Greek Core Vocabulary

CUVÂNT DEFINIŢIE PARTE DE VORBIREsort descending GRUP SEMANTIC CLASIFICAREA FRECVENŢEI
greu, obositor, istovitor
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 465
drept, direct; (adv.) imediat
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Measurements and Numerals 223
iute, rapid; (adv.) τάχα repede; poate
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 225
ascuţit, strindent
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 351
dulce, plăcut
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 337
scurt
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 332
liber
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 496
el, ea etc. (pentru accentuare); acelaşi (cu articol); (pron.) el, ea etc. (în cazuri oblice)
adjective: 1st and 2nd declension 2
frumos, nobil, onorabil
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 96
vechi, bătrân
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 340
propriu; deosebit, separat, special
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 141
al vostru (sg.; ὑμέτερος = pl.)
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 142
mic, scurt, puţin
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 84
nemaipomenit; inteligent
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 296
folositor, util
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 418
cel mai bun (superl. al lui ἀγαθός)
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 308
întreg, complet, total
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 100
a veni după, a urma (+gen.); următor; (adv.) ὕστερον după aceea
adjective: 1st and 2nd declension Direction 229
sfânt, divin
adjective: 1st and 2nd declension Religion 222
atât de mare, atât de mult
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 176
urât, ruşinos
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 467
rest, rămăşiţă, rest de
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 183
rău, nelegiuit, laş
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 73
răspunzător, vinovat
adjective: 1st and 2nd declension Law and Judgment 119
al nostru
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 456
mijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijlocul
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 150
puternic, capabil
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 306
dificultate, necaz
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 379
precum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil să
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 69
imposibil; lipsit de putere
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 325
adevărat, drept
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 213
înţelept, deştept, îndemânatic
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 345
ambii
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 233
singur, unic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 67
divin
adjective: 1st and 2nd declension Religion 434
acest
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 55
lung, înalt, mare, îndelung
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 292
puternic
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 333
celălalt (din doi); altul, un altul
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 72
care din cei doi? πότερον dacă
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 393
tânăr, nou, proaspăt
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 269
ca acesta, acest fel
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 449
limpede, evident
adjective: 1st and 2nd declension The Senses and Feelings 312
primul, del dintâi; (adv.) τὸ πρῶτον în primul rând
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 135
din cupru sau din bronz
adjective: 1st and 2nd declension Earth 510
al vostru (pl.; σός = sg.)
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 206
altul, celălalt
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 39
mare, măreţ, puternic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 52
drept, corect
adjective: 1st and 2nd declension Law and Judgment 180
al meu
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 103
nedrept
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 489
ce fel de?
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 419
acelaşi, acelaşi cu (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 107
casnic; propriu; potrivit
adjective: 1st and 2nd declension Family and Friendship and the Home 238
luminos, strălucitor; binecunoscut, vestit, cunoscut
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 474
uşor
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 309
vrednic, merituos
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 242
cea mai mare parte (superlativ de la πολύς)
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 195
clar, limpede, vizibil
adjective: 1st and 2nd declension Showing and Finding 244
duşmănos; οἱ πολέμιοι duşmanii
adjective: 1st and 2nd declension War and Peace 246
ne-elin, străin; barbar
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 412
fără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mare
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 491
aliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţi
adjective: 1st and 2nd declension War and Peace 463
iubit, drag; prietenos
adjective: 1st and 2nd declension Family and Friendship and the Home 153
asemănător (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 92
rău, nelegiuit, hain
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 410
primul, cel dintâi; τὸ πρότερον mai înainte
adjective: 1st and 2nd declension Time 48
comun, împărtăşit, reciproc
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 170
oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 76
bun, virtuos, curajos
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 58
puţin, mic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 168
urât; ostil (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 398
îndeajuns; capabil (+infin.)
