Greek Core Vocabulary

CUVÂNT DEFINIŢIE PARTE DE VORBIRE GRUP SEMANTIC CLASIFICAREA FRECVENŢEIsort descending
articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor
definite article Pronouns/Interrogatives 1
el, ea etc. (pentru accentuare); acelaşi (cu articol); (pron.) el, ea etc. (în cazuri oblice)
adjective: 1st and 2nd declension 2
şi, de asemenea, chiar; καί...καί fie...fie
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 3
şi; însă
conjunction: coordinating Particles 4
who? what? which? (interog. pron./adj.)
pronoun Pronouns/Interrogatives 5
a fi, a exista
verb: irregular Humanity and Being 6
acesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceasta
pronoun Pronouns/Interrogatives 7
sau; decât (după o comparaţie); ἤ...ἤ sau...sau
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 8
în, printre (+dat.)
preposition Direction 9
pe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevăr
conjunction: coordinating Particles 10
cineva, ceva, oricine, orice, câţiva (pron./adj. enclitic nehotărât)
pronoun Pronouns/Interrogatives 11
care, cine, ce
pronoun Pronouns/Interrogatives 12
pentru (relatând o istorisire), într-adevăr, de fapt (pentru a confirma)
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 13
nu (cu verbe indicative)
adverb Conjunctions/Adverbs 14
a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra
verb: -ω palatal stem Writing and Talking 15
din moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) ca
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 16
şi; τε…τε ambele…şi
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 17
în, la, spre (+ac.)
preposition Direction 18
deasupra, spre, la (+gen.); pe(+dat.); împotriva, contra (+ac.)
preposition Direction 19
jos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unul
preposition Direction 20
eu, noi
pronoun Pronouns/Interrogatives 21
din partea, în prezenta lui (+gen.); lângă, la, în completare la (+dat.); spre, la, în completare la (+ac.)
preposition Direction 22
a deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fi
verb: deponent Humanity and Being 23
dacă (+conj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 24
prin, în timpul, din cauza (+gen., ac.)
preposition Prepositions without Direction 25
însă
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 26
tot, toţi; totul (cu articol)
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 27
a avea, a ţine, a păstra
verb: -ω palatal stem Taking and Giving 28
din, de la (+gen.)
preposition Direction 29
mult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare parte
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 30
în jur; privitor la (+gen.)
preposition Direction 31
nu (marchează negaţia ca şi conjunctiv sau condiţional); εἰ μή dacă nu
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 32
oricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, ce
pronoun Pronouns/Interrogatives 33
[marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)]
adverb Particles 34
tu
pronoun Pronouns/Interrogatives 35
sus, pe; de-a lungul
preposition Direction 36
pentru că; (cu superl.) atât de...pe cât posibil
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 37
dacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevăr
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 38
altul, celălalt
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 39
de la (+gen.)
preposition Direction 40
a spune, a declara, a afimra; οὐ φημί anega, a refuza, a spune că...nu
verb: -μι Writing and Talking 41
sub (+gen., dat.); de (+gen de agent personal); jos sub (+ac.)
preposition Direction 42
a face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a considera
verb: contracted Work and Leisure 43
prin urmare, potrivit cu; în orice caz
adverb Particles 44
cuvânt, discurs; cugetare, relatare, raţiune
noun: 2nd declension Writing and Talking 45
de la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.)
preposition Direction 46
în acest fel
adverb Conjunctions/Adverbs 47
primul, cel dintâi; τὸ πρότερον mai înainte
adjective: 1st and 2nd declension Time 48
zeu, zeiţă
noun: 2nd declension Religion 49
cu (+gen.); după (+acc.)
preposition Prepositions without Direction 50
el însuşi, ea însăşi (pronume reflexiv)
pronoun Pronouns/Interrogatives 51
mare, măreţ, puternic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 52
şi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încă
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 53
acea persoană sau acel lucru; ἐκεῖνος…οὗτος cel dintâi…ultimul
pronoun Pronouns/Interrogatives 54
acest
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 55
nimeni, nimic
pronoun Pronouns/Interrogatives 56
am spus, am zis, 2 aor. → λέγω, φημί
verb: irregular Writing and Talking 57
bun, virtuos, curajos
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 58
(enclitic) într-adevăr; cel puţin, în orice caz
adverb Particles 59
desigur, într-adevăr, acum, de fapt (conferă o mai mare exactitate)
adverb Particles 60
oraş, oraş-stat
noun: 3rd declension ι-stem Government and Society 61
unul
adjective: numeral Measurements and Numerals 62
a pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbi
verb: -μι Work and Leisure 63
a lipsi, a pierde, a avea nevoie de (+gen.)
