Greek Core Vocabulary

CUVÂNT DEFINIŢIE PARTE DE VORBIRE GRUP SEMANTIC CLASIFICAREA FRECVENŢEIsort ascending
a suta parte
adjective: numeral Measurements and Numerals 524
a vesti
verb: -ω liquid stem Writing and Talking 523
al douăzecilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 522
al nouălea
adjective: numeral Measurements and Numerals 521
al douăzecilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 520
când?
adverb Time 519
nouă
adjective: numeral Measurements and Numerals 518
al treisprezecelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 517
al şaselea
adjective: numeral Measurements and Numerals 516
al optulea
adjective: numeral Measurements and Numerals 515
lumină, lumina zilei
noun: 3rd declension consonant stem World Order 514
într-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică)
adverb Particles 513
unde
pronoun Pronouns/Interrogatives 512
al şaptelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 511
din cupru sau din bronz
adjective: 1st and 2nd declension Earth 510
mărturie
noun: 3rd declension consonant stem Law and Judgment 509
al cincilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 508
şase
adjective: numeral Measurements and Numerals 507
treizeci
adjective: numeral Measurements and Numerals 506
bani
noun: 2nd declension Government and Society 505
a spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre)
verb: -ω dental stem Writing and Talking 504
oaste
noun: 2nd declension War and Peace 503
relatare, povestire; profeţie
noun: 3rd declension σ-stem Writing and Talking 502
victorie
noun: 1st declension War and Peace 501
o sută
adjective: numeral Measurements and Numerals 500
împrejurare, nenorocire
noun: 1st declension Life and Death 499
de jur împrejur
preposition Direction 498
oaste
noun: 1st declension War and Peace 497
liber
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 496
[enclitic adăugat la pronume şi la alte particule pentru accentuare]
adverb Particles 495
a merge, a veni, a se duce
verb: -ω liquid stem Movement 494
al zecelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 493
dintr-odată, imediat
adverb Time 492
fără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mare
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 491
douăzeci
adjective: numeral Measurements and Numerals 490
nedrept
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 489
probabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικα
noun: 3rd declension consonant stem The Mind, Perceiving and Learning 488
stăpân (al casei); conducător
noun: 1st declension Government and Society 487
a avea curaj, a îndrăzni; a încerca
verb: contracted The Senses and Feelings 486
şapte
adjective: numeral Measurements and Numerals 485
limbă; limbaj
noun: 1st declension Body Parts 484
în mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie )
adverb Particles 483
spirit, zeu, demon
noun: 3rd declension consonant stem Religion 482
a urma
verb: -ω palatal stem Movement 481
[introduce o întrebare ]
adverb Particles 480
mântuire, eliberare
noun: 1st declension Help and Safety 479
a cere, a cerşi
verb: contracted Writing and Talking 478
mult, foarte mult
adverb Conjunctions/Adverbs 477
a plănui să, a decide să; (med) a dezbate
verb: -ω vowel stem War and Peace 476
a elibera, a da drumul, a uşura
verb: -ω dental stem Help and Safety 475
luminos, strălucitor; binecunoscut, vestit, cunoscut
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 474
a ajuta, a sprijini (+dat.)
verb: contracted Help and Safety 473
mai rău (comp. al lui κακός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 472
mai bun, mai puternic, mai capabil, mai curajos (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 471
zece
adjective: numeral Measurements and Numerals 470
a fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω)
verb: deponent War and Peace 469
pace
noun: 1st declension War and Peace 468
urât, ruşinos
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 467
astfel, în acest fel; aici
adverb Direction 466
greu, obositor, istovitor
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 465
conducător, căpetenie
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 464
aliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţi
adjective: 1st and 2nd declension War and Peace 463
a se teme
verb: -ω dental stem The Senses and Feelings 462
a conduce, a pune în mişcare
verb: -ω liquid stem Movement 461
a jertfi, a sacrifica
verb: -ω vowel stem Religion 460
a se răbzoi
verb: contracted War and Peace 459
a întreba pe cineva (ac.) ceva (ac.); a cere
verb: contracted Writing and Talking 458
scrisoare, literă; (pl.) scriere, document
noun: 3rd declension consonant stem Writing and Talking 457
al nostru
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 456
taur, bou
noun: 3rd declension irregular Animals and Plants 455
a privi la; a scruta, a analiza
verb: contracted The Senses and Feelings 454
a face, a împlini
verb: contracted Work and Leisure 453
a vorbi, a pălăvrăgi
verb: contracted Writing and Talking 452
a pregăti, a fi gata, a oferi
verb: -ω dental stem Work and Leisure 451
a pune în mişcare, a grăbi; (intranzitiv) a începe
verb: contracted Movement 450
ca acesta, acest fel
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 449
a crede, a considera (+infin.); a fi dispus să (+adv. Şi dat.)