adjective: 1st and 2nd declension Help and Safety 321
adevărat
adjective: 3rd declension -ης, -ες Ethics and Morals 179
clar, distinct, neted
adjective: 3rd declension -ης, -ες Showing and Finding 344
precis, clar, limpede
adjective: 3rd declension -ης, -ες Measurements and Numerals 326
mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 425
mai puţin, mai slab (comp al lui κακός sau μικρός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Characteristics 302
mai puternic, mai capabil; mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Characteristics 331
mai rău (comp. al lui κακός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 472
mai bun, mai puternic, mai capabil, mai curajos (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 471
mai mult (comp. al lui πολύς)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Measurements and Numerals 354
mai mic, mai puţin (comp. de la μικρός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Measurements and Numerals 220
al treisprezecelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 517
douăzeci
adjective: numeral Measurements and Numerals 490
şase
adjective: numeral Measurements and Numerals 507
al şaptelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 511
a suta parte
adjective: numeral Measurements and Numerals 524
al patrulea
adjective: numeral Measurements and Numerals 396
şapte
adjective: numeral Measurements and Numerals 485
al douăzecilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 520
al şaselea
adjective: numeral Measurements and Numerals 516
al treilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 211
al optulea
adjective: numeral Measurements and Numerals 515
al nouălea
adjective: numeral Measurements and Numerals 521
al cincilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 508
doi
adjective: numeral Measurements and Numerals 105
al doilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 186
nouă
adjective: numeral Measurements and Numerals 518
al zecelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 493
patru
adjective: numeral Measurements and Numerals 305
unul
adjective: numeral Measurements and Numerals 62
trei
adjective: numeral Measurements and Numerals 198
o sută
adjective: numeral Measurements and Numerals 500
zece
adjective: numeral Measurements and Numerals 470
al douăzecilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 522
cinci
adjective: numeral Measurements and Numerals 429
treizeci
adjective: numeral Measurements and Numerals 506
deja, acum (în trecutul imediat); actualmente (în viitorul imediat)
adverb Time 129
dintr-odată, imediat
adverb Time 492
apoi
adverb Time 255
(enclitic) într-adevăr; cel puţin, în orice caz
adverb Particles 59
nu mai mult
adverb Time 362
întotdeauna
adverb Time 152
prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult
adverb Particles 245
[enclitic adăugat la pronume şi la alte particule pentru accentuare]
adverb Particles 495
(enclitic) undeva; presupun, poate
adverb Particles 327
şi mai mult
adverb Measurements and Numerals 353
totuţi; desigur
adverb Particles 204
aici, acolo
adverb Direction 260
prin urmare, potrivit cu; în orice caz
adverb Particles 44
înapoi; din nou
adverb Direction 120
cu toate acestea, în ciuda acestui fapt
adverb Conjunctions/Adverbs 433
de unde
adverb Direction 328
[introduce o întrebare ]
adverb Particles 480
în acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.)
adverb Time 146
şi într-adevăr
adverb Particles 352
[accentuează particula precedentă]
adverb Particles 158
cu adevărat (accentuează ceea ce urmează)
adverb Particles 243
(enclitic) într-un anumit fel, cumva
adverb Particles 403
mai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decât
adverb Conjunctions/Adverbs 98
acolo
adverb Direction 405
în mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie )
adverb Particles 483
cum?
adverb Pronouns/Interrogatives 174
altfel
adverb Pronouns/Interrogatives 342
încă, deja
adverb Time 82
într-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică)
adverb Particles 513
între
adverb Direction 357
acum
adverb Time 93
complet, în întregime
adverb Conjunctions/Adverbs 288
[marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)]
adverb Particles 34
acolo
adverb Direction 373
bun (opus lui κακῶς); complet; din fericire
adverb Conjunctions/Adverbs 289
sus
adverb Direction 316
cei mai mulţi dintre, (în răspunsuri) în mod sigur
adverb Conjunctions/Adverbs 121
doar
adverb Conjunctions/Adverbs 109
când?
