Lemma Definition Part of Speechsort descending Semantic Group Frequency Rank
ağır, güç, zor, zahmetli
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 465
düz, doğru, direkt; (adv.) derhal, hemen, o anda
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Measurements and Numerals 223
hızlı, çabuk; (adv.) τάχα çabucak, belki
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 225
sivri, keskin, tiz
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 351
tatlı, hoş, çekici, cazibeli
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 337
kısa, küçük, az
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 332
iyi, soylu, yiğit, hayırlı, fevkalade
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 58
az, az sayıda, tek tük
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 168
nefret edilen, tiksindirici, iğrenç; (+dat.) -e düşman, -den nefret eden
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 398
yeterli, uygun, yerinde
adjective: 1st and 2nd declension Help and Safety 321
özgür, bağımsız
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 496
bizzat, kendi, kendisi;(+artikel) aynı
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 2
güzel, soylu, hoş
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 96
yaşlı, eski, antik
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 340
kendi, kendine özgü, özgün, garip
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 141
senin, seninki
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 142
küçük, ufak, minik; kısa, önemsiz, vasat, az
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 84
korkunç, tehlikeli, yaman; zeki, (+inf.) -bakımından zeki
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 296
faydalı, kullanışlı
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 418
böyle, böylesi, bunun gibi, bu tür
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 176
en iyi, en soylu (superl: ἀγαθός)
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 308
bütün oluşturan, bütün, tam
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 100
(+gen.) -den sonra gelen, sonraki, -in peşinden gelen, ertesi
adjective: 1st and 2nd declension Direction 229
kutsal, mukaddes, ilahi
adjective: 1st and 2nd declension Religion 222
çirkin, ayıp, utanç verici
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 467
geri kalan, kalan
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 183
kötü, çirkin, hoş olmayan, fena
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 73
(+gen.) -den suçlu/sorumlu olan, -e neden olan, -in nedeni olan
adjective: 1st and 2nd declension Law and Judgment 119
bizim, bizimki
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 456
orta, ortada bulunan; (+gen.) -in ortası, merkezi
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 150
mümkün, -i yapabilen, -de yetenekli
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 306
zor, meşakkatli
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 379
hangi; öyle, öyle bir; nasıl bir, hangi bir; οἷός τε (+ inf.) -i yapabilir, -e muktedir; οἷόν τε (+inf.) mümkündür
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 69
olanaksız, imkansız, -i yapamayan
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 325
ayakta, dik duran, dik, yasaya uygun, meşru
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 213
bilge, maharetli, hünerli
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 345
biri, diğeri; (pl.) her ikisi (Lat: uterque)
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 233
yalnız, yalnız yaşayan
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 67
tanrısal, tanrılarla ilgili
adjective: 1st and 2nd declension Religion 434
böyle, bunun gibi, o kadar mükemmel/önemli/güçlü
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 55
uzun, uzak, büyük, iri
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 292
güçlü, sağlam, kuvvetli
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 333
ikisinden biri, öbürü, diğeri
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 72
iki şeyden hangisi? Hangisi?
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 393
genç, yeni, taze
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 269
böyle, böylesi, böyle bir, bunun gibi
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 449
net, açık, gözle görülür, belirgin
adjective: 1st and 2nd declension The Senses and Feelings 312
birinci, ilk, önce gelen
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 135
bakırdan veya tunçtan yapılma
adjective: 1st and 2nd declension Earth 510
sizin, sizinki
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 206
başka, diğer, öteki, farklı
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 39
büyük, iri, kocaman, yüksek, uzun, ağır, geniş
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 52
adil, haksever, dürüst, insaflı
adjective: 1st and 2nd declension Law and Judgment 180
benim, bana ait
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 103
haksız, adaletsiz
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 489
ne, hangi, ne gibi, ne tür, nasıl
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 419
eşit, (+dat.) benzeri, -e denk
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 107
kendisine ait, özel, yakın, tabii
adjective: 1st and 2nd declension Family and Friendship and the Home 238
parlak, ışıltılı, göz alıcı, eşsiz, meşhur, berrak, duru, şiddetli
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 474
kolay, basit, elverişli
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 309
değerli, kıymetli; (+gen.) -i hakeden, -e değer
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 242
pek çok, çok sayıda, en büyük, en mühim (superl. πολύς)
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 195