verb: contracted The Mind, Perceiving and Learning 448
stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metri
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 447
republică, cetăţenie, constituţie
noun: 1st declension Government and Society 446
spaimă, panică, fugă
noun: 2nd declension The Senses and Feelings 445
a vedea, a privi (la)
verb: -ω labial stem The Senses and Feelings 444
viaţă, spirit, suflet, inimă, minte
noun: 2nd declension Religion 443
a avea grijă de
verb: -ω dental stem Help and Safety 442
a da naştere la, a genera, a produce
verb: -ω dental stem Family and Friendship and the Home 441
pictură, scriere; punere sub acuzare
noun: 1st declension Writing and Talking 440
speranţă; aşteptare
noun: 3rd declension consonant stem The Senses and Feelings 439
dorinţă; sfat; sfat al bătrânilor
noun: 1st declension Government and Society 438
a pleca, a părăsi
verb: -ω labial stem Movement 437
a dobândi, a cuceri
verb: deponent Taking and Giving 436
călăreţ
noun: 3rd declension -εύς, -έως War and Peace 435
divin
adjective: 1st and 2nd declension Religion 434
cu toate acestea, în ciuda acestui fapt
adverb Conjunctions/Adverbs 433
a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre
verb: -ω labial stem Movement 432
a vorbi împotriva, a acuza (+gen.)
verb: contracted Law and Judgment 431
pericol
noun: 2nd declension War and Peace 430
cinci
adjective: numeral Measurements and Numerals 429
a separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspunde
verb: -ω liquid stem Writing and Talking 428
a căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşălui
verb: -ω vowel stem Work and Leisure 427
în toate felurile; în orice caz
adverb Conjunctions/Adverbs 426
mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 425
a-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uita
verb: -ω liquid stem Government and Society 424
poet
noun: 2nd declension Writing and Talking 423
a prelua, a profita; a răspunde; a presupune
verb: -ω liquid stem The Mind, Perceiving and Learning 422
credinţă, încredere, încredinţare pledge, guarantee
noun: 3rd declension ι-stem The Senses and Feelings 421
armă, uneală (cel mai des la forma de plural)
noun: 2nd declension War and Peace 420
ce fel de?
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 419
folositor, util
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 418
a tăia, a doborâ, a tăia în bucăţi
verb: -ω liquid stem War and Peace 417
sclav, rob
noun: 2nd declension Government and Society 416
a asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.)
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 415
a folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosul
verb: irregular Help and Safety 414
unde, oriunde
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 413
ne-elin, străin; barbar
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 412
oaspete prieten; străin
noun: 2nd declension Government and Society 411
rău, nelegiuit, hain
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 410
a lovi, arunca la (ac.), cu (dat.)
verb: -ω liquid stem Movement 409
a pune pe fugă (mediu and pasiv) a fugi
verb: contracted The Senses and Feelings 408
a încerca (+gen.)
verb: contracted Work and Leisure 407
ordine, dispunere; unitate militară
noun: 3rd declension ι-stem War and Peace 406
acolo
adverb Direction 405
muncă, lucru; durere, necaz
noun: 2nd declension Work and Leisure 404
(enclitic) într-un anumit fel, cumva
adverb Particles 403
a distruge; a corupe
verb: -ω liquid stem War and Peace 402
a rata semnul (+gen.); a greşi, a eşua
verb: -ω liquid stem Ethics and Morals 401
a frâna, a verifica, a împiedica (+ac. şi infin.)