adverb Time 519
apoi
adverb Conjunctions/Adverbs 178
apoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν)
adverb Time 157
în toate felurile; în orice caz
adverb Conjunctions/Adverbs 426
desigur, într-adevăr, acum, de fapt (conferă o mai mare exactitate)
adverb Particles 60
la un anumit moment, cândva, în lume
adverb Time 125
nu (cu verbe indicative)
adverb Conjunctions/Adverbs 14
pur şi simplu, doar
adverb Measurements and Numerals 394
astfel, în acest fel; aici
adverb Direction 466
în egală măsură, probabil, poate
adverb Conjunctions/Adverbs 388
şi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou)
adverb Particles 349
în acest fel
adverb Conjunctions/Adverbs 47
adeseori
adverb Time 252
mult, foarte mult
adverb Conjunctions/Adverbs 477
separat, în afară; (+gen.) fără, în afară de
adverb Direction 330
prin urmare, apoi (trăgând o concluzie)
adverb Particles 102
afară; în afară de
adverb Direction 371
nici...nici
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 68
pentru (relatând o istorisire), într-adevăr, de fapt (pentru a confirma)
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 13
şi; τε…τε ambele…şi
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 17
pe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevăr
conjunction: coordinating Particles 10
şi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încă
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 53
nici...nici
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 149
însă
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 26
sau; decât (după o comparaţie); ἤ...ἤ sau...sau
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 8
şi nu
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 167
şi; însă
conjunction: coordinating Particles 4
dacă…sau
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 250
şi, de asemenea, chiar; καί...καί fie...fie
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 3
(introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) ca
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 86
unde, oriunde
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 413
chiar dacă (+subj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 271
pentru ca (conj. +subj. sau opt.); unde (rel. adv. +indic.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 126
din moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) ca
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 16
până ce; în timp ce, atâta timp cât
conjunction: subordinating Time 268
după, de când, când
conjunction: subordinating Time 75
când, oricând (+indic. sau opt.)
conjunction: subordinating Time 185
dacă (+conj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 24
dacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevăr
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 38
până la; (prep.) atâta timp cât, până la (+gen.)
conjunction: subordinating Time 216
când (+subj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 108
înainte, până la
conjunction: subordinating Time 359
după cum, ca şi cum
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 80
ca; astfel încât(+conj. Sau opt.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 197
pentru că; (cu superl.) atât de...pe cât posibil
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 37
nu (marchează negaţia ca şi conjunctiv sau condiţional); εἰ μή dacă nu
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 32
articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor
definite article Pronouns/Interrogatives 1
oh! (non emfatic atunci când este folosit cu vocativul)
interjection Particles 112
cuget, părere, scop, inteligenţă
noun: 1st declension The Mind, Perceiving and Learning 355
sursă, origine; acuză, sarcină
noun: 1st declension Law and Judgment 192
bătălie
noun: 1st declension War and Peace 323
mâncare, hrană
noun: 1st declension Life and Death 258
înţelegere, cunoaştere, îndemânare
noun: 1st declension The Mind, Perceiving and Learning 374
nevoie
noun: 1st declension World Order 184
pace
noun: 1st declension War and Peace 468
pictură, scriere; punere sub acuzare
noun: 1st declension Writing and Talking 440
stăpân (al casei); conducător
noun: 1st declension Government and Society 487
pământ
noun: 1st declension Earth 94
mare
noun: 1st declension Earth 214
casă, locuinţă
noun: 1st declension Family and Friendship and the Home 369
voce, sunet
noun: 1st declension The Senses and Feelings 277
cap
noun: 1st declension Body Parts 218
bunătate, excelenţă; virtute; curaj, valoare
noun: 1st declension Ethics and Morals 206
oaste
noun: 1st declension War and Peace 497
dorinţă; sfat; sfat al bătrânilor
noun: 1st declension Government and Society 438
pământ, teritoriu; loc
noun: 1st declension Earth 188
deosebire
noun: 1st declension Law and Judgment 297
părere, raţionament; onoare, cinste, reputaţie
noun: 1st declension Ethics and Morals 217