verb: contracted Taking and Giving 64
om
noun: 2nd declension Humanity and Being 65
a vedea, a privi la
verb: contracted The Senses and Feelings 66
singur, unic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 67
nici...nici
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 68
precum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil să
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 69
a lua, a apuca; a primi
verb: -ω liquid stem Taking and Giving 70
a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 71
celălalt (din doi); altul, un altul
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 72
rău, nelegiuit, laş
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 73
bărbat, soţ
noun: 3rd declension irregular Humanity and Being 74
după, de când, când
conjunction: subordinating Time 75
oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 76
a striga, a chema
verb: contracted Writing and Talking 77
trup
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 78
este necesar, este nevoie, trebuie să (+ac. and infin.)
verb: impersonal Ethics and Morals 79
după cum, ca şi cum
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 80
a da, a oferi
verb: -μι Taking and Giving 81
încă, deja
adverb Time 82
natură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturii
noun: 3rd declension ι-stem World Order 83
mic, scurt, puţin
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 84
(+infin.) a putea să, a fi suficient de puternic să
verb: impersonal Work and Leisure 85
(introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) ca
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 86
început, origine; regat, domnie, regulă; magistratură
noun: 1st declension Time 87
fiecare (din câţiva)
pronoun Pronouns/Interrogatives 88
zi
noun: 1st declension World Order 89
a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire
verb: -ω vowel stem World Order 90
toate laolaltă
noun: 3rd declension irregular Measurements and Numerals 91
asemănător (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 92
acum
adverb Time 93
pământ
noun: 1st declension Earth 94
putere, forţă, tărie, îndemânare
noun: 3rd declension ι-stem War and Peace 95
frumos, nobil, onorabil
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 96
domn, stăpân
noun: 2nd declension Government and Society 97
mai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decât
adverb Conjunctions/Adverbs 98
acesta
pronoun Pronouns/Interrogatives 99
întreg, complet, total
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 100
parte
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 101
prin urmare, apoi (trăgând o concluzie)
adverb Particles 102
al meu
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 103
a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.)
verb: deponent Government and Society 104
doi
adjective: numeral Measurements and Numerals 105
timp
noun: 2nd declension Time 106
acelaşi, acelaşi cu (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 107
când (+subj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 108
doar
adverb Conjunctions/Adverbs 109
a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.)
verb: irregular The Mind, Perceiving and Learning 110
rege
noun: 3rd declension -εύς, -έως Government and Society 111
oh! (non emfatic atunci când este folosit cu vocativul)
interjection Particles 112
(+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place ceva
verb: deponent The Senses and Feelings 113
a aduce la lumină, a face să apară, a face limpede; (pas.) a veni la lumină, a apărea, a părea să fie
verb: -ω liquid stem Showing and Finding 114
a scrie
verb: -ω labial stem Writing and Talking 115
a căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bine
verb: irregular Work and Leisure 116
suflare, viaţă, suflet
noun: 1st declension Humanity and Being 117
nimeni, nimic
pronoun Pronouns/Interrogatives 118
răspunzător, vinovat
adjective: 1st and 2nd declension Law and Judgment 119
înapoi; din nou
adverb Direction 120
cei mai mulţi dintre, (în răspunsuri) în mod sigur
adverb Conjunctions/Adverbs 121
a exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele date
verb: -ω palatal stem Humanity and Being 122
a începe (+gen.); a conduce, a guverna (+gen.)
verb: -ω palatal stem Time 123
femeie, soţie
noun: 3rd declension irregular Humanity and Being 124
la un anumit moment, cândva, în lume
adverb Time 125
pentru ca (conj. +subj. sau opt.); unde (rel. adv. +indic.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 126
nume; faimă
noun: 3rd declension consonant stem Writing and Talking 127
pentru (+gen), peste (+ac.)