verb: -ω vowel stem War and Peace 400
luptă, întrecere
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 399
urât; ostil (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 398
a echipa, a furniza, a pregăti
verb: -ω dental stem Work and Leisure 397
al patrulea
adjective: numeral Measurements and Numerals 396
a cădea, a se prăbuşi
verb: -ω dental stem War and Peace 395
pur şi simplu, doar
adverb Measurements and Numerals 394
care din cei doi? πότερον dacă
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 393
fără (+gen.)
preposition Prepositions without Direction 392
ostaş
noun: 2nd declension War and Peace 391
a ucide
verb: -ω liquid stem War and Peace 390
a urca, a ridica; a îndepărta
verb: -ω palatal stem Movement 389
în egală măsură, probabil, poate
adverb Conjunctions/Adverbs 388
zid
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 387
a onora
verb: contracted Ethics and Morals 386
a muri, a fi pe moarte
verb: -ω palatal stem Life and Death 384
a elibera, a slăbi, a dezlega; a distruge
verb: -ω vowel stem War and Peace 384
a aminti; (la perfect med.) a-şi aminti
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 383
a lupta (împotriva) (+dat.)
verb: deponent War and Peace 382
a apuca, a prinde, a confrunta
verb: -ω liquid stem War and Peace 381
copil
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 380
dificultate, necaz
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 379
a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 378
a înţelege, a auzi, a învăţa
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 377
a fi în primejdie de, a se minuna de
verb: -ω dental stem The Senses and Feelings 376
a permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în pace
verb: contracted Law and Judgment 375
înţelegere, cunoaştere, îndemânare
noun: 1st declension The Mind, Perceiving and Learning 374
acolo
adverb Direction 373
insulă
noun: 2nd declension Earth 372
afară; în afară de
adverb Direction 371
a înconjura, a se preda
verb: -μι Taking and Giving 370
casă, locuinţă
noun: 1st declension Family and Friendship and the Home 369
fiică
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 368
oameni, lume
noun: 2nd declension Humanity and Being 367
a amesteca
verb: -μι Work and Leisure 366
a termina; a muri
verb: contracted Life and Death 365
a opri; (mediu.) a înceta
verb: -ω vowel stem Movement 364
bătrân; (pl.) trimişi, ambasadori
noun: 3rd declension -εύς, -έως Government and Society 363
nu mai mult
adverb Time 362
căpetenia unei armate, conducător
noun: 2nd declension War and Peace 361
a face rău; a răni
verb: contracted Ethics and Morals 360
înainte, până la
conjunction: subordinating Time 359
a aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţi
verb: -ω palatal stem Ethics and Morals 358
între
adverb Direction 357
cinste, onoare; preţ, valoare; slujire
noun: 1st declension Ethics and Morals 356
cuget, părere, scop, inteligenţă
noun: 1st declension The Mind, Perceiving and Learning 355
mai mult (comp. al lui πολύς)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Measurements and Numerals 354
şi mai mult
adverb Measurements and Numerals 353
şi într-adevăr
adverb Particles 352
ascuţit, strindent
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 351
patrie
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 350
şi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou)
adverb Particles 349
templu
noun: 2nd declension Religion 348
a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.)
verb: contracted Law and Judgment 347
a cuceri, a învinge
verb: contracted War and Peace 346
înţelept, deştept, îndemânatic
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 345
clar, distinct, neted
adjective: 3rd declension -ης, -ες Showing and Finding 344
acţiune, tranzacţie
noun: 3rd declension ι-stem Work and Leisure 343
altfel
adverb Pronouns/Interrogatives 342
a trimite, a lăsa să plece; a nesocoti
verb: -μι Taking and Giving 341
vechi, bătrân
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 340
piatră
noun: 2nd declension Earth 339
boală, suferinţă
noun: 2nd declension Life and Death 338
dulce, plăcut
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 337
loc, regiune
noun: 2nd declension Earth 336
dreptate, proces, pedeapsă
noun: 1st declension Law and Judgment 335
adevăr
noun: 1st declension Ethics and Morals 334
puternic
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 333
scurt
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 332
mai puternic, mai capabil; mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Characteristics 331
separat, în afară; (+gen.) fără, în afară de
adverb Direction 330
gură, faţă, deschidere
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 329
de unde
adverb Direction 328
(enclitic) undeva; presupun, poate
adverb Particles 327
precis, clar, limpede
adjective: 3rd declension -ης, -ες Measurements and Numerals 326
imposibil; lipsit de putere
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 325
a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte
verb: -ω labial stem Life and Death 324
bătălie
noun: 1st declension War and Peace 323
a lucra, a munci
verb: deponent Work and Leisure 322
îndeajuns; capabil (+infin.)