adevăr
noun: 1st declension Ethics and Morals 334
cinste, onoare; preţ, valoare; slujire
noun: 1st declension Ethics and Morals 356
victorie
noun: 1st declension War and Peace 501
început, origine; regat, domnie, regulă; magistratură
noun: 1st declension Time 87
artă, îndemânare
noun: 1st declension Government and Society 273
soartă, destin (bun sau rău), şansă
noun: 1st declension Life and Death 311
dreptate, proces, pedeapsă
noun: 1st declension Law and Judgment 335
republică, cetăţenie, constituţie
noun: 1st declension Government and Society 446
împrejurare, nenorocire
noun: 1st declension Life and Death 499
limbă; limbaj
noun: 1st declension Body Parts 484
zi
noun: 1st declension World Order 89
substanţă, proprietate; esenţă
noun: 1st declension Family and Friendship and the Home 227
suflare, viaţă, suflet
noun: 1st declension Humanity and Being 117
plăcere, încântare
noun: 1st declension Work and Leisure 294
mântuire, eliberare
noun: 1st declension Help and Safety 479
piatră
noun: 2nd declension Earth 339
oameni (simpli); ţară (opus lui πόλις)
noun: 2nd declension Humanity and Being 299
cerc, inel, disc, sferă, mişcare circulară
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 201
ordine; podoabă, ornament; lume, univers
noun: 2nd declension World Order 263
casă, familie
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 307
ochi
noun: 2nd declension Body Parts 318
minte, simţ, înţelegere
noun: 2nd declension The Mind, Perceiving and Learning 285
muncă, realizare, faptă
noun: 2nd declension Work and Leisure 155
drum, cale, potecă
noun: 2nd declension Government and Society 282
oaste
noun: 2nd declension War and Peace 503
cuvânt, discurs; cugetare, relatare, raţiune
noun: 2nd declension Writing and Talking 45
loc, regiune
noun: 2nd declension Earth 336
copil
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 380
armă, uneală (cel mai des la forma de plural)
noun: 2nd declension War and Peace 420
mod, fel; stil de viaţă, obicei
noun: 2nd declension Characteristics 148
râu
noun: 2nd declension Earth 226
boală, suferinţă
noun: 2nd declension Life and Death 338
oaspete prieten; străin
noun: 2nd declension Government and Society 411
templu
noun: 2nd declension Religion 348
muncă, lucru; durere, necaz
noun: 2nd declension Work and Leisure 404
poet
noun: 2nd declension Writing and Talking 423
cer
noun: 2nd declension World Order 300
spaimă, panică, fugă
noun: 2nd declension The Senses and Feelings 445
viaţă
noun: 2nd declension Life and Death 199
timp
noun: 2nd declension Time 106
căpetenia unei armate, conducător
noun: 2nd declension War and Peace 361
pericol
noun: 2nd declension War and Peace 430
om
noun: 2nd declension Humanity and Being 65
zeu, zeiţă
noun: 2nd declension Religion 49
oameni, lume
noun: 2nd declension Humanity and Being 367
obicei, tradiţie, lege
noun: 2nd declension Law and Judgment 169
fiu
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 139
soare
noun: 2nd declension World Order 191
moarte
noun: 2nd declension Life and Death 280
război
noun: 2nd declension War and Peace 187
faţă, mască, persoană
noun: 2nd declension Body Parts 313
frate
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 248
viaţă, spirit, suflet, inimă, minte
noun: 2nd declension Religion 443
animal, fiinţă
noun: 2nd declension Animals and Plants 161
stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metri
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 447
insulă
noun: 2nd declension Earth 372
timpul potrivit
noun: 2nd declension Time 231
domn, stăpân
noun: 2nd declension Government and Society 97
bani
noun: 2nd declension Government and Society 505
loc; subiect
noun: 2nd declension Earth 133
număr
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 228
ostaş
noun: 2nd declension War and Peace 391
semn, semnal
noun: 2nd declension Showing and Finding 234
sclav, rob
noun: 2nd declension Government and Society 416
cal
noun: 2nd declension Animals and Plants 262
călăreţ
noun: 3rd declension -εύς, -έως War and Peace 435
rege
noun: 3rd declension -εύς, -έως Government and Society 111
bătrân; (pl.) trimişi, ambasadori
noun: 3rd declension -εύς, -έως Government and Society 363
sânge
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 264
lucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afaceri
noun: 3rd declension consonant stem Work and Leisure 162
mână
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 166
conducător, căpetenie
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 464
spirit, zeu, demon
noun: 3rd declension consonant stem Religion 482
foc
noun: 3rd declension consonant stem World Order 219
probabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικα
noun: 3rd declension consonant stem The Mind, Perceiving and Learning 488
scrisoare, literă; (pl.) scriere, document
noun: 3rd declension consonant stem Writing and Talking 457
trup