apaçık, belli, aşikar, görünür
adjective: 1st and 2nd declension Showing and Finding 244
düşman, hasım
adjective: 1st and 2nd declension War and Peace 246
Hellen/Yunan olmayan, yabancı, barbar
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 412
sayısız, pek çok, binlerce
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 491
(+dat.) müttefik
adjective: 1st and 2nd declension War and Peace 463
değerli, aziz, canan
adjective: 1st and 2nd declension Family and Friendship and the Home 153
(+dat.) benzer, aynı, eşit,, eşdeğer
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 92
kusurlu, ayartıcı, sıkıntılı, eziyetli, talihsiz, zavallı
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 410
iki şeyden: birincisi, daha büyüğü, daha yaşlısı
adjective: 1st and 2nd declension Time 48
ortak, paylaşımlı, umumi, kamusal
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 170
o kadar büyük, öyle çok; kadar, ne kadar çok; (adv.) hemen hemen, yaklaşık ; (pl.) öyle çok ki
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 76
doğru, gerçek, içten
adjective: 3rd declension -ης, -ες Ethics and Morals 179
açık, belli, görünür
adjective: 3rd declension -ης, -ες Showing and Finding 344
dürüst, emin, güvenli, titiz
adjective: 3rd declension -ης, -ες Measurements and Numerals 326
daha iyi, daha soylu (comp. ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 425
(savaşta) yenilmiş; -den küçük, -den aşağı (comp. κακός/μικρός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Characteristics 302
daha güçlü, daha kuvvetli, daha sağlam (comp. ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Characteristics 331
daha aşağı, daha kötü (comp.κακός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 472
daha iyi, daha değerli, daha cesur (comp. ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 471
daha çok, daha büyük (comp. of πολύς)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Measurements and Numerals 354
daha küçük, daha aşağı, daha az (comp. μικρός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Measurements and Numerals 220
otuz
adjective: numeral Measurements and Numerals 506
otuzuncu
adjective: numeral Measurements and Numerals 517
yirmi
adjective: numeral Measurements and Numerals 490
altı, 6
adjective: numeral Measurements and Numerals 507
yedinci
adjective: numeral Measurements and Numerals 511
yüzüncü
adjective: numeral Measurements and Numerals 524
kırkıncı
adjective: numeral Measurements and Numerals 396
yedi, 7
adjective: numeral Measurements and Numerals 485
sekizinci
adjective: numeral Measurements and Numerals 520
altıncı
adjective: numeral Measurements and Numerals 516
üçüncü
adjective: numeral Measurements and Numerals 211
sekiz
adjective: numeral Measurements and Numerals 515
dokuzuncu
adjective: numeral Measurements and Numerals 521
ellinci
adjective: numeral Measurements and Numerals 508
iki, 2
adjective: numeral Measurements and Numerals 105
ikinci
adjective: numeral Measurements and Numerals 186
onuncu
adjective: numeral Measurements and Numerals 493
dokuz
adjective: numeral Measurements and Numerals 518
dört
adjective: numeral Measurements and Numerals 305
bir, 1
adjective: numeral Measurements and Numerals 62
üç
adjective: numeral Measurements and Numerals 198
yüz, 100
adjective: numeral Measurements and Numerals 500
yirminci
adjective: numeral Measurements and Numerals 522
on, 10
adjective: numeral Measurements and Numerals 470
beş
adjective: numeral Measurements and Numerals 429
çok, pek çok, tamamıyla
adverb Conjunctions/Adverbs 477
hariç (+gen.) -siz, -olmadan
adverb Direction 330
o halde, öyleyse, nitekim, gerçekten de
adverb Particles 102
dışarı/-ya, -da; (+gen.) -in dışında, -hariç, ötesinde
adverb Direction 371
artık, bundan böyle, zaten
adverb Time 129
derhal, hemen, ansızın, apansız, birdenbire
adverb Time 492
bunun üzerine, bundan sonra, daha sonra
adverb Time 255
(encli. praep.) en azından, kuşkusuz, doğrusu; o halde, öyleyse
adverb Particles 59
bir daha hiç, artık
adverb Time 362
daima, hep, her zaman
adverb Time 152
(conj.) kuşkusuz, elbette
adverb Particles 245
kuşkusuz, tamamen, her halde, her ne olursa olsun
adverb Particles 495
herhangi bir yerde, sanki, belki
adverb Particles 327
oldukça, ziyade, aksine
adverb Measurements and Numerals 353
kuşkusuz, kesinlikle; lakin, bununla birlikte
adverb Particles 204
orada, burada
adverb Direction 260
böylece, bu yüzden, şüphesiz ki
adverb Particles 44
yine, yeniden, geri, aksine, tersine
adverb Direction 120
yine de, bununla birlikte
adverb Conjunctions/Adverbs 433
nereden?
adverb Direction 328
(soru eki) mı, mi; acaba?
adverb Particles 480
birlikte, beraber, aynı zamanda; (+dat.) -ile aynı zamanda, birlikte
adverb Time 146
gerçekte, aslında, bununla bilrikte, yine de
adverb Particles 352
elbette, doğrusu, tabii
adverb Particles 158
kesinlikle, şüphesiz, mutlaka
adverb Particles 243
herhangi bir biçimde/yolla
adverb Particles 403
daha çok, daha fazla
adverb Conjunctions/Adverbs 98
orada, aynı yerde, o zaman, o anda
adverb Direction 405
öyleyse, o halde, değil mi?
adverb Particles 483
Nasıl? Niçin?
adverb Pronouns/Interrogatives 174
başka bir şekilde, aksi takdirde, yoksa
adverb Pronouns/Interrogatives 342
gene, hala, bundan başka
adverb Time 82
evet
adverb Particles 513
arasında
adverb Direction 357
(ind.) koşul/şüphe; (opt.) olasılık, (pron.pers.) gerçekleşebilir/geçmişte olabilecek bir durumu-isteği gösterir
adverb Particles 34
şimdi
adverb Time 93
tamamıyla, tamamen
adverb Conjunctions/Adverbs 288
orada, şurada
adverb Direction 373
iyice, iyi bir şekilde
adverb Conjunctions/Adverbs 289
yukarıya, yukarıda
adverb Direction 316
özellikle, bilhassa, tercihen, aşağı yukarı, takriben
adverb Conjunctions/Adverbs 121
sadece, yalnızca
adverb Conjunctions/Adverbs 109
ne zaman?