adjective: 1st and 2nd declension Help and Safety 321
a sosi la, a ajunge
verb: deponent Movement 320
a accepta; a întâmpina, a binedispune
verb: deponent Family and Friendship and the Home 319
ochi
noun: 2nd declension Body Parts 318
a pune în ordine
verb: -ω palatal stem Government and Society 317
sus
adverb Direction 316
a învăţa
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 315
a crede în (+dat.)
verb: -ω vowel stem The Senses and Feelings 314
faţă, mască, persoană
noun: 2nd declension Body Parts 313
limpede, evident
adjective: 1st and 2nd declension The Senses and Feelings 312
soartă, destin (bun sau rău), şansă
noun: 1st declension Life and Death 311
a lua de la, a îndepărta
verb: contracted Taking and Giving 310
uşor
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 309
cel mai bun (superl. al lui ἀγαθός)
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 308
casă, familie
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 307
puternic, capabil
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 306
patru
adjective: numeral Measurements and Numerals 305
(prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însă
preposition Prepositions without Direction 304
munte, colină
noun: 3rd declension σ-stem Earth 303
mai puţin, mai slab (comp al lui κακός sau μικρός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Characteristics 302
a urma
verb: deponent Movement 301
cer
noun: 2nd declension World Order 300
oameni (simpli); ţară (opus lui πόλις)
noun: 2nd declension Humanity and Being 299
a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.)
verb: contracted Government and Society 298
deosebire
noun: 1st declension Law and Judgment 297
nemaipomenit; inteligent
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 296
mamă
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 295
plăcere, încântare
noun: 1st declension Work and Leisure 294
am venit, sunt de faţă
verb: -ω palatal stem Movement 293
lung, înalt, mare, îndelung
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 292
a creşte, a ridica; a ucide, a nimici
verb: contracted War and Peace 291
a judeca, a hotărâ, a determina
verb: -ω liquid stem Law and Judgment 290
bun (opus lui κακῶς); complet; din fericire
adverb Conjunctions/Adverbs 289
complet, în întregime
adverb Conjunctions/Adverbs 288
a muri
verb: -ω palatal stem Life and Death 287
a sta, a rămâne, a îndura, a aştepta
verb: -ω liquid stem Movement 286
minte, simţ, înţelegere
noun: 2nd declension The Mind, Perceiving and Learning 285
a da înapoi; a permite; (med.) a vinde
verb: -μι Taking and Giving 284
ţară
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 283
drum, cale, potecă
noun: 2nd declension Government and Society 282
noapte
noun: 3rd declension consonant stem World Order 281
moarte
noun: 2nd declension Life and Death 280
a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri
verb: -μι Life and Death 279
pe seama, de dragul (+gen.)
preposition Prepositions without Direction 278
voce, sunet
noun: 1st declension The Senses and Feelings 277
a trimte
verb: -ω labial stem Movement 276
a mântui
verb: -ω dental stem Help and Safety 275
lucru; (cel mai întâlnit la plural) bunuri sau proprietate, în special bani
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 274
artă, îndemânare
noun: 1st declension Government and Society 273
a se aşeza, a se stabili; a aduce într-o anumită stare
verb: -μι Work and Leisure 272
chiar dacă (+subj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 271
a fi precum (+dat.); a părea; a fi de acord, a conveni
verb: irregular Characteristics 270
tânăr, nou, proaspăt
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 269
până ce; în timp ce, atâta timp cât
conjunction: subordinating Time 268
a considera demn; a cere, a pretinde, a căuta
verb: contracted Ethics and Morals 267
a adăuga; (med.) a alătura
verb: -μι Taking and Giving 266
a apuca, a lua cu forţa; (med.) a alege
verb: contracted Taking and Giving 265
sânge
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 264
ordine; podoabă, ornament; lume, univers
noun: 2nd declension World Order 263
cal
noun: 2nd declension Animals and Plants 262
a fugi, a evita
verb: -ω palatal stem Movement 261
aici, acolo
adverb Direction 260
a învăţa, a stabili, a constata
verb: -ω liquid stem The Mind, Perceiving and Learning 259
mâncare, hrană
noun: 1st declension Life and Death 258
formă, aspect, înfăţişare
noun: 3rd declension consonant stem Measurements and Numerals 257
a căuta
verb: contracted Showing and Finding 256
apoi
adverb Time 255
slavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire
noun: 3rd declension consonant stem Ethics and Morals 254
a bea
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 253
adeseori
adverb Time 252
a se situa, a se afla, a fi stabilit sau condamnat (folosit ca perfect pasiv al lui τίθημι)
verb: deponent Work and Leisure 251
dacă…sau
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 250
măreţie, mărime
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 249
frate
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 248
a întreba, a întreba pe cineva despre (+dublu ac.)