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 78
lucru; (cel mai întâlnit la plural) bunuri sau proprietate, în special bani
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 274
speranţă; aşteptare
noun: 3rd declension consonant stem The Senses and Feelings 439
vânt, spirit, suflare
noun: 3rd declension consonant stem Earth 212
luptă, întrecere
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 399
gură, faţă, deschidere
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 329
noapte
noun: 3rd declension consonant stem World Order 281
slavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire
noun: 3rd declension consonant stem Ethics and Morals 254
fiu, fiică, copil; sclav
noun: 3rd declension consonant stem Family and Friendship and the Home 137
apă
noun: 3rd declension consonant stem World Order 140
mărturie
noun: 3rd declension consonant stem Law and Judgment 509
lumină, lumina zilei
noun: 3rd declension consonant stem World Order 514
picior
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 221
patrie
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 350
nume; faimă
noun: 3rd declension consonant stem Writing and Talking 127
formă, aspect, înfăţişare
noun: 3rd declension consonant stem Measurements and Numerals 257
fiică
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 368
femeie, soţie
noun: 3rd declension irregular Humanity and Being 124
mult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare parte
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 30
bărbat, soţ
noun: 3rd declension irregular Humanity and Being 74
corabie
noun: 3rd declension irregular Work and Leisure 210
tot, toţi; totul (cu articol)
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 27
tată
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 130
toate laolaltă
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 91
mamă
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 295
taur, bou
noun: 3rd declension irregular Animals and Plants 455
ordine, dispunere; unitate militară
noun: 3rd declension ι-stem War and Peace 406
putere, forţă, tărie, îndemânare
noun: 3rd declension ι-stem War and Peace 95
credinţă, încredere, încredinţare pledge, guarantee
noun: 3rd declension ι-stem The Senses and Feelings 421
oraş, oraş-stat
noun: 3rd declension ι-stem Government and Society 61
natură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturii
noun: 3rd declension ι-stem World Order 83
acţiune, tranzacţie
noun: 3rd declension ι-stem Work and Leisure 343
întâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, stare
noun: 3rd declension σ-stem The Senses and Feelings 202
formă, înfăţilare, aspect; categorie, fel
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 196
sfârşit, împlinire, realizare
noun: 3rd declension σ-stem Life and Death 240
an
noun: 3rd declension σ-stem Time 208
mulţime; număr
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 190
relatare, povestire; profeţie
noun: 3rd declension σ-stem Writing and Talking 502
munte, colină
noun: 3rd declension σ-stem Earth 303
zid
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 387
măreţie, mărime
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 249
ţară
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 283
familie, neam; clasă
noun: 3rd declension σ-stem Family and Friendship and the Home 132
parte
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 101
de la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.)
preposition Direction 46
sub (+gen., dat.); de (+gen de agent personal); jos sub (+ac.)
preposition Direction 42
sus, pe; de-a lungul
preposition Direction 36
din, de la (+gen.)
preposition Direction 29
fără (+gen.)
preposition Prepositions without Direction 392
de jur împrejur
preposition Direction 498
în, la, spre (+ac.)
preposition Direction 18
pentru (+gen), peste (+ac.)
preposition Prepositions without Direction 128
cu (+ dat de însoţire sau mijloace)
preposition Prepositions without Direction 177
în faţa; opus
preposition Direction 163
prin, în timpul, din cauza (+gen., ac.)
preposition Prepositions without Direction 25
jos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unul
preposition Direction 20
pe seama, de dragul (+gen.)
preposition Prepositions without Direction 278
de la (+gen.)
preposition Direction 40
în, printre (+dat.)
preposition Direction 9
cu (+gen.); după (+acc.)
preposition Prepositions without Direction 50
deasupra, spre, la (+gen.); pe(+dat.); împotriva, contra (+ac.)
preposition Direction 19
în jur; privitor la (+gen.)
preposition Direction 31
vizavi de (+gen.)
preposition Direction 209
din partea, în prezenta lui (+gen.); lângă, la, în completare la (+dat.); spre, la, în completare la (+ac.)
preposition Direction 22
(prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însă
preposition Prepositions without Direction 304
înainte, în faţa (+gen.)