adverb Time 519
o zaman, daha sonra, bunun üzerine
adverb Conjunctions/Adverbs 178
o zaman, o anda, o sırada; vaktiyle, önceden; daha sonra, sonradan; οἱ τότε o zamanın adamları (krş. οἱ νῦν)
adverb Time 157
tamamen, şüphesiz, her durumda, kesinlikle
adverb Conjunctions/Adverbs 426
şüphesiz, kesinlikle, elbette, muhakkak; buna göre, bu durumda
adverb Particles 60
vaktiyle, eskiden, bir gün; sonunda
adverb Time 125
hayır, … değil, -me/-ma
adverb Conjunctions/Adverbs 14
yalnızca, sadece; açıkça
adverb Measurements and Numerals 394
böyle, böylece, şöyle, şu şekilde
adverb Direction 466
bu şekilde, böylece
adverb Conjunctions/Adverbs 47
belki, muhtemelen
adverb Conjunctions/Adverbs 388
tekrar, yeniden
adverb Particles 349
sık sık, çoğunlukla, ekseriyetle
adverb Time 252
ve, ile, bile, dahi (καί...καί hem … hem de)
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 3
ne … ne de
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 68
çünkü, zira, şu sebeple
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 13
ve; τε…τε hem … hem de
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 17
iken … ise, bir yandan … öte yandan
conjunction: coordinating Particles 10
… değil, … bile değil, üstelik hiç
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 53
ne … ne de
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 149
fakat, ise
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 26
veya, ya da (ἤ...ἤ = ya … ya da)
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 8
bile değil; (μήδε … μήδε – ne … ne)
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 167
ama, fakat, lakin, ise
conjunction: coordinating Particles 4
ister … ister, ya … ya, kâh … kâh
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 250
(olumsuzluk eki), (adv.) değil; (εἰ δέ μη – aksi takdirde, olmazsa, yoksa)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 32
gibi; - olarak; (+conj.) öyle … ki, o kadar … ki; (+inf.) -mek için, - olsun diye
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 86
orada, -dığı yerde, nerede?; -dığı zaman, -dığı için
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 413
olsa bile, olmasına karşın
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 271
(adv.) orada, -dığı yerde, -ince; (conj. +subj./opt.) -mak amacıyla, -sın diye
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 126
gibi, aynı şekilde; (+adj) ne kadar …, nasıl …; (+sup) mümkün olduğu kadar …
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 16
o zamana kadar, -inceye kadar
conjunction: subordinating Time 268
-dığı zaman, -ınca
conjunction: subordinating Time 75
(conj.) ne zaman ki, -dığında
conjunction: subordinating Time 185
(+subj.) eğer, -se, -mezse
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 24
eğer, -se, -sa
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 38
(prep. +gen.) -e kadar, -inceye kadar
conjunction: subordinating Time 216
(conj.) -dığı zaman, her ne zaman … ise
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 108
önce, eskiden; (+gen) -den önce; (conj.) -meden önce, -inceye kadar
conjunction: subordinating Time 359
gibi, bunun gibi, örneğin, söz gelimi, mesela, sanki; (+conj.) -mek için, -mesi için, - olsun diye
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 80
gibi, aynı şekilde, -dığı şekilde, -mek için
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 197
zira, çünkü, -dığından
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 37
[artikel, tek başına kullanıldığında işaret zamiri yerine geçer]
definite article Pronouns/Interrogatives 1
Oh! Ah!
interjection Particles 112
haz, zevk, keyif; (pl.) istek, arzu
noun: 1st declension Work and Leisure 294
kurtuluş, selamet
noun: 1st declension Help and Safety 479
düşünce, karar, yargı, istek, iz
noun: 1st declension The Mind, Perceiving and Learning 355
neden, sebep, gerekçe; suçlama
noun: 1st declension Law and Judgment 192
savaş, muharebe
noun: 1st declension War and Peace 323
besleme, yetiştirme; besin, erzak; yaşam tarzı
noun: 1st declension Life and Death 258
bilgi, bilim, inceleme, tetkik
noun: 1st declension The Mind, Perceiving and Learning 374
Zorunluluk, gereklilik, lüzum, mecburiyet
noun: 1st declension World Order 184
barış
noun: 1st declension War and Peace 468
yazı, resim, yazılı belge; yasa metni; yazma tarzı
noun: 1st declension Writing and Talking 440
ev sahibi, efendi; despot, mutlak hakim
noun: 1st declension Government and Society 487
toprak, kara, arazi, memleket
noun: 1st declension Earth 94
deniz
noun: 1st declension Earth 214
ev, konut, barınak
noun: 1st declension Family and Friendship and the Home 369
ses, çığlık, diyalekt
noun: 1st declension The Senses and Feelings 277
baş, kişi, sonuç
noun: 1st declension Body Parts 218
erdem, iyilik, yiğitlik, cesaret
noun: 1st declension Ethics and Morals 206
askeri birlik
noun: 1st declension War and Peace 497
istek, irade, öneri, tasarı, plan; meclis
noun: 1st declension Government and Society 438
yer, memleket, bölge, alan
noun: 1st declension Earth 188
anlaşmazlık, ayrılık, çeşitlilik
noun: 1st declension Law and Judgment 297
kanı, hüküm, öğreti, doktrin, temelsiz düşünce, varsayım
noun: 1st declension Ethics and Morals 217
hakikat, samimiyet, doğruluk
noun: 1st declension Ethics and Morals 334
onur, değer, kıymet; onursal görev
noun: 1st declension Ethics and Morals 356
zafer, utku
noun: 1st declension War and Peace 501
başlangıç, köken, ilke, idare, iktidar, otorite
noun: 1st declension Time 87
sanat, beceri, ustalık, hüner; sanat eseri
noun: 1st declension Government and Society 273
talih, şans, kader; mutlu veya mutsuz olay
noun: 1st declension Life and Death 311
yığın, felaket yığını