verb: deponent Writing and Talking 247
duşmănos; οἱ πολέμιοι duşmanii
adjective: 1st and 2nd declension War and Peace 246
prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult
adverb Particles 245
clar, limpede, vizibil
adjective: 1st and 2nd declension Showing and Finding 244
cu adevărat (accentuează ceea ce urmează)
adverb Particles 243
vrednic, merituos
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 242
a conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândi
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 241
sfârşit, împlinire, realizare
noun: 3rd declension σ-stem Life and Death 240
a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.)
verb: -ω vowel stem Law and Judgment 239
casnic; propriu; potrivit
adjective: 1st and 2nd declension Family and Friendship and the Home 238
a explica, a declara
verb: contracted Showing and Finding 237
fiecare (din cei doi)
pronoun Pronouns/Interrogatives 236
a oferi, a prezenta;a îngădui, a permite
verb: -ω palatal stem Taking and Giving 235
semn, semnal
noun: 2nd declension Showing and Finding 234
ambii
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 233
a locui, a ocupa
verb: contracted Family and Friendship and the Home 232
timpul potrivit
noun: 2nd declension Time 231
a apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.)
verb: -ω palatal stem War and Peace 230
a veni după, a urma (+gen.); următor; (adv.) ὕστερον după aceea
adjective: 1st and 2nd declension Direction 229
număr
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 228
substanţă, proprietate; esenţă
noun: 1st declension Family and Friendship and the Home 227
râu
noun: 2nd declension Earth 226
iute, rapid; (adv.) τάχα repede; poate
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 225
mă voi duce (viitor de la ἔρχομαι)
verb: -μι Movement 224
drept, direct; (adv.) imediat
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Measurements and Numerals 223
sfânt, divin
adjective: 1st and 2nd declension Religion 222
picior
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 221
mai mic, mai puţin (comp. de la μικρός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Measurements and Numerals 220
foc
noun: 3rd declension consonant stem World Order 219
cap
noun: 1st declension Body Parts 218
părere, raţionament; onoare, cinste, reputaţie
noun: 1st declension Ethics and Morals 217
până la; (prep.) atâta timp cât, până la (+gen.)
conjunction: subordinating Time 216
a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.)
verb: -ω liquid stem Work and Leisure 215
mare
noun: 1st declension Earth 214
adevărat, drept
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 213
vânt, spirit, suflare
noun: 3rd declension consonant stem Earth 212
al treilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 211
corabie
noun: 3rd declension irregular Work and Leisure 210
vizavi de (+gen.)
preposition Direction 209
an
noun: 3rd declension σ-stem Time 208
al vostru (pl.; σός = sg.)