preposition Prepositions without Direction 128
deja, acum (în trecutul imediat); actualmente (în viitorul imediat)
adverb Time 129
tată
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 130
a asculta, a auzi
verb: -ω vowel stem The Senses and Feelings 131
familie, neam; clasă
noun: 3rd declension σ-stem Family and Friendship and the Home 132
loc; subiect
noun: 2nd declension Earth 133
a face, a împlini; a face într-un anumit fel (+adv.)
verb: -ω dental stem Work and Leisure 134
primul, del dintâi; (adv.) τὸ πρῶτον în primul rând
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 135
a găsi, descoperi, a concepe
verb: -ω palatal stem Showing and Finding 136
fiu, fiică, copil; sclav
noun: 3rd declension consonant stem Family and Friendship and the Home 137
a veni, a se duce
verb: deponent Movement 138
fiu
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 139
apă
noun: 3rd declension consonant stem World Order 140
propriu; deosebit, separat, special
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 141
al vostru (sg.; ὑμέτερος = pl.)
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 142
a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.)
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 143
a lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.)
verb: -ω liquid stem Humanity and Being 144
a sta pe picioare, a se ridica
verb: -μι Work and Leisure 145
în acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.)
adverb Time 146
a purta, a căra, a aduce; a trece (timpul)
verb: -ω palatal stem Movement 147
mod, fel; stil de viaţă, obicei
noun: 2nd declension Characteristics 148
nici...nici
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 149
mijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijlocul
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 150
(doar cazuri oblice la plural) unul pe altul
pronoun Pronouns/Interrogatives 151
întotdeauna
adverb Time 152
iubit, drag; prietenos
adjective: 1st and 2nd declension Family and Friendship and the Home 153
a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta
verb: -ω liquid stem Family and Friendship and the Home 154
muncă, realizare, faptă
noun: 2nd declension Work and Leisure 155
a naviga
verb: contracted Government and Society 156
apoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν)
adverb Time 157
[accentuează particula precedentă]
adverb Particles 158
este necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.)
verb: impersonal Ethics and Morals 159
arăta, a puncta
verb: -μι Showing and Finding 160
animal, fiinţă
noun: 2nd declension Animals and Plants 161
lucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afaceri
noun: 3rd declension consonant stem Work and Leisure 162
în faţa; opus
preposition Direction 163
a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel
verb: -μι Work and Leisure 164
am văzut
verb: irregular The Senses and Feelings 165
mână
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 166
şi nu
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 167
puţin, mic
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 168
obicei, tradiţie, lege
noun: 2nd declension Law and Judgment 169
comun, împărtăşit, reciproc
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 170
a crede, a admite, a considera (+ac şi infin.)
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 171
a pune în mişcare, a mişca
verb: contracted Movement 172
a suferi, a fi afectat într-un anumit fel (+adv.)
verb: -ω palatal stem Life and Death 173
cum?
adverb Pronouns/Interrogatives 174
persoana care, lucrul care
pronoun Pronouns/Interrogatives 175
atât de mare, atât de mult
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 176
cu (+ dat de însoţire sau mijloace)
preposition Prepositions without Direction 177
apoi
adverb Conjunctions/Adverbs 178
adevărat
adjective: 3rd declension -ης, -ες Ethics and Morals 179
drept, corect
adjective: 1st and 2nd declension Law and Judgment 180
(+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona să
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 181
(+infin.) a vrea să; a fi gata să
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 182
rest, rămăşiţă, rest de
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 183
nevoie
noun: 1st declension World Order 184
când, oricând (+indic. sau opt.)
conjunction: subordinating Time 185
al doilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 186
război
noun: 2nd declension War and Peace 187
pământ, teritoriu; loc
noun: 1st declension Earth 188
a trăi
verb: contracted Life and Death 189
mulţime; număr
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 190
soare
noun: 2nd declension World Order 191
sursă, origine; acuză, sarcină
noun: 1st declension Law and Judgment 192
a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.)
verb: -ω dental stem Writing and Talking 193
a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum
verb: irregular Humanity and Being 194
cea mai mare parte (superlativ de la πολύς)
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 195
formă, înfăţilare, aspect; categorie, fel
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 196
ca; astfel încât(+conj. Sau opt.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 197
trei
adjective: numeral Measurements and Numerals 198
viaţă
noun: 2nd declension Life and Death 199
a crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.)
verb: -ω dental stem 200
cerc, inel, disc, sferă, mişcare circulară
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 201
întâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, stare
noun: 3rd declension σ-stem The Senses and Feelings 202
înainte, în faţa (+gen.)
preposition Time 203
a striga pe nume
verb: -ω dental stem Writing and Talking 204
totuţi; desigur
adverb Particles 204
bunătate, excelenţă; virtute; curaj, valoare
noun: 1st declension Ethics and Morals 206
al vostru (pl.; σός = sg.)
