χρόνος χρόνου, ὁ

Search Lemma: 
χρόνος
DEFINITION: 
tempo
Parte del Discorso: 
sostantivo: 2a declinazione
Gruppo Semantico: 
Tempo
FREQUENCY RANK: 
106

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/it/greek-core/%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81