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 206
bunătate, excelenţă; virtute; curaj, valoare
noun: 1st declension Ethics and Morals 206
a striga pe nume
verb: -ω dental stem Writing and Talking 204
totuţi; desigur
adverb Particles 204
înainte, în faţa (+gen.)
preposition Time 203
întâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, stare
noun: 3rd declension σ-stem The Senses and Feelings 202
cerc, inel, disc, sferă, mişcare circulară
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 201
a crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.)
verb: -ω dental stem 200
viaţă
noun: 2nd declension Life and Death 199
trei
adjective: numeral Measurements and Numerals 198
ca; astfel încât(+conj. Sau opt.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 197
formă, înfăţilare, aspect; categorie, fel
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 196
cea mai mare parte (superlativ de la πολύς)
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 195
a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum
verb: irregular Humanity and Being 194
a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.)
verb: -ω dental stem Writing and Talking 193
sursă, origine; acuză, sarcină
noun: 1st declension Law and Judgment 192
soare
noun: 2nd declension World Order 191
mulţime; număr
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 190
a trăi
verb: contracted Life and Death 189
pământ, teritoriu; loc
noun: 1st declension Earth 188
război
noun: 2nd declension War and Peace 187
al doilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 186
când, oricând (+indic. sau opt.)
conjunction: subordinating Time 185
nevoie
noun: 1st declension World Order 184
rest, rămăşiţă, rest de
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 183
(+infin.) a vrea să; a fi gata să
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 182
(+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona să
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 181
drept, corect
adjective: 1st and 2nd declension Law and Judgment 180
adevărat
adjective: 3rd declension -ης, -ες Ethics and Morals 179
apoi
adverb Conjunctions/Adverbs 178
cu (+ dat de însoţire sau mijloace)
preposition Prepositions without Direction 177
atât de mare, atât de mult
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 176
persoana care, lucrul care
pronoun Pronouns/Interrogatives 175
cum?
adverb Pronouns/Interrogatives 174
a suferi, a fi afectat într-un anumit fel (+adv.)
verb: -ω palatal stem Life and Death 173
a pune în mişcare, a mişca
verb: contracted Movement 172
a crede, a admite, a considera (+ac şi infin.)
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 171
comun, împărtăşit, reciproc
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 170
obicei, tradiţie, lege
noun: 2nd declension Law and Judgment 169
puţin, mic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 168
şi nu
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 167
mână
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 166
am văzut
verb: irregular The Senses and Feelings 165
a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel
verb: -μι Work and Leisure 164
în faţa; opus
preposition Direction 163
lucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afaceri
noun: 3rd declension consonant stem Work and Leisure 162
animal, fiinţă
noun: 2nd declension Animals and Plants 161
arăta, a puncta
verb: -μι Showing and Finding 160
este necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.)
verb: impersonal Ethics and Morals 159
[accentuează particula precedentă]
adverb Particles 158
apoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν)
adverb Time 157
a naviga
verb: contracted Government and Society 156
muncă, realizare, faptă
noun: 2nd declension Work and Leisure 155
a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta
verb: -ω liquid stem Family and Friendship and the Home 154
iubit, drag; prietenos
adjective: 1st and 2nd declension Family and Friendship and the Home 153
întotdeauna
adverb Time 152
(doar cazuri oblice la plural) unul pe altul
pronoun Pronouns/Interrogatives 151
mijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijlocul
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 150
nici...nici
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 149
mod, fel; stil de viaţă, obicei
noun: 2nd declension Characteristics 148
a purta, a căra, a aduce; a trece (timpul)
verb: -ω palatal stem Movement 147
în acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.)
adverb Time 146
a sta pe picioare, a se ridica
verb: -μι Work and Leisure 145
a lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.)
verb: -ω liquid stem Humanity and Being 144
a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.)
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 143
al vostru (sg.; ὑμέτερος = pl.)
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 142
propriu; deosebit, separat, special
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 141
apă
noun: 3rd declension consonant stem World Order 140
fiu
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 139
a veni, a se duce
verb: deponent Movement 138
fiu, fiică, copil; sclav
noun: 3rd declension consonant stem Family and Friendship and the Home 137
a găsi, descoperi, a concepe
verb: -ω palatal stem Showing and Finding 136
primul, del dintâi; (adv.) τὸ πρῶτον în primul rând
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 135
a face, a împlini; a face într-un anumit fel (+adv.)
verb: -ω dental stem Work and Leisure 134
loc; subiect
noun: 2nd declension Earth 133
familie, neam; clasă
noun: 3rd declension σ-stem Family and Friendship and the Home 132
a asculta, a auzi
verb: -ω vowel stem The Senses and Feelings 131
tată
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 130
deja, acum (în trecutul imediat); actualmente (în viitorul imediat)
adverb Time 129
pentru (+gen), peste (+ac.)