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 206
an
noun: 3rd declension σ-stem Time 208
vizavi de (+gen.)
preposition Direction 209
corabie
noun: 3rd declension irregular Work and Leisure 210
al treilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 211
vânt, spirit, suflare
noun: 3rd declension consonant stem Earth 212
adevărat, drept
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 213
mare
noun: 1st declension Earth 214
a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.)
verb: -ω liquid stem Work and Leisure 215
până la; (prep.) atâta timp cât, până la (+gen.)
conjunction: subordinating Time 216
părere, raţionament; onoare, cinste, reputaţie
noun: 1st declension Ethics and Morals 217
cap
noun: 1st declension Body Parts 218
foc
noun: 3rd declension consonant stem World Order 219
mai mic, mai puţin (comp. de la μικρός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Measurements and Numerals 220
picior
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 221
sfânt, divin
adjective: 1st and 2nd declension Religion 222
drept, direct; (adv.) imediat
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Measurements and Numerals 223
mă voi duce (viitor de la ἔρχομαι)
verb: -μι Movement 224
iute, rapid; (adv.) τάχα repede; poate
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 225
râu
noun: 2nd declension Earth 226
substanţă, proprietate; esenţă
noun: 1st declension Family and Friendship and the Home 227
număr
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 228
a veni după, a urma (+gen.); următor; (adv.) ὕστερον după aceea
adjective: 1st and 2nd declension Direction 229
a apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.)
verb: -ω palatal stem War and Peace 230
timpul potrivit
noun: 2nd declension Time 231
a locui, a ocupa
verb: contracted Family and Friendship and the Home 232
ambii
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 233
semn, semnal
noun: 2nd declension Showing and Finding 234
a oferi, a prezenta;a îngădui, a permite
verb: -ω palatal stem Taking and Giving 235
fiecare (din cei doi)
pronoun Pronouns/Interrogatives 236
a explica, a declara
verb: contracted Showing and Finding 237
casnic; propriu; potrivit
adjective: 1st and 2nd declension Family and Friendship and the Home 238
a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.)
verb: -ω vowel stem Law and Judgment 239
sfârşit, împlinire, realizare
noun: 3rd declension σ-stem Life and Death 240
a conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândi
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 241
vrednic, merituos
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 242
cu adevărat (accentuează ceea ce urmează)
adverb Particles 243
clar, limpede, vizibil
adjective: 1st and 2nd declension Showing and Finding 244
prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult
adverb Particles 245
duşmănos; οἱ πολέμιοι duşmanii
adjective: 1st and 2nd declension War and Peace 246
a întreba, a întreba pe cineva despre (+dublu ac.)
verb: deponent Writing and Talking 247
frate
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 248
măreţie, mărime
noun: 3rd declension σ-stem Measurements and Numerals 249
dacă…sau
conjunction: coordinating Conjunctions/Adverbs 250
a se situa, a se afla, a fi stabilit sau condamnat (folosit ca perfect pasiv al lui τίθημι)
verb: deponent Work and Leisure 251
adeseori
adverb Time 252
a bea
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 253
slavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire
noun: 3rd declension consonant stem Ethics and Morals 254
apoi
adverb Time 255
a căuta
verb: contracted Showing and Finding 256
formă, aspect, înfăţişare
noun: 3rd declension consonant stem Measurements and Numerals 257
mâncare, hrană
noun: 1st declension Life and Death 258
a învăţa, a stabili, a constata
verb: -ω liquid stem The Mind, Perceiving and Learning 259
aici, acolo
adverb Direction 260
a fugi, a evita
verb: -ω palatal stem Movement 261
cal
noun: 2nd declension Animals and Plants 262
ordine; podoabă, ornament; lume, univers
noun: 2nd declension World Order 263
sânge
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 264
a apuca, a lua cu forţa; (med.) a alege
verb: contracted Taking and Giving 265
a adăuga; (med.) a alătura
verb: -μι Taking and Giving 266
a considera demn; a cere, a pretinde, a căuta
verb: contracted Ethics and Morals 267
până ce; în timp ce, atâta timp cât
conjunction: subordinating Time 268
tânăr, nou, proaspăt
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 269
a fi precum (+dat.); a părea; a fi de acord, a conveni
verb: irregular Characteristics 270
chiar dacă (+subj.)
