αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

Search Lemma: 
αἰσθάνομαι
DEFINITION: 
Percepire, capire, udire, imparare
Parte del Discorso: 
verbo: deponente
Gruppo Semantico: 
La mente, la percezione e l'apprendimento
FREQUENCY RANK: 
377