Latin Core Vocabulary

Cuvânt Definiţii Parte de vorbire Grup semantic Clasificarea frecvenţeisort descending
et şi Conjunction Conjunctions/Adverbs 1
sum esse fuī futūrum a fi, a exista; viitor infinitiv = fore, imperfect conjunctiv = forem for essem Verb: Irregular Life and Being 2
quī quae quod cine, care, ce Pronoun Pronouns/Interrogatives 3
que şi (sufix enclitic) Conjunction Conjunctions/Adverbs 4
in în, pe (+ abl.); în, spre (+ ac.) Preposition Place 5
nōn nu Adverb Conjunctions/Adverbs 6
hic haec hoc acesta, aceştia Pronoun Pronouns/Interrogatives 7
ille illa illud acela Pronoun Pronouns/Interrogatives 8
tū tuī tibi tē tu (sg.) Pronoun Pronouns/Interrogatives 9
cum cu (prep. + abl.); când, de când, deşi (conjuncţie + conj.) Preposition Conjunctions/Adverbs 10
ego meī mihi mē eu, mie, pe mine Pronoun Pronouns/Interrogatives 11
quisquam quicquam/quidquam fiecare persoană, orice Pronoun Pronouns/Interrogatives 12
is ea id el, ea Pronoun Pronouns/Interrogatives 13
ad la, până la, spre (+ac.) Preposition Place 14
ut, utī ca (+ indic.); astfel încât (+ conj.); (în întrebări) în ce fel, cum; (exclam.) în ce măsură! Cum! Adverb Conjunctions/Adverbs 15
dacă Conjunction Conjunctions/Adverbs 16
sui sibi sē/sēsē el însuşi, ea însăşi, ei înşişi, ele însele Pronoun Pronouns/Interrogatives 17
omnis -e tot/toată, ca un întreg Adjective: 3rd Declension Measurement 18
nec şi nici măcar nu; nici...nici; → neque Conjunction Conjunctions/Adverbs 19
sed însă Conjunction Conjunctions/Adverbs 20
ā ab abs de la (+abl.) Preposition Place 21
ipse ipsa ipsum el însuşi, ea însăşi Pronoun Pronouns/Interrogatives 22
possum posse potuī a putea, a fi capabil Verb: Irregular Making/Doing 23
aut sau Conjunction Conjunctions/Adverbs 24
māgnus -a -um mare Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 25
ex, ē de la (+ abl.) Preposition Place 26
suus -a -um al său, a sa Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 27
dō dare dedī datum a da Verb: 1st Conjugation Social Life 28
quam cum?; (după un comparativ) decât Adverb Pronouns/Interrogatives 29
per prin (+ac.) Preposition Place 30
videō vidēre vīdī vīsum a vedea Verb: 2nd Conjugation Vision 31
faciō facere fēcī factum a face Verb: 3rd Conjugation -iō Making/Doing 32
dīcō dīcere dīxī dictum a spune; causam dīcere, a pleda o cauză; diem dīcere, a fixa o zi Verb: 3rd Conjugation -ō Speech/Oratory 33
iam acum; deja Adverb Time 34
atque şi în plus; (după comparative) decât; simul atque, de îndată ce; → ac Conjunction Conjunctions/Adverbs 35
ac şi în plus; (după comparative) decât; simul ac, de îndată ce; → atque Conjunction Conjunctions/Adverbs 36
alius -a -ud altul, alta; ālias: altădată Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 37
rēs reī f. lucru (rēs pūblica, stat, republică, naţiune; rēs familiāris, proprietate, estate; rēs mīlitāris, arta războiului; rēs novae, revoluţie) Noun: 5th Declension Life and Being 38
habeō habēre habuī habitum a avea, a deţine Verb: 2nd Conjugation Other Senses 39
animus -ī m. spirit, minte Noun: 2nd Declension Life and Being 40
meus -a -um al meu, a mea Pronoun Pronouns/Interrogatives 41
deus -ī m.; dea -ae f. zeu; zeiţă Noun: 2nd Declension Religion 42
multus -a -um multă, multă; multō, de departe Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 43
tuus -a -um al tău, a ta Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 44
ferō ferre tulī lātum a purta, a duce, a suporta Verb: Irregular Verbs of Transport 45
de la, despre, referitor la (+ abl.) Preposition Place 46
ca nu cumva Conjunction Conjunctions/Adverbs 47
manus -ūs f. mână; grup de oameni Noun: 4th Declension The Body 48
nūllus -a -um niciunul, niciuna, nimeni Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 49
nunc acum Adverb Time 50
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs noi Pronoun Pronouns/Interrogatives 51
noster nostra nostrum al nostru, a noastră Pronoun Pronouns/Interrogatives 52
ūnus -a -um unu, una Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 53
diēs diēī m./f. zi Noun: 5th Declension Lengths of Time 54
nihil, nīl nimic Noun: Indeclinable Measurement 55
tum or tunc atunci Adverb Time 56
enim pentru, într-adevăr Conjunction Pronouns/Interrogatives 57
tamen cu toate acestea, încă Conjunction Conjunctions/Adverbs 58
īdem eadem idem acelaşi Pronoun Pronouns/Interrogatives 59
rēx rēgis m. rege Noun: 3rd Declension The City 60
nam or namque pentru, într-adevăr, cu adevărat Conjunction Conjunctions/Adverbs 61
locus -ī m. loc; loca (n. pl.) regiune Noun: 2nd Declension Geography 62
veniō venīre vēnī ventum a veni Verb: 4th Conjugation Motion 63
inter între, printre; în timpul (+ ac.) Preposition Place 64
pars partis f. parte Noun: 3rd Declension Measurement 65
volō velle voluī a vrea, a dori Verb: Irregular Emotions 66
etiam de asemenea, chiar Adverb Conjunctions/Adverbs 67
bonus -a -um bun, bună Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 68
agō agere ēgī āctum a face, a acţiona Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 69
terra -ae f. pământ Noun: 1st Declension Earth and Water 70
pater patris m. tată, strămoş Noun: 3rd Declension The Household 71
neque şi nu, nici; neque ... neque, nici ... nici; → nec Conjunction Conjunctions/Adverbs 72
domus -ūs f. casă, locuinţă Noun: 4th Declension The House 73
at însă, însă şi Conjunction Conjunctions/Adverbs 74
corpus corporis n. trup Noun: 3rd Declension The Body 75
quoque de asemenea Conjunction Conjunctions/Adverbs 76
aliquis -quae -quod cineva, ceva; si quis, si quid: oricine, orice Pronoun Pronouns/Interrogatives 77
tōtus -a -um tot, toată Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 78
sīc în acest fel, astfel; sīc ... ut: în acelaşi fel în care Adverb Conjunctions/Adverbs 79
hīc aici; hinc: de aici Adverb Place 80
iste ista istud al tău, a ta; adv. istīc sau istūc: acolo; istinc: de acolo Pronoun Pronouns/Interrogatives 81
urbs urbis f. oraş Noun: 3rd Declension The City 82
petō petere petīvī petītum a căuta, a urmări Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 83
iubeō iubēre iussī iussum a ordona, a porunci Verb: 2nd Conjugation Justice 84
vir virī m. bărbat Noun: 2nd Declension People 85
bellum -ī n. război Noun: 2nd Declension War and Peace 86
vīta -ae f. viaţă Noun: 1st Declension Life and Being 87
homō hominis m. fiinţă umană Noun: 3rd Declension People 88
tempus -oris n. timp Noun: 3rd Declension Time 89
magis mai mult Adverb Conjunctions/Adverbs 90
prīmus -a -um primul, prima Adjective: 1st and 2nd Declension Time 91
ubi unde Adverb Place 92
hostis -is m./f. străin, duşman Noun: 3rd Declension War and Peace 93
an sau (în întrebări); utrum ... an: dacă ... sau Conjunction Conjunctions/Adverbs 94
mors mortis f. moarte Noun: 3rd Declension Life and Being 95
tam atât, atât de mult Adverb Conjunctions/Adverbs 96
eō īre iī/īvī itum a merge Verb: Irregular Motion 97
arma -ōrum n. pl. arme Noun: 2nd Declension War and Peace 98
superus -a -um situat, situat deasupra; superior Adjective: 1st and 2nd Declension Religion 99
nisi, nī dacă nu, cel puţin Conjunction Conjunctions/Adverbs 100
vincō vincere vīcī victum a cuceri Verb: 3rd Conjugation -ō War and Peace 101
pōnō pōnere posuī positum a aşeza, a pune, a instala Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Transport 102
dum în timp ce (+ indic.); până ce (+ conj.); având în vedere că (+ conj.) Conjunction Time 103
sine fără (+ abl.) Preposition Non-Directional Prepositions 104
tantus -a -um atât, atâta; (ca pronume) o asemenea cantitate, atât de mult; tantī, atât de valoros, de o asemenea valoare Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 105
teneō -ēre -uī tentum a ţine, a păstra Verb: 2nd Conjugation Other Senses 106
causa -ae f. cauză, motiv; causā + genitiv, de dragul Noun: 1st Declension Speech/Oratory 107
sequor sequī secūtus sum a urma Verb: Deponent Motion 108
crēdō crēdere crēdidī crēditum a crede Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 109
accipiō -cipere -cēpī -ceptum a primi Verb: 3rd Conjugation -iō Social Life 110
virtūs -ūtis f. virtute, valoare, bărbăţie Noun: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 111
ante înainte, înainte de (adv. and prep. + ac.) Preposition Time 112
quaerō -rere -sīvī -sītum a căuta, a cere Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 113
mittō mittere mīsī missum a trimite Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 114
vīs f. forţă (ac.) vim, (abl.) vī; (pl.) vīrēs, putere Noun: 3rd Declension War and Peace 115
amor -ōris m. iubire Noun: 3rd Declension Love 116
caelum -ī n. cer, ceruri Noun: 2nd Declension Air and Fire 117
sub sub, aproape de (+ac. Sau abl.) Preposition Place 118
nox noctis f. noapte Noun: 3rd Declension Lengths of Time 119
ita astfel Adverb Conjunctions/Adverbs 120
rēgnum -ī n. regat, domnie Noun: 2nd Declension Geography 121
populus -ī m. popor Noun: 2nd Declension The City 122
autem şi mai mult, însă, oricum Conjunction Conjunctions/Adverbs 123
caput capitis n. cap Noun: 3rd Declension The Body 124
mare -is n. mare Noun: 3rd Declension Earth and Water 125
quīdam quaedam quoddam cineva, un anume Pronoun Pronouns/Interrogatives 126
māter mātris f. mamă Noun: 3rd Declension The Household 127
prō pentru, în numele, în legătură cu (+abl.) Preposition Non-Directional Prepositions 128
quisquis quidquid oricine, oricare Pronoun Pronouns/Interrogatives 129
vōs voi; (gen.) vestrum/vestrī, (dat./abl.) vōbīs, (ac.) vōs Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 130
capiō capere cēpī captum a cuceri, a lua Verb: 3rd Conjugation -iō War and Peace 131