preposition Time 203
nimeni, nimic
pronoun Pronouns/Interrogatives 56
care, cine, ce
pronoun Pronouns/Interrogatives 12
unde
pronoun Pronouns/Interrogatives 512
fiecare (din cei doi)
pronoun Pronouns/Interrogatives 236
fiecare (din câţiva)
pronoun Pronouns/Interrogatives 88
acesta
pronoun Pronouns/Interrogatives 99
acea persoană sau acel lucru; ἐκεῖνος…οὗτος cel dintâi…ultimul
pronoun Pronouns/Interrogatives 54
cineva, ceva, oricine, orice, câţiva (pron./adj. enclitic nehotărât)
pronoun Pronouns/Interrogatives 11
eu, noi
pronoun Pronouns/Interrogatives 21
oricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, ce
pronoun Pronouns/Interrogatives 33
who? what? which? (interog. pron./adj.)
pronoun Pronouns/Interrogatives 5
persoana care, lucrul care
pronoun Pronouns/Interrogatives 175
(doar cazuri oblice la plural) unul pe altul
pronoun Pronouns/Interrogatives 151
acesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceasta
pronoun Pronouns/Interrogatives 7
el însuşi, ea însăşi (pronume reflexiv)
pronoun Pronouns/Interrogatives 51
nimeni, nimic
pronoun Pronouns/Interrogatives 118
tu
pronoun Pronouns/Interrogatives 35
a da înapoi; a permite; (med.) a vinde
verb: -μι Taking and Giving 284
a pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbi
verb: -μι Work and Leisure 63
a spune, a declara, a afimra; οὐ φημί anega, a refuza, a spune că...nu
verb: -μι Writing and Talking 41
a da, a oferi
verb: -μι Taking and Giving 81
a adăuga; (med.) a alătura
verb: -μι Taking and Giving 266
a înconjura, a se preda
verb: -μι Taking and Giving 370
a amesteca
verb: -μι Work and Leisure 366
a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel
verb: -μι Work and Leisure 164
a se aşeza, a se stabili; a aduce într-o anumită stare
verb: -μι Work and Leisure 272
mă voi duce (viitor de la ἔρχομαι)
verb: -μι Movement 224
a trimite, a lăsa să plece; a nesocoti
verb: -μι Taking and Giving 341
a sta pe picioare, a se ridica
verb: -μι Work and Leisure 145
a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri
verb: -μι Life and Death 279
arăta, a puncta
verb: -μι Showing and Finding 160
a pregăti, a fi gata, a oferi
verb: -ω dental stem Work and Leisure 451
a cădea, a se prăbuşi
verb: -ω dental stem War and Peace 395
a mântui
verb: -ω dental stem Help and Safety 275
a spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre)
verb: -ω dental stem Writing and Talking 504
a fi în primejdie de, a se minuna de
verb: -ω dental stem The Senses and Feelings 376
a da naştere la, a genera, a produce
verb: -ω dental stem Family and Friendship and the Home 441
a crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.)
verb: -ω dental stem 200
a se teme
verb: -ω dental stem The Senses and Feelings 462
a elibera, a da drumul, a uşura
verb: -ω dental stem Help and Safety 475
a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.)
verb: -ω dental stem Writing and Talking 193
a face, a împlini; a face într-un anumit fel (+adv.)
verb: -ω dental stem Work and Leisure 134
a striga pe nume
verb: -ω dental stem Writing and Talking 204
a avea grijă de
verb: -ω dental stem Help and Safety 442
a echipa, a furniza, a pregăti
verb: -ω dental stem Work and Leisure 397
a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte
verb: -ω labial stem Life and Death 324
a pleca, a părăsi
verb: -ω labial stem Movement 437
a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre
verb: -ω labial stem Movement 432
a trimte
verb: -ω labial stem Movement 276
a vedea, a privi (la)
verb: -ω labial stem The Senses and Feelings 444
a scrie
verb: -ω labial stem Writing and Talking 115
a merge, a veni, a se duce
verb: -ω liquid stem Movement 494
(+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona să
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 181
a apuca, a prinde, a confrunta
verb: -ω liquid stem War and Peace 381
a prelua, a profita; a răspunde; a presupune
verb: -ω liquid stem The Mind, Perceiving and Learning 422
a judeca, a hotărâ, a determina
verb: -ω liquid stem Law and Judgment 290
a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 378
(+infin.) a vrea să; a fi gata să
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 182
a sta, a rămâne, a îndura, a aştepta
verb: -ω liquid stem Movement 286
a lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.)