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 271
a se aşeza, a se stabili; a aduce într-o anumită stare
verb: -μι Work and Leisure 272
artă, îndemânare
noun: 1st declension Government and Society 273
lucru; (cel mai întâlnit la plural) bunuri sau proprietate, în special bani
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 274
a mântui
verb: -ω dental stem Help and Safety 275
a trimte
verb: -ω labial stem Movement 276
voce, sunet
noun: 1st declension The Senses and Feelings 277
pe seama, de dragul (+gen.)
preposition Prepositions without Direction 278
a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri
verb: -μι Life and Death 279
moarte
noun: 2nd declension Life and Death 280
noapte
noun: 3rd declension consonant stem World Order 281
drum, cale, potecă
noun: 2nd declension Government and Society 282
ţară
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 283
a da înapoi; a permite; (med.) a vinde
verb: -μι Taking and Giving 284
minte, simţ, înţelegere
noun: 2nd declension The Mind, Perceiving and Learning 285
a sta, a rămâne, a îndura, a aştepta
verb: -ω liquid stem Movement 286
a muri
verb: -ω palatal stem Life and Death 287
complet, în întregime
adverb Conjunctions/Adverbs 288
bun (opus lui κακῶς); complet; din fericire
adverb Conjunctions/Adverbs 289
a judeca, a hotărâ, a determina
verb: -ω liquid stem Law and Judgment 290
a creşte, a ridica; a ucide, a nimici
verb: contracted War and Peace 291
lung, înalt, mare, îndelung
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 292
am venit, sunt de faţă
verb: -ω palatal stem Movement 293
plăcere, încântare
noun: 1st declension Work and Leisure 294
mamă
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 295
nemaipomenit; inteligent
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 296
deosebire
noun: 1st declension Law and Judgment 297
a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.)
verb: contracted Government and Society 298
oameni (simpli); ţară (opus lui πόλις)
noun: 2nd declension Humanity and Being 299
cer
noun: 2nd declension World Order 300
a urma
verb: deponent Movement 301
mai puţin, mai slab (comp al lui κακός sau μικρός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Characteristics 302
munte, colină
noun: 3rd declension σ-stem Earth 303
(prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însă
preposition Prepositions without Direction 304
patru
adjective: numeral Measurements and Numerals 305
puternic, capabil
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 306
casă, familie
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 307
cel mai bun (superl. al lui ἀγαθός)
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 308
uşor
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 309
a lua de la, a îndepărta
verb: contracted Taking and Giving 310
soartă, destin (bun sau rău), şansă
noun: 1st declension Life and Death 311
limpede, evident
adjective: 1st and 2nd declension The Senses and Feelings 312
faţă, mască, persoană
noun: 2nd declension Body Parts 313
a crede în (+dat.)
verb: -ω vowel stem The Senses and Feelings 314
a învăţa
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 315
sus
adverb Direction 316
a pune în ordine
verb: -ω palatal stem Government and Society 317
ochi
noun: 2nd declension Body Parts 318
a accepta; a întâmpina, a binedispune
verb: deponent Family and Friendship and the Home 319
a sosi la, a ajunge
verb: deponent Movement 320
îndeajuns; capabil (+infin.)