quia deoarece Conjunction Conjunctions/Adverbs 132
dūcō dūcere dūxī ductum a conduce; uxōrem dūcere, a se căsători Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 133
ergō prin urmare Conjunction Conjunctions/Adverbs 134
nōmen -inis n. nume Noun: 3rd Declension Social Life 135
quidem cu siguranţă, cel puţin Adverb Conjunctions/Adverbs 136
miser misera miserum sărman, sărmană; mizer, mizeră Adjective: 1st and 2nd Declension Emotions 137
fortūna -ae f. soartă Noun: 1st Declension Religion 138
novus -a -um nou, nouă Adjective: 1st and 2nd Declension Time 139
gravis -e greu, grea; grav, gravă Adjective: 3rd Declension Measurement 140
vel sau, altfel; chiar şi; vel ... vel: fie...fie Conjunction Conjunctions/Adverbs 141
longus -a -um lung, lungă; îndepărtat, îndepărtată Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 142
parvus -a -um mic, mică Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 143
relinquō -linquere -līquī -lictum a părăsi, a abandona Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 144
saepe adeseori Adverb Time 145
fīō fierī factus sum a deveni, a se întâmpla, a se săvârşi Verb: Irregular Life and Being 146
ōs ōris n. gură, faţă Noun: 3rd Declension The Body 147
alter altera alterum unul (din doi), celălalt Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 148
semper întotdeauna Adverb Time 149
deinde/dein apoi, după aceea Adverb Time 150
ignis -is m. foc Noun: 3rd Declension Air and Fire 151
modo curând, de curând; modo ... modo: acum când...acum când Adverb Time 152
timeō -ēre -uī a se teme Verb: 2nd Conjugation Emotions 153
scelus -eris n. fărădelege, crimă Noun: 3rd Declension Justice 154
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum a fi obligat, a datora Verb: 2nd Conjugation Business/Money 155
vīvō vīvere vīxī vīctum a trăi Verb: 3rd Conjugation -ō Life and Being 156
fātum -ī n. destin, soartă Noun: 2nd Declension Religion 157
vocō -āre a chema Verb: 1st Conjugation Speech/Oratory 158
altus -a -um înalt, înaltă; adânc, adâncă Adjective: 1st and 2nd Declension Geography 159
parō -āre a pregăti, a procura, a dobândi; parātus -a -um, pregătit, pregătită Verb: 1st Conjugation Making/Doing 160
mīles -itis m. soldat Noun: 3rd Declension War and Peace 161
medius -a -um mediu, central Adjective: 1st and 2nd Declension Place 162
inquam, inquis, inquit, inquiunt: a spune (folosit în vorbirea directă) Verb: Irregular Speech/Oratory 163
post după (adv. şi prep. +ac.) Preposition Time 164
audiō -īre -īvī/-iī -ītum a auzi, a asculta Verb: 4th Conjugation Other Senses 165
putō -āre a socoti, a considera, a crede Verb: 1st Conjugation Education/Knowledge 166
annus -ī m. an Noun: 2nd Declension Lengths of Time 167
stō stāre stetī statum a sta Verb: 1st Conjugation Life and Being 168
vōx vōcis f. voce, glas, vorbire Noun: 3rd Declension Speech/Oratory 169
genus generis n. neam, familie, fel, mod, origine Noun: 3rd Declension The Household 170
referō referre rettulī relātum a aduce înapoi; a raporta la, a se referi la Verb: Irregular Verbs of Transport 171
sciō -īre -īvī/-iī -ītum a şti Verb: 4th Conjugation Education/Knowledge 172
mēns mentis f. minte Noun: 3rd Declension The Body 173
reddō -dere -didī -ditum a returna, a da înapoi Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Transport 174
licet licēre licuit licitum est este îngăduit, este permis (+ dat. + infin.) Verb: Impersonal Justice 175
sōlus -a -um singur, părăsit; numai el (ea) Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 176
fugiō fugere fūgī fugitum a fugi, a scăpa Verb: 3rd Conjugation -iō Travel 177
ūllus -a -um vreunul, vreun Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 178
nēmō nimeni (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō sau nūllā → nūllus -a -um) Pronoun Pronouns/Interrogatives 179
nātūra -ae f. natură Noun: 1st Declension Life and Being 180
mōs mōris m. obicei, regulă; (pl.) moravuri Noun: 3rd Declension Social Life 181
beneficium -ī n. serviciu, binefacere Noun: 2nd Declension Social Life 182
pectus -oris n. piept, inimă Noun: 3rd Declension The Body 183
fidēs -eī f. credinţă, încredere Noun: 5th Declension Personality Traits/Characteristics 184
patior patī passus sum a îngădui, a îndura Verb: Deponent Verbs of Compelling/Directing 185
cūra -ae f. grijă, preocupare Noun: 1st Declension Love 186
īra irae f. mânie Noun: 1st Declension Emotions 187
verbum -ī n. cuvânt Noun: 2nd Declension Writing/Poetry 188
prope aproape; (comp.) propior, (superl.) proximus; (adv.) prope, la mică distanţă Preposition Place 189
parēns -ntis m./f. părinte Noun: 3rd Declension The Household 190
puer puerī m. băiat; sclav Noun: 2nd Declension People 191
moveō -ēre mōvī mōtum a mişca Verb: 2nd Conjugation Motion 192
dolor -ōris m. durere Noun: 3rd Declension Emotions 193
gēns gentis f. familie, neam Noun: 3rd Declension The Household 194
modus -ī m. măsură, mod, fel Noun: 2nd Declension Measurement 195
via -ae f. drum, cale, mijloc Noun: 1st Declension Travel 196
quisque quaeque quidque fiecare, oricine Pronoun Pronouns/Interrogatives 197
amīcus -a -um binevoitor; (ca subst.) prieten Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 198
pēs pedis m. picior Noun: 3rd Declension The Body 199
imperium -ī n. poruncă, stăpânire Noun: 2nd Declension War and Peace 200
labor -ōris m. muncă, suferinţă Noun: 3rd Declension Business/Money 201
ingēns ingentis enorm Adjective: 3rd Declension Measurement 202
tālis tāle astfel de Adjective: 3rd Declension Measurement 203
parum prea puţin Adverb Measurement 204
apud lângă, în prezenţa (+ac.) Preposition Place 205
oculus -ī m. ochi Noun: 2nd Declension The Body 206
unda -ae f. val, ape Noun: 1st Declension Earth and Water 207
itaque şi astfel, prin urmare Conjunction Conjunctions/Adverbs 208
vultus -ūs m. privire, înfăţişare, expresie Noun: 4th Declension The Body 209
cadō cadere cecidī cāsum a cădea, a fi ucis Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 210
nātus -ī m. fiu Noun: 2nd Declension The Household 211
quis quid cine? ce? Care? Pronoun Pronouns/Interrogatives 212
trahō trahere trāxī trāctum a trage, a lua, a răpi Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 213
sanguis -inis m. sânge Noun: 3rd Declension The Body 214
metus -ūs m. teamă, spaimă Noun: 4th Declension Emotions 215
tantum, tantummodo numai Adverb Measurement 216
cōnsilium -ī n. sfat; adunare, consfătuire Noun: 2nd Declension The City 217
coniunx coniugis m./f. soţ, soţie Noun: 3rd Declension The Household 218
amō -āre a iubi; amāns -ntis m./f.: amant Verb: 1st Conjugation Love 219
levis -e uşor Adjective: 3rd Declension Measurement 220
duo duae duo cei doi Adjective: Numeral Measurement 221
ferus -a -um sălbatic; fera -ae f.: animal sălbatic Adjective: 1st and 2nd Declension Animals/Plants 222
poena -ae f. pedeapsă Noun: 1st Declension Justice 223
castrum -ī n. fortăreaţă, (de obicei la plural castra, tabără) Noun: 2nd Declension War and Peace 224
frāter frātris m. frate Noun: 3rd Declension The Household 225
haud nu tocmai Adverb Conjunctions/Adverbs 226
malus -a -um rău, malefic Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 227
iaceō iacēre iacuī a sta întins Verb: 2nd Conjugation The House 228
līber lībera līberum liber; līberī (m. pl.): copil născut liber Adjective: 1st and 2nd Declension Justice 229
iter itineris n. călătorie, drum Noun: 3rd Declension Travel 230
ferrum -ī n. fier, armă de fier Noun: 2nd Declension Violence 231
spēs speī f. speranţă Noun: 5th Declension Emotions 232
puella -ae f. copilă; iubită Noun: 1st Declension People 233
silva -ae f. pădure, crâng Noun: 1st Declension Animals/Plants 234
bene bine Adverb Personality Traits/Characteristics 235
fīnis -is m. sfârşit, graniţă Noun: 3rd Declension Geography 236
gerō gerere gessī gestum a purta, a săvârşi; bellum gerere, a purta un război Verb: 3rd Conjugation -ō War and Peace 237
ne (enclitic) particulă interogativă ataşată unui cuvânt emfatic într-o întrebare Adverb Pronouns/Interrogatives 238
dux ducis m./f. căpetenie, conducător Noun: 3rd Declension War and Peace 239
premō premere pressī pressum a apăsa, a presa, a copleşi Verb: 3rd Conjugation -ō War and Peace 240
dominus -ī m.; domina -ae f. stăpân, domn; stăpână Noun: 2nd Declension The Household 241
mōns montis m. munte Noun: 3rd Declension Geography 242
uterque utraque utrumque fiecare din doi, şi unul şi celălalt Conjunction Measurement 243
saevus -a -um furios, crud, sălbatic Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 244
lītus -oris n. ţărm Noun: 3rd Declension Geography 245
soleō -ēre -uī -itum a se obişnui Verb: 2nd Conjugation Personality Traits/Characteristics 246
mīlle (pl.) mīlia mii Adjective: Numeral Measurement 247
equus -ī m. cal Noun: 2nd Declension Animals/Plants 248
dūrus -a -um greu, dur, aspru Adjective: 1st and 2nd Declension Other Senses 249
cōgō cōgere coēgī coāctum a strânge, a aduna; a constrânge Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 250
numquam niciodată Adverb Time 251
prīmum în primul rând Adverb Time 252
morior morī mortuus sum a muri Verb: Deponent Life and Being 253
carmen -inis n. cântec Noun: 3rd Declension Writing/Poetry 254
tēlum -ī n. armă, săgeată, lance Noun: 2nd Declension War and Peace 255
ratiō -ōnis f. motiv, metodă, raţiune Noun: 3rd Declension Education/Knowledge 256
umbra -ae f. umbră Noun: 1st Declension Vision 257
ars artis f. îndemânare Noun: 3rd Declension Education/Knowledge 258
tot atâţia, atâtea Adverb Measurement 259
dexter -tra -trum drept; dextera -ae f.: mână dreaptă Adjective: 1st and 2nd Declension Place 260