preposition Prepositions without Direction 128
nume; faimă
noun: 3rd declension consonant stem Writing and Talking 127
pentru ca (conj. +subj. sau opt.); unde (rel. adv. +indic.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 126
la un anumit moment, cândva, în lume
adverb Time 125
femeie, soţie
noun: 3rd declension irregular Humanity and Being 124
a începe (+gen.); a conduce, a guverna (+gen.)
verb: -ω palatal stem Time 123
a exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele date
verb: -ω palatal stem Humanity and Being 122
cei mai mulţi dintre, (în răspunsuri) în mod sigur
adverb Conjunctions/Adverbs 121
înapoi; din nou
adverb Direction 120
răspunzător, vinovat
adjective: 1st and 2nd declension Law and Judgment 119
nimeni, nimic
pronoun Pronouns/Interrogatives 118
suflare, viaţă, suflet
noun: 1st declension Humanity and Being 117
a căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bine
verb: irregular Work and Leisure 116
a scrie
verb: -ω labial stem Writing and Talking 115
a aduce la lumină, a face să apară, a face limpede; (pas.) a veni la lumină, a apărea, a părea să fie
verb: -ω liquid stem Showing and Finding 114
(+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place ceva
verb: deponent The Senses and Feelings 113
oh! (non emfatic atunci când este folosit cu vocativul)
interjection Particles 112
rege
noun: 3rd declension -εύς, -έως Government and Society 111
a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.)
verb: irregular The Mind, Perceiving and Learning 110
doar
adverb Conjunctions/Adverbs 109
când (+subj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 108
acelaşi, acelaşi cu (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 107
timp
noun: 2nd declension Time 106
doi
adjective: numeral Measurements and Numerals 105
a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.)
verb: deponent Government and Society 104
al meu
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 103
prin urmare, apoi (trăgând o concluzie)
adverb Particles 102
parte
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 101
întreg, complet, total
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 100
acesta
pronoun Pronouns/Interrogatives 99
mai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decât
adverb Conjunctions/Adverbs 98
domn, stăpân
noun: 2nd declension Government and Society 97
frumos, nobil, onorabil
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 96
putere, forţă, tărie, îndemânare
noun: 3rd declension ι-stem War and Peace 95
pământ
noun: 1st declension Earth 94
acum
adverb Time 93
asemănător (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 92
toate laolaltă
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 91
a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire
verb: -ω vowel stem World Order 90
zi
noun: 1st declension World Order 89
fiecare (din câţiva)
pronoun Pronouns/Interrogatives 88
început, origine; regat, domnie, regulă; magistratură
noun: 1st declension Time 87
(introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) ca
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 86
(+infin.) a putea să, a fi suficient de puternic să
verb: impersonal Work and Leisure 85
mic, scurt, puţin
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 84
natură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturii
noun: 3rd declension ι-stem World Order 83
încă, deja
adverb Time 82
a da, a oferi
verb: -μι Taking and Giving 81
după cum, ca şi cum
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 80
este necesar, este nevoie, trebuie să (+ac. and infin.)
verb: impersonal Ethics and Morals 79
trup
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 78
a striga, a chema
verb: contracted Writing and Talking 77
oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 76
după, de când, când
conjunction: subordinating Time 75
bărbat, soţ
noun: 3rd declension irregular Humanity and Being 74
rău, nelegiuit, laş
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 73
celălalt (din doi); altul, un altul
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 72
a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 71
a lua, a apuca; a primi
verb: -ω liquid stem Taking and Giving 70
precum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil să
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 69
nici...nici
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 68
singur, unic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 67
a vedea, a privi la
verb: contracted The Senses and Feelings 66
om
noun: 2nd declension Humanity and Being 65
a lipsi, a pierde, a avea nevoie de (+gen.)