adjective: 1st and 2nd declension Help and Safety 321
a lucra, a munci
verb: deponent Work and Leisure 322
bătălie
noun: 1st declension War and Peace 323
a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte
verb: -ω labial stem Life and Death 324
imposibil; lipsit de putere
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 325
precis, clar, limpede
adjective: 3rd declension -ης, -ες Measurements and Numerals 326
(enclitic) undeva; presupun, poate
adverb Particles 327
de unde
adverb Direction 328
gură, faţă, deschidere
noun: 3rd declension consonant stem Body Parts 329
separat, în afară; (+gen.) fără, în afară de
adverb Direction 330
mai puternic, mai capabil; mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Characteristics 331
scurt
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 332
puternic
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 333
adevăr
noun: 1st declension Ethics and Morals 334
dreptate, proces, pedeapsă
noun: 1st declension Law and Judgment 335
loc, regiune
noun: 2nd declension Earth 336
dulce, plăcut
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 337
boală, suferinţă
noun: 2nd declension Life and Death 338
piatră
noun: 2nd declension Earth 339
vechi, bătrân
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 340
a trimite, a lăsa să plece; a nesocoti
verb: -μι Taking and Giving 341
altfel
adverb Pronouns/Interrogatives 342
acţiune, tranzacţie
noun: 3rd declension ι-stem Work and Leisure 343
clar, distinct, neted
adjective: 3rd declension -ης, -ες Showing and Finding 344
înţelept, deştept, îndemânatic
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 345
a cuceri, a învinge
verb: contracted War and Peace 346
a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.)
verb: contracted Law and Judgment 347
templu
noun: 2nd declension Religion 348
şi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou)
adverb Particles 349
patrie
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 350
ascuţit, strindent
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 351
şi într-adevăr
adverb Particles 352
şi mai mult
adverb Measurements and Numerals 353
mai mult (comp. al lui πολύς)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Measurements and Numerals 354
cuget, părere, scop, inteligenţă
noun: 1st declension The Mind, Perceiving and Learning 355
cinste, onoare; preţ, valoare; slujire
noun: 1st declension Ethics and Morals 356
între
adverb Direction 357
a aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţi
verb: -ω palatal stem Ethics and Morals 358
înainte, până la
conjunction: subordinating Time 359
a face rău; a răni
verb: contracted Ethics and Morals 360
căpetenia unei armate, conducător
noun: 2nd declension War and Peace 361
nu mai mult
adverb Time 362
bătrân; (pl.) trimişi, ambasadori
noun: 3rd declension -εύς, -έως Government and Society 363
a opri; (mediu.) a înceta
verb: -ω vowel stem Movement 364
a termina; a muri
verb: contracted Life and Death 365
a amesteca
verb: -μι Work and Leisure 366
oameni, lume
noun: 2nd declension Humanity and Being 367
fiică
noun: 3rd declension irregular Family and Friendship and the Home 368
casă, locuinţă
noun: 1st declension Family and Friendship and the Home 369
a înconjura, a se preda
verb: -μι Taking and Giving 370
afară; în afară de
adverb Direction 371
insulă
noun: 2nd declension Earth 372
acolo
adverb Direction 373
înţelegere, cunoaştere, îndemânare
noun: 1st declension The Mind, Perceiving and Learning 374
a permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în pace
verb: contracted Law and Judgment 375
a fi în primejdie de, a se minuna de
verb: -ω dental stem The Senses and Feelings 376
a înţelege, a auzi, a învăţa
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 377
a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine
verb: -ω liquid stem The Senses and Feelings 378
dificultate, necaz
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 379
copil
noun: 2nd declension Family and Friendship and the Home 380
a apuca, a prinde, a confrunta
verb: -ω liquid stem War and Peace 381
a lupta (împotriva) (+dat.)
verb: deponent War and Peace 382
a aminti; (la perfect med.) a-şi aminti
verb: -ω palatal stem The Mind, Perceiving and Learning 383
a elibera, a slăbi, a dezlega; a distruge
verb: -ω vowel stem War and Peace 384
a muri, a fi pe moarte
verb: -ω palatal stem Life and Death 384
a onora
verb: contracted Ethics and Morals 386
zid
noun: 3rd declension σ-stem Government and Society 387
în egală măsură, probabil, poate
adverb Conjunctions/Adverbs 388
a urca, a ridica; a îndepărta
verb: -ω palatal stem Movement 389
a ucide
verb: -ω liquid stem War and Peace 390
ostaş
noun: 2nd declension War and Peace 391
fără (+gen.)
preposition Prepositions without Direction 392
care din cei doi? πότερον dacă
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 393
pur şi simplu, doar
adverb Measurements and Numerals 394
a cădea, a se prăbuşi
verb: -ω dental stem War and Peace 395
al patrulea
adjective: numeral Measurements and Numerals 396
a echipa, a furniza, a pregăti
verb: -ω dental stem Work and Leisure 397
urât; ostil (+dat.)