sīgnum -ī n. semn, marcă Noun: 2nd Declension War and Peace 261
laetus -a -um bucuros, vesel Adjective: 1st and 2nd Declension Emotions 262
quālis -e cum, ce fel? Pronoun Pronouns/Interrogatives 263
lēx lēgis f. lege Noun: 3rd Declension Justice 264
perīculum -ī n. pericol Noun: 2nd Declension Violence 265
nāscor nāscī nātus sum a fi născut Verb: Deponent Life and Being 266
exercitus -ūs m. oaste Noun: 4th Declension War and Peace 267
pereō -īre -iī -itum a pieri, a se pierde Verb: Irregular Violence 268
ventus -ī m. vânt Noun: 2nd Declension Air and Fire 269
audeō audēre ausus sum a îndrăzni, a avea dorinţa Verb: 2nd Conjugation Personality Traits/Characteristics 270
contrā împotriva, contrat (adv. and prep. +ac.) Preposition Place 271
aqua -ae f. apă Noun: 1st Declension Earth and Water 272
rapiō rapere rapuī raptum a lua repede, a smulge Verb: 3rd Conjugation -iō Violence 273
simul în acelaşi timp Adverb Time 274
trīstis -e trist, mohorât, întunecat Adjective: 3rd Declension Emotions 275
mūnus mūneris n. dar, jerftă; datorie, obligaţie n; (pl.) competiţie între gladiatori Noun: 3rd Declension Social Life 276
iuvenis -is m. tinereţe Noun: 3rd Declension People 277
fāma -ae f. faimă Noun: 1st Declension Speech/Oratory 278
adsum adesse affuī a fi de faţă Verb: Irregular Place 279
vērō de fapt, în mod sigur, fără nicio îndoială Adverb Conjunctions/Adverbs 280
pār paris egal Adjective: 3rd Declension Measurement 281
vester vestra vestrum al vostru Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 282
flūmen -inis n. râu, curs Noun: 3rd Declension Earth and Water 283
quīcumque quaecumque quodcumque orice, orice, oricare Pronoun Pronouns/Interrogatives 284
certus -a -um sigur, hotărât, decis Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 285
fortis -e curajos Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 286
placeō placēre placuī placitum a plăcea Verb: 2nd Conjugation Social Life 287
vertō vertere vertī versum a întoarce Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 288
servō -āre a păzi, a salva Verb: 1st Conjugation The Household 289
honor -ōris m. onoare, cinste; funcţie înaltă Noun: 3rd Declension The City 290
dīgnus -a -um vrednic Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 291
cūnctus -a -um tot în întregime Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 292
tollō tollere sustulī sublātum a ridica, a înălţa; a îndepărta Verb: Irregular Violence 293
negō -āre a tăgădui, a refuza Verb: 1st Conjugation Speech/Oratory 294
vetus veteris vechi Adjective: 3rd Declension Time 295
eques equitis m. cavaler, călăreţ Noun: 3rd Declension War and Peace 296
trādō -dere -didī -ditum a trace mai departe, a încredinţa Verb: 3rd Conjugation -ō Business/Money 297
flamma -ae f. flacără, foc Noun: 1st Declension Air and Fire 298
lūx lūcis f. lumina zilei Noun: 3rd Declension Air and Fire 299
unde de unde Adverb Place 300
redeō -īre -iī -itum a se întoarce, a reveni Verb: Irregular Motion 301
sentiō sentīre sēnsī sēnsum a simţi, a auzi, a vedea, a percepe Verb: 4th Conjugation Other Senses 302
aurum -ī n. aur Noun: 2nd Declension Business/Money 303
cēdō cēdere cessī cessum a merge, a pleca, a ieşi, a ceda Verb: 3rd Conjugation -ō War and Peace 304
quō pentru ce motiv; la ce bun; cu ce scop? Adverb Pronouns/Interrogatives 305
saxum -ī n. bolovan, stâncă, piatră Noun: 2nd Declension Earth and Water 306
ve sau (enclitic) Conjunction Conjunctions/Adverbs 307
aetās -tātis f. vârstă, timp al vieţii Noun: 3rd Declension Lengths of Time 308
fēlīx -īcis fericit Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 309
loquor loquī locūtus sum a vorbi, a spune Verb: Deponent Speech/Oratory 310
quantus -a -um (inter.) cât de mare? (rel.) mărime, cantitate etc. (ca subst.) ce cantitate?; quantī, la ce preţ? Pronoun Pronouns/Interrogatives 311
coepī coepisse coeptus a începe Verb: Irregular Time 312
igitur prin urmare Conjunction Conjunctions/Adverbs 313
iūs iūris n. lege, dreptate Noun: 3rd Declension Justice 314
mūtō -āre a schimba Verb: 1st Conjugation Making/Doing 315
inveniō -venīre -vēnī -ventum a găsi, a descoperi Verb: 4th Conjugation Travel 316
prīnceps -cipis primul; (ca subst.) căpetenie Adjective: 3rd Declension The City 317
ops opis f. putere, forţă, bogăţie Noun: 3rd Declension Business/Money 318
recipiō -cipere -cēpī -ceptum a retrage, a aduce înapoi; sē recipere, a-şi reveni Verb: 3rd Conjugation -iō Verbs of Transport 319
sōl sōlis m. soare Noun: 3rd Declension Air and Fire 320
cōnsul -ulis m. consul Noun: 3rd Declension The City 321
orbis -is m. cerc; orbis terrārum: lume Noun: 3rd Declension Geography 322
turba -ae f. zarvă, larmă Noun: 1st Declension The City 323
ager agrī m. câmp Noun: 2nd Declension Animals/Plants 324
solvō solvere solvī solūtum release, set sail Verb: 2nd Conjugation Travel 325
vitium -ī n. greşeală, vină Noun: 2nd Declension Justice 326
vulnus -eris n. rană Noun: 3rd Declension Violence 327
inde de acolo, din acest moment Adverb Place 328
senātus -ūs m. senat Noun: 4th Declension The City 329
ūtor ūtī ūsus sum a se folosi de, a întrebuinţa (+ abl.) Verb: Deponent Making/Doing 330
cōpia -ae f. belşug; (pl.) trupe Noun: 1st Declension War and Peace 331
opus operis n. lucrare Noun: 3rd Declension Business/Money 332
colō colere coluī cultum a locui, a cultiva Verb: 3rd Conjugation -ō Animals/Plants 333
vōtum -ī n. promisiune solemnă, vot; speranţă Noun: 2nd Declension Religion 334
iugum -ī n. jug; munte, lanţ muntos Noun: 2nd Declension Animals/Plants 335
quā unde, cum Pronoun Pronouns/Interrogatives 336
tellus tellūris f. pământ, sol Noun: 3rd Declension Earth and Water 337
numerus -ī m. număr Noun: 2nd Declension Measurement 338
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum a învăţa, a înţelege Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 339
victor -ōris m. cuceritor Noun: 3rd Declension War and Peace 340
satis, sat îndeajuns, suficient Adverb Measurement 341
patria -ae f. patrie, ţară Noun: 1st Declension Geography 342
seu sau dacă; seu ... seu: dacă...sau → sīve Conjunction Conjunctions/Adverbs 343
cāsus -ūs m. cădere; ocazie, şansă Noun: 4th Declension Violence 344
frangō frangere frēgī frāctum a frânge, a rupe Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 345
cīvitās -ātis f. cetăţenie, stat Noun: 3rd Declension The City 346
nōscō nōscere nōvī nōtum a învăţa, a şti Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 347
proelium -ī n. bătălie Noun: 2nd Declension War and Peace 348
ēripiō -ripere -ripuī -reptum a smulge, a salva, a sustrage Verb: 3rd Conjugation -iō Verbs of Transport 349
mundus -ī m. lume, univers, ceruri Noun: 2nd Declension Earth and Water 350
cursus -ūs m. curs, drum, carieră Noun: 4th Declension Athletics 351
vix cu greu, abia Adverb Conjunctions/Adverbs 352
nāvis -is f. corabie Noun: 3rd Declension Travel 353
lacrima -ae f. lacrimă Noun: 1st Declension Emotions 354
hūmānus -a -um om Adjective: 1st and 2nd Declension People 355
mollis -e moale, blând, delicat Adjective: 3rd Declension Other Senses 356
maneō manēre mānsī mānsum a rămâne Verb: 2nd Conjugation Travel 357
āgmen -minis n. mers, coloană, trupă în marş Noun: 3rd Declension War and Peace 358
sīdus -eris n. stea, constelaţie Noun: 3rd Declension Air and Fire 359
glōria -ae f. glorie, faimă Noun: 1st Declension Social Life 360
diū: de mult timp Adverb Time 361
sīve dacă; sīve ... sīve: dacă... sau → seu Conjunction Conjunctions/Adverbs 362
tamquam ca şi, întocmai ca Adverb Conjunctions/Adverbs 363
fuga -ae f. fugă, rută Noun: 1st Declension Travel 364
tūtus -a -um sigur, apărat de Adjective: 1st and 2nd Declension War and Peace 365
auris -is f. ureche Noun: 3rd Declension The Body 366
aliēnus -a -um străin Adjective: 1st and 2nd Declension Geography 367
hūc aici, în acest loc Adverb Place 368
taceō -ēre -uī -itum a tăcea; tacitus -a -um, tăcut Verb: 2nd Conjugation Other Senses 369
legiō -ōnis f. legiune Noun: 3rd Declension War and Peace 370
ostendō ostendere ostendī ostentum a arăta, a prezenta Verb: 3rd Conjugation -ō Other Senses 371
socius -a -um prietenos; socius -ī m.: aliat, tovarăş Adjective: 1st and 2nd Declension Social Life 372
prōsum prodesse profuī a fi de folos, a face bine, a ajuta (+ dat.) Verb: Irregular Social Life 373
āra -ae f. altar Noun: 1st Declension Religion 374
lūmen luminis n. lumină Noun: 3rd Declension Vision 375
tegō tegere tēxī tēctum a acoperi, a ascunde Verb: 3rd Conjugation -ō Deception 376
turpis -e urât; dezgustător Adjective: 3rd Declension Other Senses 377
voluptās -ātis f. plăcere, încântare Noun: 3rd Declension Social Life 378
adhūc până în acest moment Adverb Place 379
grātia -ae f. farmec, favoare, recunoştinţă Noun: 1st Declension Social Life 380
iniūria -ae f.: nedreptate, pagubă, insultă Noun: 1st Declension Justice 381
latus -eris n. latură Noun: 3rd Declension The Body 382
dulcis -e dulce Adjective: 3rd Declension Other Senses 383
postquam după Conjunction Time 384
extrēmus -a -um cel mai îndepărat, ultim, extrem Adjective: 1st and 2nd Declension Geography 385
tēctum -ī n. acoperiş; clădire, casă Noun: 2nd Declension The House 386
ingenium -ī n. inteligenţă, talent, caracter Noun: 2nd Declension Education/Knowledge 387
pāx pācis f. pace Noun: 3rd Declension War and Peace 388
canō canere cecinī cantum a cânta Verb: 3rd Conjugation -ō Writing/Poetry 389
iuvō iuvāre iūvī iūtum a ajuta; a încânta, a face plăcere Verb: 1st Conjugation Social Life 390
campus -ī m. câmp Noun: 2nd Declension Earth and Water 391
claudō claudere clausī clausum a închide Verb: 3rd Conjugation -ō The House 392
