprowadzając zgodę na wnioskowanie) Przysłówek Partykuły 483
język; mowa Rzeczownik: 1 deklinacja Części ciała 484
siedem Liczebnik: główny Miary i liczby 485
być odważnym, odważać się; poddawać się czemuś, znosić Czasownik: kontrahowany Zmysły i uczucia 486
pan, pan domu; władca absolutny Rzeczownik: 1 deklinacja Państwo i społeczeństwo 487
podobieństwo, prawdopodobieństwo; εἰκός (ἐστι) jest prawdopodobne że (+ inf.) → ἔοικα Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Umysł, postrzeganie i uczenie się 488
niesprawiedliwy, krzywdzący Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Etyka i moralność 489
dwadzieścia Liczebnik: główny Miary i liczby 490
niezliczony; μύριοι 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, niezliczona ilość Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Miary i liczby 491
zaraz, natychmiast Przysłówek Czas 492
dziesiąty Liczebnik: główny Miary i liczby 493
chodzić, iść, kroczyć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Ruch 494
[enklityka dodawana do zaimków i innych partykuł dla wzmocnienia wypowiedzi] Przysłówek Partykuły 495
wolny, niezależny Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 496
wojsko Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 497
około, wokół, dookoła Przyimek Kierunek 498
zdarzenie, okoliczność, nieszczęście Rzeczownik: 1 deklinacja Życie i śmierć 499
sto Liczebnik: główny Miary i liczby 500
zwycięstwo Rzeczownik: 1 deklinacja Wojna i pokój 501
słowo, wyraz, mowa, opowiadanie; wróżba, wyrocznia Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- Pisanie i mówienie 502
wojsko Rzeczownik: 2 deklinacja Wojna i pokój 503
mówić, deklarować; (med. and pass.) myśleć, przypuszcząć, że Czasownik: -ω temat zębowy Pisanie i mówienie 504
pieniądze Rzeczownik: 2 deklinacja Państwo i społeczeństwo 505
trzydzieści Liczebnik: główny Miary i liczby 506
sześć Liczebnik: główny Miary i liczby 507
piąty Liczebnik: główny Miary i liczby 508
świadek Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Prawo i sądownictwo 509
z miedzi lub brązu Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja Ziemia 510
siódmy Liczebnik: główny Miary i liczby 511
gdzie Zaimek Zaimki 512
właśnie, istotnie, tak (stosowany dla silnej afirmacji) Przysłówek Partykuły 513
światło, światło dzienne Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy Porządek świata 514
osiem Liczebnik: główny Miary i liczby 515
szósty Liczebnik: główny Miary i liczby 516
trzydziesty Liczebnik: główny Miary i liczby 517
dziewięć Liczebnik: główny Miary i liczby 518
kiedy? Przysłówek Czas 519
ósmy Liczebnik: główny Miary i liczby 520
dziewiąty Liczebnik: główny Miary i liczby 521
dwudziesty Liczebnik: główny Miary i liczby 522
zawiadomić, poinformować, powiedzieć Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną Pisanie i mówienie 523
setny Liczebnik: główny Miary i liczby 524
CSVXMLWord Document