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 398
luptă, întrecere
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 399
a frâna, a verifica, a împiedica (+ac. şi infin.)
verb: -ω vowel stem War and Peace 400
a rata semnul (+gen.); a greşi, a eşua
verb: -ω liquid stem Ethics and Morals 401
a distruge; a corupe
verb: -ω liquid stem War and Peace 402
(enclitic) într-un anumit fel, cumva
adverb Particles 403
muncă, lucru; durere, necaz
noun: 2nd declension Work and Leisure 404
acolo
adverb Direction 405
ordine, dispunere; unitate militară
noun: 3rd declension ι-stem War and Peace 406
a încerca (+gen.)
verb: contracted Work and Leisure 407
a pune pe fugă (mediu and pasiv) a fugi
verb: contracted The Senses and Feelings 408
a lovi, arunca la (ac.), cu (dat.)
verb: -ω liquid stem Movement 409
rău, nelegiuit, hain
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 410
oaspete prieten; străin
noun: 2nd declension Government and Society 411
ne-elin, străin; barbar
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 412
unde, oriunde
conjunction: subordinating Conjunctions/Adverbs 413
a folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosul
verb: irregular Help and Safety 414
a asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.)
verb: deponent The Mind, Perceiving and Learning 415
sclav, rob
noun: 2nd declension Government and Society 416
a tăia, a doborâ, a tăia în bucăţi
verb: -ω liquid stem War and Peace 417
folositor, util
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 418
ce fel de?
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 419
armă, uneală (cel mai des la forma de plural)
noun: 2nd declension War and Peace 420
credinţă, încredere, încredinţare pledge, guarantee
noun: 3rd declension ι-stem The Senses and Feelings 421
a prelua, a profita; a răspunde; a presupune
verb: -ω liquid stem The Mind, Perceiving and Learning 422
poet
noun: 2nd declension Writing and Talking 423
a-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uita
verb: -ω liquid stem Government and Society 424
mai bun (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 425
în toate felurile; în orice caz
adverb Conjunctions/Adverbs 426
a căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşălui
verb: -ω vowel stem Work and Leisure 427
a separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspunde
verb: -ω liquid stem Writing and Talking 428
cinci
adjective: numeral Measurements and Numerals 429
pericol
noun: 2nd declension War and Peace 430
a vorbi împotriva, a acuza (+gen.)
verb: contracted Law and Judgment 431
a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre
verb: -ω labial stem Movement 432
cu toate acestea, în ciuda acestui fapt
adverb Conjunctions/Adverbs 433
divin
adjective: 1st and 2nd declension Religion 434
călăreţ
noun: 3rd declension -εύς, -έως War and Peace 435
a dobândi, a cuceri
verb: deponent Taking and Giving 436
a pleca, a părăsi
verb: -ω labial stem Movement 437
dorinţă; sfat; sfat al bătrânilor
noun: 1st declension Government and Society 438
speranţă; aşteptare
noun: 3rd declension consonant stem The Senses and Feelings 439
pictură, scriere; punere sub acuzare
noun: 1st declension Writing and Talking 440
a da naştere la, a genera, a produce
verb: -ω dental stem Family and Friendship and the Home 441
a avea grijă de
verb: -ω dental stem Help and Safety 442
viaţă, spirit, suflet, inimă, minte
noun: 2nd declension Religion 443
a vedea, a privi (la)
verb: -ω labial stem The Senses and Feelings 444
spaimă, panică, fugă
noun: 2nd declension The Senses and Feelings 445
republică, cetăţenie, constituţie
noun: 1st declension Government and Society 446
stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metri
noun: 2nd declension Measurements and Numerals 447
a crede, a considera (+infin.); a fi dispus să (+adv. Şi dat.)