doceō -ēre -uī doctum a învăţa Verb: 2nd Conjugation Education/Knowledge 393
excipiō -cipere -cēpī -ceptum a scoate din Verb: 3rd Conjugation -iō Verbs of Transport 394
clārus -a -um clar, limpede Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 395
illīc în acel loc, acolo; illinc: din acel loc Adverb Place 396
procul departe Adverb Place 397
sacer sacra sacrum sfânt Adjective: 1st and 2nd Declension Religion 398
mora -ae f. întârziere, piedică Noun: 1st Declension Time 399
longē departe, departe de Adverb Measurement 400
super deasupra (adv. şi prep. +ac.) Adverb Place 401
errō -āre a rătăci, a greşi Verb: 1st Conjugation Travel 402
sēdēs -is f. scaun, sediu, temelie Noun: 3rd Declension The House 403
cūr de ce? Adverb Pronouns/Interrogatives 404
coma -ae f. păr, coroană Noun: 1st Declension The Body 405
aiō a afirma, a spune da; ut āiunt: după cum spun ei Verb: Irregular Speech/Oratory 406
gaudeō gaudēre gāvīsus sum a se bucura Verb: 2nd Conjugation Emotions 407
beātus -a -um fericit, prosper, norocos, binecuvântat Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 408
perveniō -venīre -vēnī -ventum a ajunge, a atinge Verb: 4th Conjugation Travel 409
vērus -a -um adevărat Adjective: 1st and 2nd Declension Speech/Oratory 410
incipiō -cipere -cēpī -ceptum a începe Verb: 3rd Conjugation -iō Time 411
parcō parcere pepercī parsum a economisi (+ dat.) Verb: 3rd Conjugation -ō War and Peace 412
vestis -is f. veşmânt, îmbrăcăminte, pătură Noun: 3rd Declension Life and Being 413
similis -e asemănător, similar Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 414
caedēs -is f. măcel, masacru, ucidere Noun: 3rd Declension Violence 415
ōrdō -īnis m. rang, clasă socială, ordin Noun: 3rd Declension War and Peace 416
optō -āre a alege Verb: 1st Conjugation Personality Traits/Characteristics 417
virgō -inis f. fecioară, virgină, copilă Noun: 3rd Declension People 418
legō legere lēgī lēctum a culege, a aduna, a citi Verb: 3rd Conjugation -ō Writing/Poetry 419
aura -ae f. adiere Noun: 1st Declension Air and Fire 420
impetus -ūs m. atac, asalt Noun: 4th Declension Violence 421
fōrma -ae f. formă; frumuseţe Noun: 1st Declension Other Senses 422
praestō -stāre -stitī -stitum a fi mai presus, a întrece, a dovedi Verb: 1st Conjugation Other Senses 423
aequor aequoris n. suprafaţă întinsă, mare, întinsul apei Noun: 3rd Declension Earth and Water 424
misceō miscēre miscuī mixtum a amesteca Verb: 2nd Conjugation Earth and Water 425
spatium -ī n. spaţiu Noun: 2nd Declension Air and Fire 426
tandem în sfârşit Adverb Conjunctions/Adverbs 427
īnferus -a -um jos; īnferior: mai jos; īnfimus sau īmus: cel mai de jos Adjective: 1st and 2nd Declension Geography 428
metuō metuere metuī a se teme Verb: 3rd Conjugation -ō Emotions 429
temptō -āre a încerca, a ispiti Verb: 1st Conjugation Making/Doing 430
trānseō -īre -iī -itum a trece Verb: Irregular Travel 431
ultimus -a -um ultimul, cel din urmă Adjective: 1st and 2nd Declension Geography 432
addō -dere -didī -ditum a da, a inspira Verb: 3rd Conjugation -ō Social Life 433
grātus -a -um plăcut; recunoscător Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 434
laudō -āre a lăuda Verb: 1st Conjugation Social Life 435
nōndum încă nu Adverb Conjunctions/Adverbs 436
impōnō -ere -posuī -positum a pune, a impune, a aşeza Verb: 3rd Conjugation -ō Measurement 437
somnus -ī m. somn; (pl.) vise Noun: 2nd Declension Life and Being 438
aciēs -ēī f. tăiş; linie de bătaie, front Noun: 5th Declension War and Peace 439
rūrsus înapoi, din nou Adverb Place 440
cupiō -ere -īvī -ītum a dori Verb: 3rd Conjugation -iō Love 441
exspectō -āre a privi, a aştepta Verb: 1st Conjugation Vision 442
compōnō -pōnere posuī positum a pune alături, a uni, a alcătui, a compune, a aranja Verb: 3rd Conjugation -ō Making/Doing 443
laus laudis f. laudă, slavă Noun: 3rd Declension Social Life 444
absum abesse āfuī a fi plecat, absent Verb: Irregular Travel 445
ūsus -ūs m. folosire, utilitate Noun: 4th Declension Education/Knowledge 446
velut ca şi, precum, de exemplu Adverb Conjunctions/Adverbs 447
comes comitis m./f. tovarăş; părtaş, însoţitor Noun: 3rd Declension Social Life 448
ob pentru, din cauza, dinaintea (+ac.) Preposition Place 449
studium -ī n. dorinţă, studiu, învăţătură Noun: 2nd Declension Emotions 450
facilis -e uşor Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 451
nūmen -inis n. poruncă, voinţă, putere divină Noun: 3rd Declension Religion 452
sapiēns -ntis înţelept (ca subst.) bărbat înţelept, filosof Adjective: 3rd Declension Education/Knowledge 453
sūmō sūmere sūmpsī sūmptum a apuca, a prinde Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 454
nōbilis -e nobil, distins; (ca subst.) om de neam ales Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 455
quīn (adv.) într-adevăr, de fapt; (conjuncţie) încât să nu (+ subj.) Adverb Conjunctions/Adverbs 456
fleō flēre flēvī flētum a plânge Verb: 2nd Conjugation Emotions 457
nōlō nōlle nōluī a nu voi Verb: Irregular Emotions 458
plēnus -a -um plin Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 459
adversus (-um) (adv. şi prep.) potrivnic, opus, în contra Adverb War and Peace 460
nemus nemoris n. dumbravă Noun: 3rd Declension Animals/Plants 461
cārus -a -um drag Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 462
dēsum -esse -fuī a lipsi, a fi lipsă Verb: Irregular Business/Money 463
lēgātus -ī m. sol, trimis Noun: 2nd Declension War and Peace 464
discō -ere didicī a învăţa, a înţelege Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 465
furor -ōris m. furie, mânie Noun: 3rd Declension Emotions 466
amnis -is m. râu, şuvoi Noun: 3rd Declension Earth and Water 467
arbor arboris f. copac Noun: 3rd Declension Animals/Plants 468
mox în curând Adverb Time 469
(adv.) acolo, în acel loc Adverb Place 470
cīvis -is m./f. cetăţean Noun: 3rd Declension The City 471
occupō -āre a lua în stăpânire, a cuceri; a o lua înainte (+ infin.) Verb: 1st Conjugation War and Peace 472
spectō -āre a privi la, a considera Verb: 1st Conjugation Vision 473
tergum -ī n. spate ā tergō: din spate Noun: 2nd Declension The Body 474
crīmen -inis n. învinuire, acuzaţie Noun: 3rd Declension Justice 475
dōnum -ī n. cadou, dar Noun: 2nd Declension Social Life 476
nōtus -a -um obişnuit, vestit, faimos Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 477
sinus -ūs m. îndoitură, cută; golf, adâncitură Noun: 4th Declension Earth and Water 478
faciēs -ēī f. înfăţişare, formă Noun: 5th Declension Vision 479
rumpō rumpere rūpī ruptum a rupe, a întrerupe Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 480
membrum -ī n. membru, parte a corpului Noun: 2nd Declension The Body 481
umquam vreodată Adverb Time 482
aspiciō -ere -spēxī -spectum a privi la, a se uita Verb: 3rd Conjugation -iō Vision 483
prius or priusquam înainte Adverb Time 484
templum -ī n. loc sfânt; templu Noun: 2nd Declension Religion 485
āmittō -mittere -mīsī -missum a îndepărta, a izgoni Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 486
pōscō pōscere popōscī a cere; a întreba Verb: 3rd Conjugation -ō Speech/Oratory 487
perdō -dere -didī -ditum a distruge Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 488
quamvīs oricât de, chiar dacă Adverb Conjunctions/Adverbs 489
tener -era -erum uşor, moale Adjective: 1st and 2nd Declension Other Senses 490
currus -ūs m. car Noun: 4th Declension Athletics 491
precor -ārī a se ruga, a dori cuiva ceva Verb: Deponent Religion 492
anima -ae f. suflet, suflare Noun: 1st Declension Life and Being 493
contingō -tingere -tigī -tactum a atinge, a avea legătură Verb: 3rd Conjugation -ō Place 494
lībertās -ātis f. libertate Noun: 3rd Declension The City 495
servus -ī m. sclav Noun: 2nd Declension The Household 496
soror -ōris f. soră Noun: 3rd Declension The Household 497
fluctus -ūs m val, potop, şuvoi Noun: 4th Declension Earth and Water 498
quīppe (adv.) într-adevăr, în mod sigur Adverb Conjunctions/Adverbs 499
exigō -igere -ēgī -āctum a scoate, a goni; a stabili Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 500
fēmina -ae f. femeie Noun: 1st Declension People 501
nimius -a -um prea mult, prea mare Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 502
fallō fallere fefellī falsum a înşela Verb: 3rd Conjugation -ō Deception 503
mīror mīrārī mīrātus sum a se minuna de (+ ac.) Verb: Deponent Emotions 504
classis -is f. flotă, clasă, diviziune Noun: 3rd Declension War and Peace 505
sedeō sedēre sēdī sessum a şedea Verb: 2nd Conjugation The House 506
singulī -ae -a câte unul, fiecare Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 507
mūrus -ī m. zid Noun: 2nd Declension The House 508
noceō nocēre nocuī a dăuna, a face rău Verb: 2nd Conjugation Violence 509
quoniam deoarece, fiindcă Conjunction Conjunctions/Adverbs 510
fax facis f. torţă Noun: 3rd Declension Air and Fire 511
intellegō -legere -lēxī -lēctum: a înţelege Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 512
iungō iungere iūnxī iūnctum a lega, a uni Verb: 3rd Conjugation -ō Making/Doing 513
afferō afferre attulī allātum a aduce Verb: Irregular Verbs of Transport 514
cōgitō -āre a gândi, a cugeta Verb: 1st Conjugation Education/Knowledge 515
līmen līminis n. prag, barieră Noun: 3rd Declension The House 516
pūblicus -a -um public, al statului Adjective: 1st and 2nd Declension The City 517
queror querī questus sum a se plânge de Verb: Deponent Emotions 518
exemplum -ī n. exemplu, model, copie Noun: 2nd Declension Speech/Oratory 519
prex precis f. rugăminte, blestem Noun: 3rd Declension Religion 520