verb: -ω liquid stem Humanity and Being 144
a rata semnul (+gen.); a greşi, a eşua
verb: -ω liquid stem Ethics and Morals 401
a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta
verb: -ω liquid stem Family and Friendship and the Home 154
a conduce, a pune în mişcare
verb: -ω liquid stem Movement 461
a distruge; a corupe
verb: -ω liquid stem War and Peace 402
a lua, a apuca; a primi
verb: -ω liquid stem Taking and Giving 70
a lovi, arunca la (ac.), cu (dat.)
verb: -ω liquid stem Movement 409
a separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspunde
verb: -ω liquid stem Writing and Talking 428
a tăia, a doborâ, a tăia în bucăţi
verb: -ω liquid stem War and Peace 417
a învăţa, a stabili, a constata
verb: -ω liquid stem The Mind, Perceiving and Learning 259
a-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uita
verb: -ω liquid stem Government and Society 424
a bea
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 253
a aduce la lumină, a face să apară, a face limpede; (pas.) a veni la lumină, a apărea, a părea să fie
verb: -ω liquid stem Showing and Finding 114
a ucide
verb: -ω liquid stem War and Peace 390
a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.)
verb: -ω liquid stem Work and Leisure 215
a vesti
verb: -ω liquid stem Writing and Talking 523
a fugi, a evita
verb: -ω palatal stem Movement 261
a exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele date
verb: -ω palatal stem Humanity and Being 122
a oferi, a prezenta;a îngădui, a permite
verb: -ω palatal stem Taking and Giving 235
a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.)
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 143
a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 71
a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra
verb: -ω palatal stem Writing and Talking 15
a urca, a ridica; a îndepărta
verb: -ω palatal stem Movement 389
a apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.)
verb: -ω palatal stem War and Peace 230
a aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţi
verb: -ω palatal stem Ethics and Morals 358
a învăţa
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 315
a avea, a ţine, a păstra
verb: -ω palatal stem Taking and Giving 28
a găsi, descoperi, a concepe
verb: -ω palatal stem Showing and Finding 136
a aminti; (la perfect med.) a-şi aminti
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 383
a muri, a fi pe moarte
verb: -ω palatal stem Life and Death 384
a purta, a căra, a aduce; a trece (timpul)
verb: -ω palatal stem Movement 147
a începe (+gen.); a conduce, a guverna (+gen.)
verb: -ω palatal stem Time 123
am venit, sunt de faţă
verb: -ω palatal stem Movement 293
a urma
verb: -ω palatal stem Movement 481
a pune în ordine
verb: -ω palatal stem Government and Society 317
a muri
verb: -ω palatal stem Life and Death 287
a suferi, a fi afectat într-un anumit fel (+adv.)
verb: -ω palatal stem Life and Death 173
a căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşălui
verb: -ω vowel stem Work and Leisure 427
a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire
verb: -ω vowel stem World Order 90
a elibera, a slăbi, a dezlega; a distruge
verb: -ω vowel stem War and Peace 384
a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.)
verb: -ω vowel stem Law and Judgment 239
a frâna, a verifica, a împiedica (+ac. şi infin.)
verb: -ω vowel stem War and Peace 400
a crede în (+dat.)
verb: -ω vowel stem The Senses and Feelings 314
a plănui să, a decide să; (med) a dezbate
verb: -ω vowel stem War and Peace 476
a opri; (mediu.) a înceta
verb: -ω vowel stem Movement 364
a asculta, a auzi
verb: -ω vowel stem The Senses and Feelings 131
a jertfi, a sacrifica
verb: -ω vowel stem Religion 460
a creşte, a ridica; a ucide, a nimici
verb: contracted War and Peace 291
a pune în mişcare, a grăbi; (intranzitiv) a începe
verb: contracted Movement 450
a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.)
verb: contracted Government and Society 298
a vorbi împotriva, a acuza (+gen.)