verb: contracted Taking and Giving 64
a pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbi
verb: -μι Work and Leisure 63
unul
adjective: numeral Measurements and Numerals 62
oraş, oraş-stat
noun: 3rd declension ι-stem Government and Society 61
desigur, într-adevăr, acum, de fapt (conferă o mai mare exactitate)
adverb Particles 60
(enclitic) într-adevăr; cel puţin, în orice caz
adverb Particles 59
bun, virtuos, curajos
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 58
am spus, am zis, 2 aor. → λέγω, φημί
verb: irregular Writing and Talking 57
nimeni, nimic
pronoun Pronouns/Interrogatives 56
acest
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 55
acea persoană sau acel lucru; ἐκεῖνος…οὗτος cel dintâi…ultimul
pronoun Pronouns/Interrogatives 54
şi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încă
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 53
mare, măreţ, puternic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 52
el însuşi, ea însăşi (pronume reflexiv)
pronoun Pronouns/Interrogatives 51
cu (+gen.); după (+acc.)
preposition Prepositions without Direction 50
zeu, zeiţă
noun: 2nd declension Religion 49
primul, cel dintâi; τὸ πρότερον mai înainte
adjective: 1st and 2nd declension Time 48
în acest fel
adverb Conjunctions/Adverbs 47
de la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.)
preposition Direction 46
cuvânt, discurs; cugetare, relatare, raţiune
noun: 2nd declension Writing and Talking 45
prin urmare, potrivit cu; în orice caz
adverb Particles 44
a face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a considera
verb: contracted Work and Leisure 43
sub (+gen., dat.); de (+gen de agent personal); jos sub (+ac.)
preposition Direction 42
a spune, a declara, a afimra; οὐ φημί anega, a refuza, a spune că...nu
verb: -μι Writing and Talking 41
de la (+gen.)
preposition Direction 40
altul, celălalt
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 39
dacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevăr
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 38
pentru că; (cu superl.) atât de...pe cât posibil
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 37
sus, pe; de-a lungul
preposition Direction 36
tu
pronoun Pronouns/Interrogatives 35
[marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)]
adverb Particles 34
oricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, ce
pronoun Pronouns/Interrogatives 33
nu (marchează negaţia ca şi conjunctiv sau condiţional); εἰ μή dacă nu
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 32
în jur; privitor la (+gen.)
preposition Direction 31
mult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare parte
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 30
din, de la (+gen.)
preposition Direction 29
a avea, a ţine, a păstra
verb: -ω palatal stem Taking and Giving 28
tot, toţi; totul (cu articol)
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 27
însă
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 26
prin, în timpul, din cauza (+gen., ac.)
preposition Prepositions without Direction 25
dacă (+conj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 24
a deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fi
verb: deponent Humanity and Being 23
din partea, în prezenta lui (+gen.); lângă, la, în completare la (+dat.); spre, la, în completare la (+ac.)
preposition Direction 22
eu, noi
pronoun Pronouns/Interrogatives 21
jos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unul
preposition Direction 20
deasupra, spre, la (+gen.); pe(+dat.); împotriva, contra (+ac.)
preposition Direction 19
în, la, spre (+ac.)
preposition Direction 18
şi; τε…τε ambele…şi
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 17
din moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) ca
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 16
a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra
verb: -ω palatal stem Writing and Talking 15
nu (cu verbe indicative)
adverb Conjunctions/Adverbs 14
pentru (relatând o istorisire), într-adevăr, de fapt (pentru a confirma)
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 13
care, cine, ce
pronoun Pronouns/Interrogatives 12
cineva, ceva, oricine, orice, câţiva (pron./adj. enclitic nehotărât)
pronoun Pronouns/Interrogatives 11
pe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevăr
conjunction: coordinating Particles 10
în, printre (+dat.)
preposition Direction 9
sau; decât (după o comparaţie); ἤ...ἤ sau...sau
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 8
acesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceasta
pronoun Pronouns/Interrogatives 7
a fi, a exista
verb: irregular Humanity and Being 6
who? what? which? (interog. pron./adj.)
pronoun Pronouns/Interrogatives 5
şi; însă
conjunction: coordinating Particles 4
şi, de asemenea, chiar; καί...καί fie...fie
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 3
el, ea etc. (pentru accentuare); acelaşi (cu articol); (pron.) el, ea etc. (în cazuri oblice)
adjective: 1st and 2nd declension 2
articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor
definite article Pronouns/Interrogatives 1
CSVXMLWord Document