dubitō -āre a se îndoi, a şovăi Verb: 1st Conjugation Education/Knowledge 521
odium -ī n. ură Noun: 2nd Declension Emotions 522
fundō fundere fūdī fūsum a fonda, a întemeia Verb: 3rd Conjugation -ō Earth and Water 523
fūnus fūneris n. înmormântare; moarte; trup mort Noun: 3rd Declension Religion 524
nesciō -scīre a nu şti, a nu cunoaşte Verb: 4th Conjugation Education/Knowledge 525
prior prius dinainte, anterior, primul (din doi) Adjective: 3rd Declension Time 526
ūsque până la; fără întrerupere Adverb Time 527
dubius -a -um nehotărât; (ca subst.) îndoială; sine dubiō, fără nicio îndoială Adjective: 1st and 2nd Declension Deception 528
tendō tendere tetendī tentum a întinde, a merge într-o direcţie, a îndrepta (paşii cuiva) Verb: 3rd Conjugation -ō Travel 529
pecūnia -ae f. bani Noun: 1st Declension Business/Money 530
quemadmodum în ce fel, cum Adverb Pronouns/Interrogatives 531
spargō spargere sparsī sparsum a împrăştia Verb: 3rd Conjugation -ō Earth and Water 532
trēs tria trei Adjective: Numeral Measurement 533
tangō tangere tetigī tāctum a atinge Verb: 3rd Conjugation -ō Other Senses 534
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum a răspunde Verb: 2nd Conjugation Speech/Oratory 535
timor -ōris m. teamă Noun: 3rd Declension Emotions 536
properō -āre a se grăbi Verb: 1st Conjugation Motion 537
subeō -īre -iī -itum a intra sub; suporta Verb: Irregular Motion 538
valeō valēre valuī a fi puternic, a fi sănătos, a fi tare; valē: rămâi cu bine! Verb: 2nd Conjugation Social Life 539
condō -dere -didī -ditum a întemeia, a funda; a strânge; a ascunde Verb: 3rd Conjugation -ō The City 540
nefās n. indecl. nelegiuire, ticăloşie Noun: Indeclinable Justice 541
quondam odată, odinioară Adverb Time 542
auxilium -ī n. ajutor; (pl.) trupe ajutătoare Noun: 2nd Declension War and Peace 543
dēserō -ere dēseruī dēsertum a părăsi, a neglija Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 544
nūdus -a -um dezbrăcat, gol Adjective: 1st and 2nd Declension The Body 545
auctor -ōris m. întemeietor Noun: 3rd Declension Writing/Poetry 546
animal -ālis n. fiinţă vie, animal Noun: 3rd Declension Animals/Plants 547
decus decoris n. frumuseţe, graţie; podoabă, onoare Noun: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 548
salūs -ūtis f. sănătate, salvare Noun: 3rd Declension Life and Being 549
pateō patēre patuī a fi deschis, a se întinde; a se vedea clar, a fi evident Verb: 2nd Conjugation Geography 550
rogō -āre a întreba Verb: 1st Conjugation Speech/Oratory 551
uxor uxōris f. soţie Noun: 3rd Declension The Household 552
abeō -īre -iī -itum a pleca Verb: Irregular Motion 553
regō regere rēxī rēctum a conduce, a cârmui Verb: 3rd Conjugation -ō The City 554
adeō (adv.) până acolo, până într-atâta Adverb Conjunctions/Adverbs 555
auferō auferre abstulī ablātum a îndepărta Verb: Irregular Verbs of Transport 556
quantum (adv.) cât? cât de mult? cât de mare! Adverb Pronouns/Interrogatives 557
senex -is m. bătrân; vârstnic Noun: 3rd Declension People 558
frōns frontis f. frunte; partea dinainte, înfăţişare Noun: 3rd Declension The Body 559
propter din cauza (+ ac.) Preposition Non-Directional Prepositions 560
rēgius -a -um regal, regesc Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 561
currō currere cucurrī cursum a fugi Verb: 3rd Conjugation -ō Athletics 562
pellō pellere pepulī pulsum a pune în mişcare, a izbi, a impresiona, a alunga Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 563
dīves dīvitis bogat (poet. dīs, dītis) Adjective: 3rd Declension Business/Money 564
iūdicō -āre a judeca, a hotărâ Verb: 1st Conjugation Justice 565
pecus -oris n. oaie, turmă Noun: 3rd Declension Animals/Plants 566
potēns potentis puternic Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 567
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum a scrie Verb: 3rd Conjugation -ō Writing/Poetry 568
pulcher -chra -chrum frumos Adjective: 1st and 2nd Declension Vision 569
surgō surgere surrēxī surrēctum a se ridica Verb: 3rd Conjugation -ō Earth and Water 570
cēterum de altminteri, dar, însă Adverb Pronouns/Interrogatives 571
careō -ēre -uī a fi lipsit de ceva (+ abl.) Verb: 2nd Conjugation Business/Money 572
efficiō -ficere -fēcī -fectum a îndeplini; a produce, a face, a da (+ ut + subj.) Verb: 3rd Conjugation -iō Making/Doing 573
ōlim odinioară, odată Adverb Time 574
sermō -ōnis m. conversaţie, discuţie Noun: 3rd Declension Speech/Oratory 575
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum a pune în mişcare, a pune la treabă Verb: 2nd Conjugation Athletics 576
gradus -ūs m. pas, mers; treaptă, rang Noun: 4th Declension War and Peace 577
agitō -āre a mâna, a goni, a mişca Verb: 1st Conjugation Verbs of Compelling/Directing 578
fortē din întâmplare Adverb Religion 579
honestus -a -um cinstit Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 580
moror morārī morātus sum a întârzia Verb: Deponent Time 581
praesidium -ī n. apărare, ajutor Noun: 2nd Declension War and Peace 582
sonō sonāre sonuī sonitum a suna, a răsuna Verb: 1st Conjugation Other Senses 583
praebeō -ēre -uī -itum a oferi, a prezenta, a da Verb: 2nd Conjugation Verbs of Transport 584
regiō -ōnis f. hotar, direcţie Noun: 3rd Declension Geography 585
sententia -ae f. părere, dorinţă Noun: 1st Declension Education/Knowledge 586
ācer ācris ācre ascuţit, pătrunzător Adjective: 3rd Declension Other Senses 587
suprā deasupra, peste (adv. şi prep. +ac.) Preposition Place 588
brevis -e scurt, mic Adjective: 3rd Declension Measurement 589
citus -a -um grăbit; citō fără întârziere Adjective: 1st and 2nd Declension Time 590
cornu -ūs n. corn Noun: 4th Declension Animals/Plants 591
ingrātus -a -um: neplăcut, dezagreabil Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 592
moenia -ium n. pl. ziduri, fortificaţii Noun: 3rd Declension The City 593
vinculum -ī n. legătură, lanţ Noun: 2nd Declension War and Peace 594
adeō -īre -iī -itum a veni către Verb: Irregular Motion 595
cēterus -a -um celălalt, ceilalţi, restul Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 596
exeō -īre -iī -itum a ieşi, a pleca Verb: Irregular Motion 597
mālō mālle māluī a prefera Verb: Irregular Emotions 598
speciēs -ēī f. aspect, înfăţişare Noun: 5th Declension Vision 599
ultrā dincolo de aceasta, mai departe (adv. şi prep. + ac.) Preposition Place 600
certē cu siguranţă, în mod sigur Adverb Measurement 601
imperō -āre a porunci, a ordona Verb: 1st Conjugation War and Peace 602
male (adv.) rău Adverb Personality Traits/Characteristics 603
prohibeō -ēre -uī -itum a ţine departe, a împiedica Verb: 2nd Conjugation Verbs of Compelling/Directing 604
clāmor -ōris m. strigăt, vuiet Noun: 3rd Declension Speech/Oratory 605
dōnō -āre a dărui (+ ac. persoană şi abl. Lucru) Verb: 1st Conjugation Social Life 606
officium -ī n. datorie, ocupaţie, funcţie Noun: 2nd Declension The City 607
committō -mittere -mīsī -missum a uni, a încredinţa (+ dat.); a comite, a face Verb: 3rd Conjugation -ō Social Life 608
crēscō crēscere crēvī crētum a creşte, a spori Verb: 3rd Conjugation -ō Animals/Plants 609
aequus -a -um egal Adjective: 1st and 2nd Declension Justice 610
factum -ī n. faptă, realizare Noun: 2nd Declension Making/Doing 611
caedō caedere cecīdī caesum a lovi, a izbi, a ucide Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 612
exīstimō -āre a crede, a considera Verb: 1st Conjugation Education/Knowledge 613
accēdō -cēdere -cessī -cessum a ajunge Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 614
contemnō -temnere -tempsī -temptum a dispreţui,a nesocoti Verb: 3rd Conjugation -ō Emotions 615
pudor pudōris m. ruşine, modestie Noun: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 616
antīquus -a -um vechi, de altădată Adjective: 1st and 2nd Declension Lengths of Time 617
ārdeō ārdēre ārsī ārsum a arde, a fi aprins; a dori Verb: 2nd Conjugation Air and Fire 618
ibi acolo Adverb Place 619
prōvincia -ae f. provincie; funcţie de conducere Noun: 1st Declension The City 620
quandō când?; de când; sī quandō: vreodată Adverb Pronouns/Interrogatives 621
custōs custōdis m. păzitor Noun: 3rd Declension The Household 622
supersum -esse -fuī a mai rămâne, a supravieţui; a fi superior cuiva Verb: Irregular Place 623
dēsinō -sinere -siī -situm a înceta, a părăsi Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 624
fessus -a -um obosit Adjective: 1st and 2nd Declension Life and Being 625
praeda -ae f. pradă Noun: 1st Declension War and Peace 626
memoria -ae f. memorie, amintire Noun: 1st Declension Education/Knowledge 627
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum a împărţi, a despărţi Verb: 3rd Conjugation -ō Making/Doing 628
pretium -ī n. preţ, valoare; pretium operae: merită oboseala Noun: 2nd Declension Business/Money 629
pontus -ī m. largul mării, val uriaş Noun: 2nd Declension Earth and Water 630
varius -a -um felurit, schimbător, diferit Adjective: 1st and 2nd Declension Other Senses 631
vehō vehere vēxī vectum a transporta; vehor vehī vectus sum: a călători, a călări Verb: 3rd Conjugation -ō Travel 632
falsus -a -um fals, mincinos Adjective: 1st and 2nd Declension Deception 633
niger nigra nigrum negru Adjective: 1st and 2nd Declension Vision 634
oppidum -ī n. cetate Noun: 2nd Declension The City 635
pondus ponderis n. greutate Noun: 3rd Declension Measurement 636
arvum -ī n. ogor, câmpie Noun: 2nd Declension Animals/Plants 637
arx arcis f. cetăţuie, citadelă; înălţime Noun: 3rd Declension The City 638
sors sortis f. soartă, destin; sorţi Noun: 3rd Declension Religion 639
vīnum -ī n. vin Noun: 2nd Declension Animals/Plants 640