noun: 1st declension Life and Death 499
kural, adalet, hukuk, kaide; Adalet Tanrıçası
noun: 1st declension Law and Judgment 335
vatandaşlık hakkı, kent yönetimi, vatandaşın yaşam biçimi
noun: 1st declension Government and Society 446
dil, lisan
noun: 1st declension Body Parts 484
ruh, soluk, can, hayat, benlik, zeka
noun: 1st declension Humanity and Being 117
gün, gündüz
noun: 1st declension World Order 89
varlık, servet, mülk
noun: 1st declension Family and Friendship and the Home 227
sayı, numara
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 228
asker
noun: 2nd declension War and Peace 391
işaret, bayrak, iz
noun: 2nd declension Showing and Finding 234
köle, esir
noun: 2nd declension Government and Society 416
at; koşum, at arabası
noun: 2nd declension Animals and Plants 262
taş, mezar taşı, mermer
noun: 2nd declension Earth 339
halk, nüfus, aşiret; (πόλις) -in yerleşim birimi; halk meclisi
noun: 2nd declension Humanity and Being 299
çember, daire
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 201
süs, düzen, sistem, disiplin, evren, kuruluş
noun: 2nd declension World Order 263
ev, aile; mal, mülk
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 307
göz, bakış
noun: 2nd declension Body Parts 318
zihin, us, düşünce, duygu, tasarı
noun: 2nd declension The Mind, Perceiving and Learning 285
iş, uğraş, eser, eylem, görev
noun: 2nd declension Work and Leisure 155
yol, yolculuk; davranış tarzı, yordam, yöntem
noun: 2nd declension Government and Society 282
ordu
noun: 2nd declension War and Peace 503
söz, mesel, kanıt, söylenti, tartışma, düzyazı, söylev; (pl.) yazın, akıl, us, sağduyu, düşünce
noun: 2nd declension Writing and Talking 45
yer, mevki, çarşı, kale
noun: 2nd declension Earth 336
erkek/kız çocuk; ürün, meyve
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 380
nehir, nehir yatağı
noun: 2nd declension Earth 226
alet, aygıt, silah, palamar
noun: 2nd declension War and Peace 420
tavır, davranış, tutum; (pl.) karakter, ifade tarzı
noun: 2nd declension Characteristics 148
hastalık, salgı, afet, kısırlık, kusur
noun: 2nd declension Life and Death 338
konuk, yabancı
noun: 2nd declension Government and Society 411
tapınak, mabet
noun: 2nd declension Religion 348
iş, zahmet, kaygı, tasa, fiziksel acı, çalışma ürünü
noun: 2nd declension Work and Leisure 404
yaratıcı, şair, ozan, yasa koyucu
noun: 2nd declension Writing and Talking 423
gök, gökyüzü
noun: 2nd declension World Order 300
korku, panik, dehşet
noun: 2nd declension The Senses and Feelings 445
yaşam, hayat, ömür
noun: 2nd declension Life and Death 199
zaman
noun: 2nd declension Time 106
komutan, general
noun: 2nd declension War and Peace 361
tehlike, risk
noun: 2nd declension War and Peace 430
insan
noun: 2nd declension Humanity and Being 65
tanrı, tanrıça
noun: 2nd declension Religion 49
erkek çocuk
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 139
halk, avam, insan yığını
noun: 2nd declension Humanity and Being 367
alışkanlık, gelenek, yasa, kanun
noun: 2nd declension Law and Judgment 169
güneş, doğu, neşe, saadet
noun: 2nd declension World Order 191
ölüm
noun: 2nd declension Life and Death 280
savaş, harp
noun: 2nd declension War and Peace 187
yüz, çehre; figür, maske, rol
noun: 2nd declension Body Parts 313
erkek kardeş
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 248
yürek, ruh, cesaret, yiğitlik, öfke, hiddet
noun: 2nd declension Religion 443
canlı, yaşayan şey, hayvan
noun: 2nd declension Animals and Plants 161
bir uzunluk ölçüsü (=600 adım/180 m)
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 447
ada
noun: 2nd declension Earth 372
uygun zaman, fırsat, avantaj; (pl.) koşullar, mevsim
noun: 2nd declension Time 231
(+gen.) -in efendisi olan, efendi, vasi, imparator
noun: 2nd declension Government and Society 97
para, gümüş sikke
noun: 2nd declension Government and Society 505
yer, toprak, memleket
noun: 2nd declension Earth 133
süvari, atlı
noun: 3rd declension -εύς, -έως War and Peace 435
kral, şef, prens
noun: 3rd declension -εύς, -έως Government and Society 111
elçi, temsilci; ihtiyar adam, aziz
noun: 3rd declension -εύς, -έως Government and Society 363
şema, tavır; şekil, biçim, davranış
noun: 3rd declension consonant stem Measurements and Numerals 257
vatan, yurt
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 350
isim, özel isim, nam, ifade, deyiş
noun: 3rd declension consonant stem Writing and Talking 127
şey, iş, mesele
noun: 3rd declension consonant stem Work and Leisure 162
kan, kanbağı, akrabalık
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 264
el, yumruk, kol
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 166
önder, rehber, kılavuz
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 464
tanrı, tanrısal, yazgı, talih
noun: 3rd declension consonant stem Religion 482
ateş, şimşek, göz feri, aşk ateşi
noun: 3rd declension consonant stem World Order 219
benzerlik, benzeşme; εἰκός (ἐστι) -e benzemek (+inf.) →ἔοικα
noun: 3rd declension consonant stem The Mind, Perceiving and Learning 488
harf, rakam, yazıt; (pl.) eser, edebiyat, doküman
noun: 3rd declension consonant stem Writing and Talking 457
beden, ceset
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 78
şey, madde; (çoğunlukla pl.) malvarlığı, servet
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 274
umut, beklenti, korku
noun: 3rd declension consonant stem The Senses and Feelings 439
yarışma, çatışma; (mec.) gayret, endişe, kaygı
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 399
soluk, nefes, ruh
noun: 3rd declension consonant stem Earth 212
ağız, ırmağın ağzı
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 329
gece