verb: contracted Law and Judgment 431
a privi la; a scruta, a analiza
verb: contracted The Senses and Feelings 454
a ajuta, a sprijini (+dat.)
verb: contracted Help and Safety 473
a încerca (+gen.)
verb: contracted Work and Leisure 407
a onora
verb: contracted Ethics and Morals 386
a căuta
verb: contracted Showing and Finding 256
a lipsi, a pierde, a avea nevoie de (+gen.)
verb: contracted Taking and Giving 64
a face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a considera
verb: contracted Work and Leisure 43
a locui, a ocupa
verb: contracted Family and Friendship and the Home 232
a considera demn; a cere, a pretinde, a căuta
verb: contracted Ethics and Morals 267
a explica, a declara
verb: contracted Showing and Finding 237
a vorbi, a pălăvrăgi
verb: contracted Writing and Talking 452
a pune în mişcare, a mişca
verb: contracted Movement 172
a pune pe fugă (mediu and pasiv) a fugi
verb: contracted The Senses and Feelings 408
a termina; a muri
verb: contracted Life and Death 365
a cuceri, a învinge
verb: contracted War and Peace 346
a face, a împlini
verb: contracted Work and Leisure 453
a cere, a cerşi
verb: contracted Writing and Talking 478
a striga, a chema
verb: contracted Writing and Talking 77
a crede, a considera (+infin.); a fi dispus să (+adv. Şi dat.)
verb: contracted The Mind, Perceiving and Learning 448
a naviga
verb: contracted Government and Society 156
a lua de la, a îndepărta
verb: contracted Taking and Giving 310
a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.)
verb: contracted Law and Judgment 347
a apuca, a lua cu forţa; (med.) a alege
verb: contracted Taking and Giving 265
a face rău; a răni
verb: contracted Ethics and Morals 360
a întreba pe cineva (ac.) ceva (ac.); a cere
verb: contracted Writing and Talking 458
a trăi
verb: contracted Life and Death 189
a vedea, a privi la
verb: contracted The Senses and Feelings 66
a se răbzoi
verb: contracted War and Peace 459
a permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în pace
verb: contracted Law and Judgment 375
a avea curaj, a îndrăzni; a încerca
verb: contracted The Senses and Feelings 486
a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.)
verb: deponent Government and Society 104
a accepta; a întâmpina, a binedispune
verb: deponent Family and Friendship and the Home 319
a sosi la, a ajunge
verb: deponent Movement 320
a se situa, a se afla, a fi stabilit sau condamnat (folosit ca perfect pasiv al lui τίθημι)
verb: deponent Work and Leisure 251
a urma
verb: deponent Movement 301
a lucra, a munci
verb: deponent Work and Leisure 322
a veni, a se duce
verb: deponent Movement 138
a deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fi
verb: deponent Humanity and Being 23
a înţelege, a auzi, a învăţa
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 377
(+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place ceva
verb: deponent The Senses and Feelings 113
a asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.)
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 415
a fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω)
verb: deponent War and Peace 469
a întreba, a întreba pe cineva despre (+dublu ac.)
verb: deponent Writing and Talking 247
a dobândi, a cuceri
verb: deponent Taking and Giving 436
a crede, a admite, a considera (+ac şi infin.)
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 171
a lupta (împotriva) (+dat.)
verb: deponent War and Peace 382
a conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândi
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 241
(+infin.) a putea să, a fi suficient de puternic să
verb: impersonal Work and Leisure 85
este necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.)
verb: impersonal Ethics and Morals 159
este necesar, este nevoie, trebuie să (+ac. and infin.)
verb: impersonal Ethics and Morals 79
a fi precum (+dat.); a părea; a fi de acord, a conveni
verb: irregular Characteristics 270
a folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosul
verb: irregular Help and Safety 414
am văzut
verb: irregular The Senses and Feelings 165
a căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bine
verb: irregular Work and Leisure 116
a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum
verb: irregular Humanity and Being 194
am spus, am zis, 2 aor. → λέγω, φημί
verb: irregular Writing and Talking 57
a fi, a exista
verb: irregular Humanity and Being 6
a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.)
verb: irregular The Mind, Perceiving and Learning 110
CSVXMLWord Document