dīversus -a -um diferit Adjective: 1st and 2nd Declension Other Senses 641
orior orīrī ortus sum a se înălţa, a începe Verb: Deponent Time 642
ecce iată! Adverb Vision 643
quamquam oricum, deşi Conjunction Conjunctions/Adverbs 644
cōnferō cōnferre contulī collātum a aduna, a duce Verb: Irregular Verbs of Transport 645
facinus facinoris n. faptă, ticăloşie, crimă Noun: 3rd Declension Justice 646
retineō -tinēre -tinuī -tentum a ţine pe loc, a reţine Verb: 2nd Conjugation Verbs of Compelling/Directing 647
spērō -āre a spera Verb: 1st Conjugation Emotions 648
plēbs plēbis f. mulţime de oameni Noun: 3rd Declension The City 649
pūgna -ae f. linie de luptă; bătălie Noun: 1st Declension Violence 650
repetō -petere -petīvī -petītum a cere; a reîncepe; a cere înapoi; repeta Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 651
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum a construi, a pune, a aşeza Verb: 3rd Conjugation -ō Making/Doing 652
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum a apăra Verb: 3rd Conjugation -ō War and Peace 653
marītus -ī m. soţ Noun: 2nd Declension The Household 654
cernō cernere crēvī crētum a desluşi, a decide, a observa Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 655
superbus -a -um trufaş, orgolios, măreţ Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 656
adversus -a -um duşmănos, potrivit; nefericit Adjective: 1st and 2nd Declension War and Peace 657
morbus -ī m. boală Noun: 2nd Declension The Body 658
sānctus -a -um sfânt, curat, neîntinat Adjective: 1st and 2nd Declension Religion 659
commūnis -e comun, general Adjective: 3rd Declension The City 660
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum a conduce, a scoate, abate Verb: 3rd Conjugation -ō Travel 661
rīpa -ae f. mal Noun: 1st Declension Earth and Water 662
concēdō -cēdere -cessī -cessum a se retrage, a ceda, a renunţa Verb: 3rd Conjugation -ō War and Peace 663
hōra -ae f. oră Noun: 1st Declension Lengths of Time 664
vetō -āre vetuī vetītum a întârzice Verb: 1st Conjugation Verbs of Compelling/Directing 665
cohors cohortis f. ceată, mulţime, suită Noun: 3rd Declension War and Peace 666
gīgnō gīgnere genuī genitum a naşte, a crea, a produce Verb: 3rd Conjugation -ō Life and Being 667
superō -āre a depăşi, a întrece, a învinge Verb: 1st Conjugation War and Peace 668
maestus -a -um trist, îndurerat; jalnic Adjective: 1st and 2nd Declension Emotions 669
meminī meminisse a-şi aminti Verb: Irregular Education/Knowledge 670
impleō -ēre -plēvī -plētum a umple, a completa, a împlini Verb: 2nd Conjugation Earth and Water 671
māgnitūdō -inis f. măreţie Noun: 3rd Declension Measurement 672
vacuus -a -um gol Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 673
vagus -a -um rătăcitor, nestatornic Adjective: 1st and 2nd Declension Travel 674
vulgus -ī n. and m. mulţime, gloată Noun: 2nd Declension The City 675
deficiō -ficere -fēcī -fectum a părăsi, a lipsi; a dispărea Verb: 3rd Conjugation -iō War and Peace 676
occurrō -currere -cucurrī -cursum a întâmpina; a veni în mintea cuiva Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 677
statuō -ere -uī -ūtum a pune, a aşeza, a decide Verb: 3rd Conjugation -ō Justice 678
ideō din acest motiv Adverb Conjunctions/Adverbs 679
praemium -ī n. răsplată avantaj Noun: 2nd Declension Business/Money 680
praetereā în afară de aceasta, pe lângă aceasta Adverb Conjunctions/Adverbs 681
tertius -a -um în al treilea rând Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 682
supplicium -ī n. pedeapsă, chin Noun: 2nd Declension Justice 683
vātēs -is m. poet, cântăreţ Noun: 3rd Declension Writing/Poetry 684
astrum -ī n. stea; constelaţie Noun: 2nd Declension Air and Fire 685
undique din toate părţile, pe toate părţile Adverb Place 686
canis -is m./f. câine Noun: 3rd Declension Animals/Plants 687
ēdō ēdere ēdidī ēditum a da la iveală, a explica, a săvârşi Verb: 3rd Conjugation -ō Speech/Oratory 688
fateor fatērī fassus sum a mărturisi; a declara; a spune da Verb: Deponent Justice 689
amīcitia -ae f. prietenie Noun: 1st Declension Social Life 690
aureus -a -um împodobit cu aur; splendid Adjective: 1st and 2nd Declension Business/Money 691
candidus -a -um alb, senin, sincer Adjective: 1st and 2nd Declension Vision 692
interim între timp Adverb Time 693
frūstrā în zadar, fără rezultat Adverb Conjunctions/Adverbs 694
lateō latēre latuī a sta ascuns, a fi la adăpost Verb: 2nd Conjugation Deception 695
os ossis n. os Noun: 3rd Declension The Body 696
sēcūrus -a -um liber de grijă, liniştit; fără grijă Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 697
conveniō -venīre -vēnī -ventum adunare, întâlnire; pact Verb: 4th Conjugation Social Life 698
interficiō -ficere -fēcī -fectum a ucide Verb: 3rd Conjugation -iō Violence 699
appellō -pellāre a numi, a se adresa, a chema Verb: 1st Conjugation Social Life 700
dolus -ī m. viclenie, înşelătorie Noun: 2nd Declension Deception 701
permittō -mittere -mīsī -missum a permite, a îngădui, a încredinţa Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 702
spīritus -ūs m. suflare, viaţă, spirit Noun: 4th Declension Life and Being 703
intrā în (+ ac.) Preposition Place 704
terreō terrēre terruī territum a înfricoşa, a înspăimânta Verb: 2nd Conjugation Emotions 705
fōns fontis m. izvor, fântână Noun: 3rd Declension Earth and Water 706
invidia -ae f. gelozie, invidie, ură Noun: 1st Declension Emotions 707
pugnō -āre a lupta Verb: 1st Conjugation Violence 708
augeō augēre auxī auctum a spori Verb: 2nd Conjugation Making/Doing 709
littera -ae f. scrisoare (pl.) literatură Noun: 1st Declension Writing/Poetry 710
moneō monēre monuī monitum a îndemna, a sfătui Verb: 2nd Conjugation Speech/Oratory 711
dīvitiae -ārum f. pl. bogăţii, comori Noun: 1st Declension Business/Money 712
experior -perīrī -pertus sum a pune la încercare, a proba Verb: Deponent Education/Knowledge 713
superī -ōrum m. pl. cei de sus, adică zeii Noun: 2nd Declension Religion 714
ōtium -ī n. odihnă Noun: 2nd Declension Social Life 715
vestīgium -ī n. urmă, semn, pas, mers Noun: 2nd Declension Travel 716
sinō sinere sīvī situm a îngădui, a permite Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 717
decet decēre decuīt este corect, potrivit (+ ac. + infin.) Verb: Impersonal Personality Traits/Characteristics 718
effundō -fundere -fūdī -fūsum a revărsa Verb: 3rd Conjugation -ō Earth and Water 719
prōmittō -mittere -mīsī -missum a lăsa să crească, a promite Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 720
fingō fingere fīnxī fīctum a forma, a modela; a închipui Verb: 3rd Conjugation -ō Making/Doing 721
respicio -ere -spēxī -spectum a privi înapoi, a avea în vedere Verb: 3rd Conjugation -iō Vision 722
imperātor -ōris m. conducător, împărat Noun: 3rd Declension War and Peace 723
vacō vacāre a goli, a avea timp de, a fi lipsit de Verb: 1st Conjugation Measurement 724
color -ōris m. culoare Noun: 3rd Declension Vision 725
discēdō -ere -cessī -cessum a pleca, a se îndepărat Verb: 3rd Conjugation -ō Travel 726
gaudium -ī n. plăcere, bucurie, încântare Noun: 2nd Declension Emotions 727
caecus -a -um orb, nevăzător; întunecat, obscur Adjective: 1st and 2nd Declension Vision 728
libet libēre libuit or libitum est este plăcut (+ dat. + infin.) Verb: Impersonal Social Life 729
centum o sută Adjective: Numeral Measurement 730
cōnstō -stāre -stitī a stărui; constat, este un lucru clar că (+ ac. şi infin.) Verb: 1st Conjugation Speech/Oratory 731
lingua -ae f. limbă; limbaj Noun: 1st Declension The Body 732
multitūdō -inis f. mulţime, număr Noun: 3rd Declension Measurement 733
aeternus -a -um etern, veşnic Adjective: 1st and 2nd Declension Lengths of Time 734
circā în jur de (adv. şi prep. +ac.) Preposition Place 735
ōrātiō -ōnis f. vorbire, discurs Noun: 3rd Declension Speech/Oratory 736
potestās -ātis f. putere Noun: 3rd Declension The City 737
tardus -a -um încet, greoi, lent Adjective: 1st and 2nd Declension Time 738
for fārī fātus sum a vorbi Verb: Deponent Speech/Oratory 739
humus -ī f. pământ; humī: pe pământ Noun: 2nd Declension Earth and Water 740
testis -is m. mărturie Noun: 3rd Declension Justice 741
īnferō īnferre intulī illātum a aduce, a pricinui; bellum īnferre: a porni la atac Verb: Irregular War and Peace 742
cūrō -āre a se îngriji, a se ocupa (+ ac.) Verb: 1st Conjugation Love 743
aes aeris n. cupru, bronz Noun: 3rd Declension Business/Money 744
celer -is -e iute, rapid Adjective: 3rd Declension Time 745
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum a înainta, a merge înainte, a reuşi Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 746
mēnsa -ae f. masă Noun: 1st Declension The House 747
pius -a -um pios, sfânt, curat Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 748
iūdicium -ī n. judecată, hotărâre, proces Noun: 2nd Declension Justice 749
victōria -ae f. victorie Noun: 1st Declension War and Peace 750
damnō -āre a condamna Verb: 1st Conjugation Justice 751
rārus -a -um rar, subţire, slab; deosebit, neobişnuit Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 752
tempestas -tātis f. perioadă de timp, anotimp; vreme rea, furtună Noun: 3rd Declension Lengths of Time 753
imāgō -inis f. imagine, formă, figură Noun: 3rd Declension Vision 754
ōrō -āre a se ruga Verb: 1st Conjugation Religion 755
praeter pe lângă, de-a lungul; în afară, împotriva (+ ac.) Preposition Place 756
cōnsulō -sulere -suluī -sultum a consulta, a lua măsuri (+ ac.); luând în considerare interesele (+dat) Verb: 3rd Conjugation -ō The City 757
iterum din nou Adverb Time 758
porta -ae f. poartă Noun: 1st Declension The City 759