noun: 3rd declension consonant stem World Order 281
lütuf, minnet, beğeni, ihsan, şükran
noun: 3rd declension consonant stem Ethics and Morals 254
çocuk, hizmetkar
noun: 3rd declension consonant stem Family and Friendship and the Home 137
su, her çeşit su
noun: 3rd declension consonant stem World Order 140
tanık, şahit
noun: 3rd declension consonant stem Law and Judgment 509
ışık, günışığı
noun: 3rd declension consonant stem World Order 514
ayak, bacak, pati
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 221
kız evlat
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 368
kadın, eş, karı
noun: 3rd declension irregular Humanity and Being 124
çok, bol, önemli
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 30
adam, koca, birey, fert
noun: 3rd declension irregular Humanity and Being 74
gemi
noun: 3rd declension irregular Work and Leisure 210
bütün, tüm, her
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 27
baba
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 130
bütün, her; (pl.) hepsi
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 91
anne, ana
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 295
öküz, inek
noun: 3rd declension irregular Animals and Plants 455
eylem, tamamlanma, teşebbüs; entrika, hile; durum, vaziyet; talih
noun: 3rd declension ι-stem Work and Leisure 343
düzene koyma, tanzim, savaş düzeni
noun: 3rd declension ι-stem War and Peace 406
güç, kuvvet, erk; iktidar
noun: 3rd declension ι-stem War and Peace 95
sadakat, itimat, güven, bağlılık
noun: 3rd declension ι-stem The Senses and Feelings 421
kent-devlet, kent
noun: 3rd declension ι-stem Government and Society 61
tabiat, doğa; karakter, mizaç, huy
noun: 3rd declension ι-stem World Order 83
soy, ırk, köken, aile, tür, cins
noun: 3rd declension σ-stem Family and Friendship and the Home 132
pay, kısım, parça, sıra, dizi, hisse, rol
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 101
aşk, acıma; üzüntü, ıstırap; nefret, kin; olay, hadise; deneyim; felaket
noun: 3rd declension σ-stem The Senses and Feelings 202
şekil, biçim, görünüş
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 196
tamamlama, gerçekleştirme, sonuç
noun: 3rd declension σ-stem Life and Death 240
sene, yıl
noun: 3rd declension σ-stem Time 208
kalabalık, güruh, sürü
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 190
söz, kelime, vaat, kehanet, mesel, söylence, dize
noun: 3rd declension σ-stem Writing and Talking 502
dağ, yamaç
noun: 3rd declension σ-stem Earth 303
duvar, sur
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 387
büyüklük, yükseklik; iktidar; ruh büyüklüğü
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 249
ırk, soy, etnisite
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 283
(prep. +gen.) hariç, dışında; (conj.) -ması dışında, - olmasaydı, ne var ki
preposition Prepositions without Direction 304
(+gen.) -in yerine, -e karşılık olarak
preposition Time 203
(+gen.) yanına; (+dat.) yakınına; (+acc.) -e doğru, boyunca, -in yakınında
preposition Direction 46
(+gen., dat.) -in altında; (+gen.pers.age.) yüzünden, tarafından; (+acc.) in altında, eteğinde
preposition Direction 42
(adv.) yukarıya, yukarıda; (praep. +gen.) -in üzerine, (+dat.) -in üstünde, tepesine, (+acc.) boyunca, (zaman) esnasında
preposition Direction 36
(+gen.) -den, -den dışarı, -in dışında, hariç
preposition Direction 29
(+gen.) -sız, -den uzak, - hariç, -e karşın, -e rağmen
preposition Prepositions without Direction 392
(+gen.) -in çevresinde, arasında; (+dat.) -in sonucunda, yüzünden; (zaman) sırasında, esnasında
preposition Direction 498
(+acc.) -e, -e doğru, -in içine, -de; (kişi) -e karşı, -e göre, -e hitaben
preposition Direction 18
(+gen) -in ötesinde, -için, -den yana; (+acc.) -in ötesinde, -in üstünde
preposition Prepositions without Direction 128
(+ dat) -ile, -ile birlikte
preposition Prepositions without Direction 177
karşıt, zıt, ters, aksi
preposition Direction 163
(+gen.) arasından, aracılığıyla, arayla; (+acc.) yüzünden, sebebinden
preposition Prepositions without Direction 25
(+gen.) yukarıdan, -in içine, -mek için; (+acc.) yukarıdan aşağıya, esnasında, -in içinden, -inkarşısında
preposition Direction 20
(+dat.) -de, içinde, yakınında, ortasında, üzerinde
preposition Direction 9
(+gen.) -yüzünden, -için, -in lehine, -e nazaran
preposition Prepositions without Direction 278
(+gen.) (yer) -den, -den uzakta, (zaman) -den beri, -den itibaren, -in ardından
preposition Direction 40
(+gen.) arasında, eşliğinde; (+acc.) arkasında, (+dat) içinde
preposition Prepositions without Direction 50
(+gen.) -in hakkında, üzerine; (+dat.) -in üzerinde, ardında, -için, yoluyla; (+acc.) -e göre, -e karşı, amacıyla
preposition Direction 19
(+gen.) etrafında, çevresinde
preposition Direction 31
(+acc.) -e karşı, (+gen) -adına, çıkarına, (+dat) -e karşı, -nın huzuruna
preposition Direction 22
(+gen.) -e karşı, -in karşısında, aksine; -e benzer, -e kıyasla
preposition Direction 209
değersiz; hiçbir, hiç kimse, hiçbir şey
pronoun Pronouns/Interrogatives 56
ki bu, ki o
pronoun Pronouns/Interrogatives 12
Nerede? Nasıl? Hangi yerde?
pronoun Pronouns/Interrogatives 512
iki şeyden biri; biri
pronoun Pronouns/Interrogatives 236
her, her biri
pronoun Pronouns/Interrogatives 88
bu, buradaki, şu
pronoun Pronouns/Interrogatives 99
(bahsi geçen birşeyden söz ederken) bu, o, şu
pronoun Pronouns/Interrogatives 54
herhangi biri, herhangi bir şey, bazı, biri (enklitik indef. pron./adj.)
pronoun Pronouns/Interrogatives 11
ben, benim; (pl.) biz, bizim
pronoun Pronouns/Interrogatives 21
ki o, ki o şey; her kim, her ne
pronoun Pronouns/Interrogatives 33
Kim? Ne? Hangi? (interrog. pron./adj.)
pronoun Pronouns/Interrogatives 5
her kim, her ne; (bahsi geçen) -en/-an kişi, şey; -dığı şey
pronoun Pronouns/Interrogatives 175
(semper pl.) birbirleri, (acc.) birbirlerini, (dat.) birbirlerine
pronoun Pronouns/Interrogatives 151
bu, bunlar; μετὰ ταῦτα bundan sonra
pronoun Pronouns/Interrogatives 7
(reflex.pron.) kendi, kendisinin
pronoun Pronouns/Interrogatives 51
hiçbir, hiç kimse, hiçbir şey; hiç
pronoun Pronouns/Interrogatives 118
sen, senin; siz, sizin
pronoun Pronouns/Interrogatives 35
geri vermek, teslim etmek, karşılık olarak vermek; (med.) satmak
verb: -μι Taking and Giving 284
ileri atmak, fırlatmak; (mid.) atılmak, kendini atmak, yönelmek
verb: -μι Work and Leisure 63
söylemek, itiraf etmek, bildirmek, beyan etmek
verb: -μι Writing and Talking 41
vermek, sağlamak, sunmak; bağışlamak, düşüncesini söylemek
verb: -μι Taking and Giving 81
yanına/karşısına yerleştirmek, teslim etmek; (med.) eklemek, katmak, (+dat) -ile anlaşmak
verb: -μι Taking and Giving 266
teslim etmek, devretmek, emanet etmek
verb: -μι Taking and Giving 370
karıştırmak, eklemek, katmak; (med.&pass.) karşı karşıya gelmek, çarpışmak
verb: -μι Work and Leisure 366
yerleştirmek, kurmak, oluşturmak
verb: -μι Work and Leisure 272
koymak, korumak, ödemek, kılmak, kurmak, belirlemek
verb: -μι Work and Leisure 164
gitmek, yola koyulmak, ilerlemek, ulaşmak
verb: -μι Movement 224
göndermek, fırlatmak, ihmal etmek, önemsememek, yitirmek; (med. +gen.) -den vazgeçmek
verb: -μι Taking and Giving 341
dikmek, dayamak, kaldırmak, sabitleştirmek
verb: -μι Work and Leisure 145
mahvetmek, imha etmek, canını almak; (mid.) mahvolmak, canına kıyılmış olmak
verb: -μι Life and Death 279
göstermek, sunmak, ortaya çıkarmak, tanıtmak
verb: -μι Showing and Finding 160
hazırlamak, düzenlemek
verb: -ω dental stem Work and Leisure 451
düşmek, yanılmak, hataya düşmek
verb: -ω dental stem War and Peace 395
korumak, kurtarmak, saklamak
verb: -ω dental stem Help and Safety 275
belirtmek, izah etmek, buyurmak; (mid. and pass.) -hakkında düşünmek
verb: -ω dental stem Writing and Talking 504
hayret etmek, şaşırmak, hayran kalmak
verb: -ω dental stem The Senses and Feelings 376
doğurmak, döllemek, yaratmak
verb: -ω dental stem Family and Friendship and the Home 441
(+acc.& inf.) düşünmek, zannetmek; (+inf.) - olduğunu düşünmek
verb: -ω dental stem The Mind, Perceiving and Learning 200
korkmak, büyük saygı duymak
verb: -ω dental stem The Senses and Feelings 462
kurtarmak, uzak tutmak, uzaklaşmak; (konuşmaya) son vermek
verb: -ω dental stem Help and Safety 475
ikna etmek, kandırmak; (mid.& pass.) ikna olmak, boyun eğmek
verb: -ω dental stem Writing and Talking 193
ifa etmek, katetmek, -ile meşgul olmak
verb: -ω dental stem Work and Leisure 134
adlandırmak
verb: -ω dental stem Writing and Talking 204
ilgilenmek, itina etmek, bakımını yapmak; (med.) konuk etmek, karşılamak, tedavi etmek, nakletmek
verb: -ω dental stem Help and Safety 442
donatmak, organize etmek, düzenlemek
verb: -ω dental stem Work and Leisure 397
yazı yazmak, çizmek, resim yapmak, kaydetmek
verb: -ω labial stem Writing and Talking 115
şişmanlatmak, beslemek, büyütmek, yetiştirmek
verb: -ω labial stem Life and Death 324
terketmek, bırakmak
verb: -ω labial stem Movement 437
çevirmek, döndürmek, şeklini değiştirmek
verb: -ω labial stem Movement 432
göndermek, yollamak
verb: -ω labial stem Movement 276
bakmak, görmek, gözetmek
verb: -ω labial stem The Senses and Feelings 444
yürümek, gitmek, gelmek, varmak, uzaklaşmak; ölmek
verb: -ω liquid stem Movement 494
(+inf.) -mek üzere olmak, -ecek olmak, -mak zorunda olmak, -meyi düşünmek
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 181
elde etmek, işgal etmek, kavramak, zorlamak
verb: -ω liquid stem War and Peace 381
omzunda taşımak, kabul etmek, karşılamak, desteklemek, gizlice almak, anlamak
verb: -ω liquid stem The Mind, Perceiving and Learning 422
yargılamak, hüküm vermek, değerlendirmek
verb: -ω liquid stem Law and Judgment 290
mutlu olmak, (+dat.) -e sevinmek, (+part.) -den keyif almak
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 378
istemek, dilemek, (+inf.) -mesini temenni etmek
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 182
kalmak, katlanmak, beklemek; (+inf.) -mesini beklemek
verb: -ω liquid stem Movement 286
(+gen) rastlamak, elde etmek; (+part.) tesadüfen yapmak, elde etmek, kurayla payına düşmek
verb: -ω liquid stem Humanity and Being 144
yanılmak, aldanmak, hata işlemek
verb: -ω liquid stem Ethics and Morals 401
birlikte yürümek, -ile birleşmek, katılmak, uyuşmak, anlaşmak
verb: -ω liquid stem Family and Friendship and the Home 154
sürmek, izlemek, ileri itmek; (med.) ganimet olarak almak; atla veya gemiyle ilerlemek
verb: -ω liquid stem Movement 461
yıkmak, harap etmek, bozmak; (med.) çocuk düşürmek
verb: -ω liquid stem War and Peace 402
almak, bulmak, yüklenmek, sahip olmak, elde etmek