intersum -esse -fuī a fi între; a lua parte la (+dat.); este în interesul (+ gen.) Verb: Irregular Place 760
libīdō -inis f. pasiune, poftă, dorinţă Noun: 3rd Declension Love 761
sustineō sustinēre sustinuī sustentum a ţine sus, a susţine, a suporta Verb: 2nd Conjugation Social Life 762
aliquandō odată, câteodată Adverb Time 763
māiōrēs māiōrum m. străbuni Noun: 3rd Declension The Household 764
reperiō -perīre -pperī -pertum a găsi, a descoperi Verb: 4th Conjugation Education/Knowledge 765
intrō -āre a intra Verb: 1st Conjugation Motion 766
pietās -tātis f. simţul datoriei, afecţiune în special între părinţi şi copii Noun: 3rd Declension The Household 767
barbarus -ī m. străin, barbar Noun: 2nd Declension War and Peace 768
culpa -ae f. vină, greşeală Noun: 1st Declension Justice 769
iūstus -a -um drept, corect Adjective: 1st and 2nd Declension Justice 770
dōnec până ce Conjunction Time 771
fluō fluere fluxī fluxum a curge Verb: 3rd Conjugation -ō Earth and Water 772
necesse (indecl. adj.) necesar Adjective: Indeclinable Business/Money 773
reor rērī rātus sum a gândi, a imagina, a presupune, a considera Verb: Deponent Education/Knowledge 774
tenebrae -brārum f. pl. umbre, întunecimi Noun: 1st Declension Vision 775
saeculum -ī n. generaţie, timp, epocă Noun: 2nd Declension Lengths of Time 776
dīmittō -mittere -mīsī -missum a trimite Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 777
licet chiar dacă Conjunction Justice 778
cinis cineris m./f. cenuşă Noun: 3rd Declension Air and Fire 779
cōnsistō -sistere -stitī a se aşeza; a consta în Verb: 3rd Conjugation -ō Speech/Oratory 780
recēns -ntis nou, proaspăt Adjective: 3rd Declension Time 781
aliter de altfel Adverb Conjunctions/Adverbs 782
laedō laedere laesī laesum a răni Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 783
probō -āre a aproba, a fi de acors; a convinge pe cineva (dat.) de ceva (ac.) Verb: 1st Conjugation Verbs of Compelling/Directing 784
doleō -ēre doluī a simţi durere, a suferi Verb: 2nd Conjugation Emotions 785
quārē cum? de ce? Adverb Pronouns/Interrogatives 786
antequam înainte Conjunction Time 787
reliquus -a -um lăsat, rămas Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 788
semel o singură dată Adverb Time 789
ōdī ōdisse a urâ Verb: Irregular Emotions 790
sīcut aşa cum Adverb Conjunctions/Adverbs 791
peccō -āre a răni Verb: 1st Conjugation Justice 792
sēnsus -ūs m. simţământ, emoţie, gândire, sentiment Noun: 4th Declension Emotions 793
exsilium -ī n. exil, loc de exil Noun: 2nd Declension Travel 794
cor cordis n. inimă; cordī est, este plăcut să (+ dat.) Noun: 3rd Declension The Body 795
dēnique în cele din urmă Adverb Time 796
sapientia -ae f. înţelepciune Noun: 1st Declension Education/Knowledge 797
statim imediat, pe loc Adverb Time 798
accidō -cidere -cidī a cădea, a se întâmpla Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 799
dēcernō -cernere -crēvī -crētum a decide, a rezolva Verb: 3rd Conjugation -ō Education/Knowledge 800
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum a ucide Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 801
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum a coborâ Verb: 3rd Conjugation -ō Travel 802
hiems hiemis f. iarnă Noun: 3rd Declension Lengths of Time 803
contineō -tinēre -tinuī -tentum a conţine, a reţine Verb: 2nd Conjugation Verbs of Compelling/Directing 804
dēferō -ferre -tulī -lātum a aduce, a acorda Verb: Irregular Verbs of Transport 805
oportet -ēre -uit se cuvine, trebuie (+ ac. + infin.) Verb: Impersonal Social Life 806
tribūnus -ī m. tribun, titlu de oficial roman, ca mīlitum, plēbis, aerāriī Noun: 2nd Declension The City 807
bōs bovis m. bou; gen. pl. boum Noun: 3rd Declension Animals/Plants 808
īrāscor īrāscī īrātus sum a se mânia; īrātus -a -um: mânios Verb: Deponent Emotions 809
aeger aegra aegrum bolnav Adjective: 1st and 2nd Declension Life and Being 810
forum -ī n. piaţă, forum Noun: 2nd Declension The City 811
offerō offerre obtulī oblātum a prezenta, a oferi, a expune Verb: Irregular Verbs of Transport 812
revocō -āre a chema înapoi, a a chema din nou Verb: 1st Conjugation Social Life 813
cingō cingere cīnxī cīnctum a încinge, a înconjura Verb: 3rd Conjugation -ō War and Peace 814
integer -gra -grum: neatins, proaspăt, întreg Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 815
validus -a -um tare, puternic, sănătos Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 816
alō alere aluī alitum a creşte, a hrăni Verb: 3rd Conjugation -ō Life and Being 817
flōs flōris m. floare, înflorire Noun: 3rd Declension Animals/Plants 818
īctus -ūs m. lovitură, izbire Noun: 4th Declension Violence 819
colligō -ere -lēgī -lēctum a aduna laolaltă, a strânge Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 820
pergō pergere perrēxī perrēctum a porni; a continua Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 821
praesēns -ntis prezent, imediat, de faţă Adjective: 3rd Declension Place 822
rēctus -a -um drept, direct Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 823
lātus -a -um larg, mare, amplu Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 824
praeceptum -ī n. precept, regulă; ordin Noun: 2nd Declension Justice 825
recēdō -cēdere -cessī -cessum a se retrage, a se îndepărta Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 826
utrum dacă; utrum ... an: dacă ... sau Conjunction Conjunctions/Adverbs 827
famēs -is f. foame Noun: 3rd Declension Life and Being 828
pariō parere peperī partum a da naştere; a împlini Verb: 3rd Conjugation -iō Life and Being 829
appāreō -ēre -uī a se arăta, a fi vizibil Verb: 2nd Conjugation Vision 830
quōmodo în ce fel, cum? Conjunction Pronouns/Interrogatives 831
error -ōris m. rătăcire; greşeală Noun: 3rd Declension Travel 832
forsitan, fortasse poate că Adverb Conjunctions/Adverbs 833
convertō -vertere -vertī -versum a se întoarce, a îndrepta, a preface, a schimba Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 834
proficīscor -ficīscī -fectus sum a pleci, a porni, a proveni Verb: Deponent Travel 835
secundus -a -um următor; favorabil; (ca numeral) al doilea Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 836
aperiō aperīre aperuī apertum a deschide Verb: 4th Conjugation The House 837
castus -a -um curat, nepătat, cast Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 838
iūdex iūdicis m. judecător Noun: 3rd Declension Justice 839
lapis lapidis m. piatră Noun: 3rd Declension Earth and Water 840
nimis or nimium excesiv Adverb Personality Traits/Characteristics 841
onus oneris n. povară, greutate Noun: 3rd Declension Measurement 842
opera -ae f. muncă, activitate, lucrare Noun: 1st Declension Business/Money 843
pauper -eris sărac Adjective: 3rd Declension Business/Money 844
āēr āeris m. aer Noun: 3rd Declension Air and Fire 845
negōtium -ī n. treabă, ocupaţie, afaceri Noun: 2nd Declension Business/Money 846
pāreō pārēre pāruī a apărea, a se supune Verb: 2nd Conjugation Verbs of Compelling/Directing 847
subitō deodată, pe neaşteptate Adverb Time 848
argentum -ī n. argint, bani Noun: 2nd Declension Business/Money 849
ūtilis -e folositor Adjective: 3rd Declension Making/Doing 850
aethēr aetheris n. cer, aer, văzduh Noun: 3rd Declension Air and Fire 851
mereō merēre meruī meritum a merita; a sluji, a câştiga Verb: 2nd Conjugation Business/Money 852
portō -āre a purta o sarcină Verb: 1st Conjugation Measurement 853
proprius -a -um propriu, particular Adjective: 1st and 2nd Declension Pronouns/Interrogatives 854
avis -is f. pasăre Noun: 3rd Declension Animals/Plants 855
vanus -a -um gol; fals, înşelător Adjective: 1st and 2nd Declension Deception 856
māteria -ae f. materie, material; temă, motiv Noun: 1st Declension Speech/Oratory 857
paucī -ae -a puţini Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 858
voluntās -ātis f. dorinţă, voinţă Noun: 3rd Declension Emotions 859
ēgregius -a -um deosebit, excelent Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 860
difficilis -e dificil, greu Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 861
gladius -ī m. sabie Noun: 2nd Declension War and Peace 862
cibus -ī m. mâncare Noun: 2nd Declension Life and Being 863
certō -āre a decide prin competiţie; a lupta, a rivaliza Verb: 1st Conjugation Athletics 864
initium -ī n.: început Noun: 2nd Declension Time 865
pertineō -tinēre -tinuī a se întinde către, a duce către; a se referi la, a aparţine Verb: 2nd Conjugation Education/Knowledge 866
quattuor patru Adjective: Numeral Measurement 867
turbō -āre a tulbura, a răscoli, Verb: 1st Conjugation Speech/Oratory 868
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum a epuiza, a consuma, a pierde Verb: 3rd Conjugation -ō Life and Being 869
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum a distruge, a ruina Verb: 3rd Conjugation -ō Violence 870
incidō incidere incidī a cădea în, la; a veni, a se întâmpla Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 871
paulō, paulum puţin, în mică parte Adverb Measurement 872
hospes hospitis m. oaspete; străin; gazdă Noun: 3rd Declension Social Life 873
rīdeō -ēre rīsī rīsum a râde, a râde la Verb: 3rd Conjugation -ō Emotions 874
aevum -i n. veşnicie; vârstă, etate Noun: 2nd Declension Lengths of Time 875
audāx audācis curajos, îndrăzneţ Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 876
posterus -a -um următorul Adjective: 1st and 2nd Declension Time 877
praetor -ōris m. pretor, comandant, conducător Noun: 3rd Declension The City 878
rūs rūris n. proprietate la ţară Noun: 3rd Declension Geography 879
differō differre distulī dīlātum a răspândi; a amâna; a se deosebi Verb: Irregular Making/Doing 880
vītō -āre a evita, a ocoli Verb: 1st Conjugation Social Life 881
prīvātus -a -um personal, privat Adjective: 1st and 2nd Declension Social Life 882
serviō -īre a fi sclav, a sluji (+ dat.) Verb: 4th Conjugation The Household 883
vereor verērī veritus sum a se teme, a respecta Verb: Deponent Emotions 884
ingredior -gredī -gressus sum: a intra Verb: Deponent Motion 885
addūcō -ere -dūxī -ductum a trage la sine, a aduce, îndemna Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 886
hortor hortārī hortātus sum a îndemna, a sfătui, a îmbărbăta Verb: Deponent Speech/Oratory 887
reus -ī m. acuzat, învinuit Noun: 2nd Declension Justice 888
scīlicet în mod sigur Adverb Conjunctions/Adverbs 889
comparō -āre a pregăti, a prepara; a compara Verb: 1st Conjugation Business/Money 890
perpetuus -a -um neîntreupt, continuu, întreg Adjective: 1st and 2nd Declension Lengths of Time 891
dēsīderō -āre a dori, a cere Verb: 1st Conjugation Love 892
celebrō -āre a frecventa, a practica, a sărbători Verb: 1st Conjugation The City 893
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum a îndeplini, a termina; a distruge, a ucide Verb: 3rd Conjugation -iō Violence 894
intendō -tendere -tendī -tentum: a îndrepta, a susţine Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 895
iūrō -āre a depune jurământ; iūs iūrandum, jurământ Verb: 1st Conjugation Justice 896
sōlum doar Adverb Measurement 897
auctōritās -ātis f. autoritate, influenţă, putere Noun: 3rd Declension Social Life 898
iaciō iacere iēcī iactum a arunca, azvârli Verb: 3rd Conjugation -iō Athletics 899
labōrō -āre a lucra; a suferi, a fi strâmtorat Verb: 1st Conjugation Business/Money 900
liber librī m. carte Noun: 2nd Declension Writing/Poetry 901
lūna -ae f. lună Noun: 1st Declension Air and Fire 902
prōtinus drept înainte, în faţă Adverb Time 903
aequē la fel de, tot aşa de Adverb Justice 904
cōnor cōnārī cōnātus sum a încerca, a-şi da silinţa Verb: Deponent Making/Doing 905
cupīdō -inis f. dorinţă, poftă, patimă Noun: 3rd Declension Love 906
ferē aproape, cam Adverb Conjunctions/Adverbs 907
īnsula -ae f.: insulă Noun: 1st Declension Geography 908
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. fiică; fiu Noun: 1st Declension The Household 909
narrō -āre a povesti, a relata Verb: 1st Conjugation Speech/Oratory 910
necessitās -tātis f. nevoie, necesitate Noun: 3rd Declension Business/Money 911
ēgredior ēgredī ēgressus sum a ieşi, a părăsi, a trece dincolo de, a întrece (+ abl.) Verb: Deponent Travel 912
poēta -ae m. poet Noun: 1st Declension Writing/Poetry 913
decem zece Adjective: Numeral Measurement 914
amplus -a -um amplu, larg, spaţios Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 915
aptus -a -um potrivit, apt, propriu Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 916
cōnsequor -sequī -secūtus sum a urma, a câştiga, a cuprinde Verb: Deponent Motion 917
frequēns -ntis în număr mare, frecvent Adjective: 3rd Declension Measurement 918
nūntius -ī m. vestitor, veste Noun: 2nd Declension Travel 919
condīciō -ōnis f. întelegere, mod, împrejurare Noun: 3rd Declension Business/Money 920
convīvium -iī n. sărbătoare, petrecere Noun: 2nd Declension Social Life 921
foedus -a -um urât, hidos Adjective: 1st and 2nd Declension Other Senses 922
fruor fruī frūctus sum a se bucura, a se folosi de (+ abl.) Verb: Deponent Emotions 923
num particulă interogativă care cere un răspuns negativ Adverb Pronouns/Interrogatives 924
albus -a -um alb Adjective: 1st and 2nd Declension Vision 925
damnum -ī n. pagubă, daună Noun: 2nd Declension Violence 926
frūctus -ūs m. fructe, roade; veselie, încântare Noun: 4th Declension Animals/Plants 927
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum a hotărâ, a decide; a gândi, a socoti Verb: 2nd Conjugation Education/Knowledge 928
prōdō prōdere prōdidī prōditum a transmite, a dezvălui; a preda, a trăda Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Transport 929
prōpōnō -pōnere -posuī -positum a prezenta, a înfăţisa, a expune, a propune Verb: 3rd Conjugation -ō Speech/Oratory 930
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: a stabili; a forma, a instrui Verb: 3rd Conjugation -ō Making/Doing 931
item asemenea Adverb Conjunctions/Adverbs 932
magister magistrī m. stăpân, maestru, conducător Noun: 2nd Declension Education/Knowledge 933
stella -ae f. stea Noun: 1st Declension Air and Fire 934
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum a înălţa, a creşte Verb: 3rd Conjugation -ō Verbs of Compelling/Directing 935
frūmentum -ī n. grâne Noun: 2nd Declension Animals/Plants 936
suscipiō -cipere -cēpī ceptum a privi în sus Verb: 3rd Conjugation -iō Verbs of Transport 937
quasi ca şi cum Adverb Conjunctions/Adverbs 938
sacerdōs -dōtis m./f. preot, preoteasă Noun: 3rd Declension Religion 939
vīcīnus -a -um venit, apropiat Adjective: 1st and 2nd Declension Geography 940
caveō cavēre cāvī cautum a se feri, a se păzi Verb: 2nd Conjugation Violence 941
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum a alege, a scoate Verb: 3rd Conjugation -ō The City 942
familia -ae f. familie Noun: 1st Declension The Household 943
paene aproape Adverb Conjunctions/Adverbs 944
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum a o lua înainte, a indica, a preda Verb: 3rd Conjugation -iō Speech/Oratory 945
sānus -a -um sănătos Adjective: 1st and 2nd Declension Life and Being 946
potis -e capabil, posibil, în stare Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 947
prīncipium -ī n. început Noun: 2nd Declension Time 948
sepulcrum -ī n. mormânt, loc de îngropare Noun: 2nd Declension Life and Being 949
mortālis -e muritor, supus morţii; (ca subst.) om Adjective: 3rd Declension Life and Being 950
epistula -ae f. scrisoare Noun: 1st Declension Writing/Poetry 951
inimīcus -a -um: neprietenos; (ca subst.) duşman Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 952
interrogō -āre a pune o întrebare (+ ac.) Verb: 1st Conjugation Speech/Oratory 953
cōnsuētūdo -inis f. obişnuinţă, obicei Noun: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 954
illūc în acel loc Adverb Place 955
dīgnitās -ātis f. merit, demnitate, onaore Noun: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 956
fugō -āre a pune pe fugă Verb: 1st Conjugation Travel 957
afficiō -ficere -fēcī -fectum a face să sufere, a izbi, a impresiona (+ abl.) Verb: 3rd Conjugation -iō Social Life 958
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum a adăuga, a folosi, a arăta Verb: 2nd Conjugation Making/Doing 959
caelestis -e din sau în ceruri; caelestēs, zeii Adjective: 3rd Declension Air and Fire 960
mulier -eris f. femeie Noun: 3rd Declension People 961
dīvus -a -um divin, minunat, extraordinar; (ca subst.) un zeu Adjective: 1st and 2nd Declension Religion 962
arbitror arbitrārī arbitrātus sum a socoti, a fi de părere Verb: Deponent Education/Knowledge 963
posteā după aceea, apoi Adverb Time 964
aedēs -is f. locuinţă; (pl.) case Noun: 3rd Declension The House 965
fābula -ae f. poveste, istorisire Noun: 1st Declension Writing/Poetry 966
celeriter repede Adverb Time 967
plērus- plēra- plērumque cea mai mare parte, majoritatea Adjective: 1st and 2nd Declension Measurement 968
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum a se linişti; a se potoli Verb: 3rd Conjugation -ō Life and Being 969
quotiēns inter. de câte ori? cât de des? rel. ori de câte ori Adverb Pronouns/Interrogatives 970
scientia -ae f. cunoaştere Noun: 1st Declension Education/Knowledge 971
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum a admite, a mărturisi; a vădi, a arăta Verb: Deponent Justice 972
dīligō -ligere -lēxī -lēctum a iubi, a preţui Verb: 3rd Conjugation -ō Love 973
plērumque în general Adverb Measurement 974
dormiō -īre a dormi Verb: 4th Conjugation Life and Being 975
volucris -is f./m. pasăre Noun: 3rd Declension Animals/Plants 976
volucer -cris -cre zburător, înaripat Adjective: 3rd Declension Animals/Plants 977
creō -āre a crea; a alege Verb: 1st Conjugation Making/Doing 978
fidēlis -e devotat Adjective: 3rd Declension Personality Traits/Characteristics 979
indicō -āre a arăta, a face cunoscut Verb: 1st Conjugation Speech/Oratory 980
hodiē astăzi Adverb Lengths of Time 981
disciplīna -ae f. învăţare, instruire, disciplină Noun: 1st Declension Education/Knowledge 982
vērē cu adevărat Adverb Speech/Oratory 983
aegrē cu greu, anevoie Adverb Life and Being 984
fore viitor indicativ activ al verbului ”a fi” Verb: Irregular Life and Being 985
advertō -vertere -vertī -versum a întoarce spre Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 986
adveniō -īre -vēnī -ventum a ajunge la Verb: 4th Conjugation Travel 987
pendō pendere pependī pēnsum a cântări, a socoti; a plăti Verb: 3rd Conjugation -ō Business/Money 988
studeō -ēre -uī a dori, a se îndeletnici, a căuta (+ dat.) Verb: 2nd Conjugation Emotions 989
ascendō -ere -scendī -scēnsum a se urca, a se înălţa Verb: 3rd Conjugation -ō Travel 990
vulgō în mod obişnuit, în masă, cu duiumul Adverb The City 991
breviter pe scurt Adverb Measurement 992
fors fortis f. întâmplare, soartă Noun: 3rd Declension Religion 993
fēlīciter din fericire Adverb Personality Traits/Characteristics 994
revertō -vertere -vertī a se întoarce Verb: 3rd Conjugation -ō Motion 995
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum a declara, a proclama Verb: 3rd Conjugation -ō Speech/Oratory 996
mundus -a -um curat, şlefuit, elegant Adjective: 1st and 2nd Declension Personality Traits/Characteristics 997
CSVXMLPlain Text Document