verb: -ω liquid stem Taking and Giving 70
(acc.) birine fırlatmak, atmak; birini vurmak, darbe indirmek; (dat.) bir şey ile vurmak
verb: -ω liquid stem Movement 409
seçerek ayırmak, mahkum etmek; (med.) yanıt vermek, karşılık vermek
verb: -ω liquid stem Writing and Talking 428
kesmek, kesip ayırmak, parçalamak
verb: -ω liquid stem War and Peace 417
anlamak, kavramak, öğrenmek
verb: -ω liquid stem The Mind, Perceiving and Learning 259
içmek
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 253
görülmemek, gizli kalmak (+acc. and nom. participle) -den gizli yapmak, unutturmak; (mid. and pass.) unutmak, anımsamamak
verb: -ω liquid stem Government and Society 424
parlatmak, gün yüzüne çıkarmak, işaret etmek, ortaya çıkarmak; (pass.) görünmek, açığa çıkmak
verb: -ω liquid stem Showing and Finding 114
öldürmek, canına kıymak
verb: -ω liquid stem War and Peace 390
farkedilmek, belirmek, oyalanmak; (med.) aynı fikirde olmamak; (+dat.) -ile tartışmak, oyalanmak
verb: -ω liquid stem Work and Leisure 215
bildirmek, haber vermek, aktarmak; (med&prae) görünmek, (x olarak) görünmek
verb: -ω liquid stem Writing and Talking 523
katlanmak, hissetmek, sabretmek, tahammül etmek
verb: -ω palatal stem Life and Death 173
sıralamak, düzene sokmak, saptamak
verb: -ω palatal stem Government and Society 317
ölmek, hayatını kaybetmek
verb: -ω palatal stem Life and Death 287
başlamak; (+gen.) -den çıkmak, doğmak, olmak; (+dat.) yanında olmak, yönetmek
verb: -ω palatal stem Humanity and Being 122
kaçmak, kaçınmak, sakınmak
verb: -ω palatal stem Movement 261
(+acc.) -gibi/-miş gibi görünmek, kabul görmek, uygun görünmek, karar vermek; (+inf.) -mek uygun/yararlı görünüyor
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 71
sağlamak, temin etmek, olanak sağlamak
verb: -ω palatal stem Taking and Giving 235
bilmek, tanımak, anlamak, karar vermek, sezmek
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 143
söylemek, konuşmak, demek, anlatmak; (+inf.) -mesini söylemek
verb: -ω palatal stem Writing and Talking 15
öğretmek, eğitmek
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 315
yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek
verb: -ω palatal stem Movement 389
nöbet tutmak, korumak; (mid.& +acc.) -i kollamak, gözetmek
verb: -ω palatal stem War and Peace 230
biriyle akraba olmak, -ile alakalı olmak, uygun olmak
verb: -ω palatal stem Ethics and Morals 358
sahip olmak, -i olmak, elde etmek
verb: -ω palatal stem Taking and Giving 28
bulmak, keşfetmek, rastlamak, hayal etmek
verb: -ω palatal stem Showing and Finding 136
anımsatmak, söz etmek, bahsetmek; (in pf. mid.) -i düşünmek, anımsamak, meşgul olmak
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 383
ölmek, öldürülmek, kaybolmak
verb: -ω palatal stem Life and Death 384
götürmek, sevketmek, ilerlemek; (med.) yönetmek, zaman geçimek
verb: -ω palatal stem Movement 147
(+gen.) başlamak, yönetmek, hüküm sürmek, idare etmek, girişmek, -e başlamak
verb: -ω palatal stem Time 123
geri dönmek, varmak, ulaşmak
verb: -ω palatal stem Movement 293
kovalamak, takip etmek, avlamak, peşine düşmek
verb: -ω palatal stem Movement 481
adak adamak, kurban kesmek, tanrılara danışmak
verb: -ω vowel stem Religion 460
taşımak, nakletmek, temin etmek; (mid.& pass) yürümek, yol almak, katetmek
verb: -ω vowel stem Work and Leisure 427
yaratmak, ürün vermek, doğurmak; (med.) meydana gelmek, ortada bitmek
verb: -ω vowel stem World Order 90
çözmek, azat etmek, son vermek, açıklamak; (med.) serbest bırakmak, parayla kurtarmak
verb: -ω vowel stem War and Peace 384
(+acc.& inf.) emretmek, buyurmak, komuta etmek, yüreklendirmek
verb: -ω vowel stem Law and Judgment 239
(+acc.& inf.) engel olmak, önlemek, mani olmak
verb: -ω vowel stem War and Peace 400
(+dat.) inanmak, güvenmek, itimat etmek
verb: -ω vowel stem The Senses and Feelings 314
plan yapmak, önermek, tavsiye etmek; (mid.) kararlaştırmak, müzakere etmek
verb: -ω vowel stem War and Peace 476
durdurmak, alıkoymak, bitirmek; (mid.) caymak
verb: -ω vowel stem Movement 364
duymak, kulak vermek; (+gen.) birini dinlemek, birine itaat etmek
verb: -ω vowel stem The Senses and Feelings 131
(+acc. & +inf.) izin vermek, müsaade etmek, dayanmak, terketmek, aldırmamak
verb: contracted Law and Judgment 375
cesur olmak, korkusuz olmak; (+part.) -meye katlanmak; (+inf.) -meye cesaret etmek, -meye kalkışmak
verb: contracted The Senses and Feelings 486
kaldırmak, kehanetle emretmek, mahvetmek, ortadan kaldırmak
verb: contracted War and Peace 291
harekete geçirmek, itmek, atmak; (intrans.) fırlamak, atılmak
verb: contracted Movement 450
hakim olmak, egemen olmak; (+gen.) -in sahibi olmak, üstün gelmek, yenmek
verb: contracted Government and Society 298
(+dat.) -e yardım etmek
verb: contracted Help and Safety 473
(+gen.) -in aleyhinde konuşmak, yermek, suçlamak
verb: contracted Law and Judgment 431
uzaktan incelemek, araştırmak
verb: contracted The Senses and Feelings 454
denemek, çalışmak
verb: contracted Work and Leisure 407
onurlandırmak, değer vermek; (med.) -e kendisi için değer/ceza/fiyat biçmek
verb: contracted Ethics and Morals 386
aramak, bulmaya çalışmak, özlemek, özlemle aramak
verb: contracted Showing and Finding 256
(+gen.) -den yoksun olmak, -e ihtiyacı olmak, istemek
verb: contracted Taking and Giving 64
yapmak, yaratmak, imal etmek; (med&pass.) keşfetmek, kendisi için yapmak, evlat edinmek, gerçekleştirilmek
verb: contracted Work and Leisure 43
ikamet etmek, ömür geçirmek, idare etmek
verb: contracted Family and Friendship and the Home 232
layık görmek, değer vermek, uygun görmek, iddia etmek
verb: contracted Ethics and Morals 267
show, declare, explain
verb: contracted Showing and Finding 237
konuşmak, gevezelik etmek
verb: contracted Writing and Talking 452
hareket ettirmek, yerinden oynatmak, devirmek, heyecanlandırmak
verb: contracted Movement 172
korkutmak, kaçırmak; (mid. and pass.) korkuya kapılmak
verb: contracted The Senses and Feelings 408
bitirmek, ölmek, son bulmak
verb: contracted Life and Death 365
yenmek, galip gelmek
verb: contracted War and Peace 346
yapmak, gerçekleştirmek, hizmet etmek
verb: contracted Work and Leisure 453
birinden (+acc.) bir şeyi (+acc.) istemek, dilemek; (+inf.) -mesini istemek, -mesi için yalvarmak
verb: contracted Writing and Talking 478
çağırmak, adlandırmak, seslenmek, davet etmek
verb: contracted Writing and Talking 77
düşünmek, ihtiyatlı olmak; (+inf.); (+adv. and dat.) aklında … olmak
verb: contracted The Mind, Perceiving and Learning 448
denize açılmak, gemiyle gitmek
verb: contracted Government and Society 156
ayırmak, uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak
verb: contracted Taking and Giving 310
uzlaşmak, (+dat.) -ile aynı fikirde olmak, mutabık kalmak
verb: contracted Law and Judgment 347
almak, yakalamak, elde etmek, el koymak
verb: contracted Taking and Giving 265
(birine, +acc.) haksızlık etmek, zarar vermek; (pass., +acc.) haksızlığa uğramak
verb: contracted Ethics and Morals 360
araştırmak, birine (+acc.) bir şeyi (+acc.) sormak, yalvararak istemek, öğrenmek istemek
verb: contracted Writing and Talking 458
yaşamak, hayatta olmak
verb: contracted Life and Death 189
görmek, bakmak, incelemek; (+gen) işitmek
verb: contracted The Senses and Feelings 66
savaşmak, dövüşmek
verb: contracted War and Peace 459
(+dat.) -den istifade etmek, kullanmak; (+dat. and adv.) biriyle hasım/hısım olmak
verb: deponent Government and Society 104
almak, toplamak, kabul etmek, -e katlanmak
verb: deponent Family and Friendship and the Home 319
gelmek, varmak, ulaşmak
verb: deponent Movement 320
uzanmak, yatmak, hareketsiz kalmak, dinlenmek, oturmak, ölüme terk edilmek
verb: deponent Work and Leisure 251
izlemek, peşine düşmek; (+dat.) birine eşlik/refakat etmek
verb: deponent Movement 301
çalışmak, üretmek, tamamlamak
verb: deponent Work and Leisure 322
gelmek, gitmek, dönmek
verb: deponent Movement 138
olmak, meydana gelmek, olmak, bulunmak
verb: deponent Humanity and Being 23
hissetmek, duymak, sezmek, algılamak
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 377
istemek, arzulamak, bir kanıya sahip olmak
verb: deponent The Senses and Feelings 113
(+gen.) -den duyarak öğrenmek, soruşturarak öğrenmek
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 415
yakalanmak, ele geçmek, -nin eline düşmek
verb: deponent War and Peace 469
birine (+acc.) bir şeyi (+acc.) sormak, soruşturmak
verb: deponent Writing and Talking 247
kazanmak, edinmek, sahip olmak
verb: deponent Taking and Giving 436
(+acc.& inf.) düşünmek, sanmak, saymak, addetmek, ummak
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 171
(+dat.) -ile savaşmak
verb: deponent War and Peace 382
götürmek, önderlik etmek, üstünlük kurmak; (+gen) zannetmek, sanmak
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 241
yapabilmek, -e muktedir olmak, -anlamına gelmek; (+inf.) -mek mümkündür
verb: impersonal Work and Leisure 85
(+inf./+acc.& inf.) -mek gerekir, -mek zaruridir, lazımdır
verb: impersonal Ethics and Morals 159
(+acc.&+inf.) gerekir, lazımdır, icap eder
verb: impersonal Ethics and Morals 79
(+dat.) -e benzedim, -e gibi göründüm
verb: irregular Characteristics 270
birleştirmek, birlikte taşımak, birlikte katlanmak, (+dat.) yararlı olmak
verb: irregular Help and Safety 414
gördüm, görmek, görmek
verb: irregular The Senses and Feelings 165
getirmek, taşımak, tahammül etmek, ödemek
verb: irregular Work and Leisure 116
hazır bulunmak, yanına gelmek; yanından geçmek, aşmak, yola devam etmek
verb: irregular Humanity and Being 194
söyledim, dedim (2 aor. → λέγω, φημί)
verb: irregular Writing and Talking 57
olmak, mevcut olmak, bulunmak
verb: irregular Humanity and Being 6
bilmek (pf. in prae.)
verb: irregular The Mind, Perceiving and Learning 110
CSVXMLWord Document