verb: contracted The Mind, Perceiving and Learning 448
ca acesta, acest fel
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 449
a pune în mişcare, a grăbi; (intranzitiv) a începe
verb: contracted Movement 450
a pregăti, a fi gata, a oferi
verb: -ω dental stem Work and Leisure 451
a vorbi, a pălăvrăgi
verb: contracted Writing and Talking 452
a face, a împlini
verb: contracted Work and Leisure 453
a privi la; a scruta, a analiza
verb: contracted The Senses and Feelings 454
taur, bou
noun: 3rd declension irregular Animals and Plants 455
al nostru
adjective: 1st and 2nd declension Pronouns/Interrogatives 456
scrisoare, literă; (pl.) scriere, document
noun: 3rd declension consonant stem Writing and Talking 457
a întreba pe cineva (ac.) ceva (ac.); a cere
verb: contracted Writing and Talking 458
a se răbzoi
verb: contracted War and Peace 459
a jertfi, a sacrifica
verb: -ω vowel stem Religion 460
a conduce, a pune în mişcare
verb: -ω liquid stem Movement 461
a se teme
verb: -ω dental stem The Senses and Feelings 462
aliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţi
adjective: 1st and 2nd declension War and Peace 463
conducător, căpetenie
noun: 3rd declension consonant stem Government and Society 464
greu, obositor, istovitor
adjective: -ύς, -εῖα, -ύ Characteristics 465
astfel, în acest fel; aici
adverb Direction 466
urât, ruşinos
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 467
pace
noun: 1st declension War and Peace 468
a fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω)
verb: deponent War and Peace 469
zece
adjective: numeral Measurements and Numerals 470
mai bun, mai puternic, mai capabil, mai curajos (comp. al lui ἀγαθός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 471
mai rău (comp. al lui κακός)
adjective: 3rd declension -ων, -ον Ethics and Morals 472
a ajuta, a sprijini (+dat.)
verb: contracted Help and Safety 473
luminos, strălucitor; binecunoscut, vestit, cunoscut
adjective: 1st and 2nd declension Characteristics 474
a elibera, a da drumul, a uşura
verb: -ω dental stem Help and Safety 475
a plănui să, a decide să; (med) a dezbate
verb: -ω vowel stem War and Peace 476
mult, foarte mult
adverb Conjunctions/Adverbs 477
a cere, a cerşi
verb: contracted Writing and Talking 478
mântuire, eliberare
noun: 1st declension Help and Safety 479
[introduce o întrebare ]
adverb Particles 480
a urma
verb: -ω palatal stem Movement 481
spirit, zeu, demon
noun: 3rd declension consonant stem Religion 482
în mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie )
adverb Particles 483
limbă; limbaj
noun: 1st declension Body Parts 484
şapte
adjective: numeral Measurements and Numerals 485
a avea curaj, a îndrăzni; a încerca
verb: contracted The Senses and Feelings 486
stăpân (al casei); conducător
noun: 1st declension Government and Society 487
probabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικα
noun: 3rd declension consonant stem The Mind, Perceiving and Learning 488
nedrept
adjective: 1st and 2nd declension Ethics and Morals 489
douăzeci
adjective: numeral Measurements and Numerals 490
fără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mare
adjective: 1st and 2nd declension Measurements and Numerals 491
dintr-odată, imediat
adverb Time 492
al zecelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 493
a merge, a veni, a se duce
verb: -ω liquid stem Movement 494
[enclitic adăugat la pronume şi la alte particule pentru accentuare]
adverb Particles 495
liber
adjective: 1st and 2nd declension Government and Society 496
oaste
noun: 1st declension War and Peace 497
de jur împrejur
preposition Direction 498
împrejurare, nenorocire
noun: 1st declension Life and Death 499
o sută
adjective: numeral Measurements and Numerals 500
victorie
noun: 1st declension War and Peace 501
relatare, povestire; profeţie
noun: 3rd declension σ-stem Writing and Talking 502
oaste
noun: 2nd declension War and Peace 503
a spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre)
verb: -ω dental stem Writing and Talking 504
bani
noun: 2nd declension Government and Society 505
treizeci
adjective: numeral Measurements and Numerals 506
şase
adjective: numeral Measurements and Numerals 507
al cincilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 508
mărturie
noun: 3rd declension consonant stem Law and Judgment 509
din cupru sau din bronz
adjective: 1st and 2nd declension Earth 510
al şaptelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 511
unde
pronoun Pronouns/Interrogatives 512
într-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică)
adverb Particles 513
lumină, lumina zilei
noun: 3rd declension consonant stem World Order 514
al optulea
adjective: numeral Measurements and Numerals 515
al şaselea
adjective: numeral Measurements and Numerals 516
al treisprezecelea
adjective: numeral Measurements and Numerals 517
nouă
adjective: numeral Measurements and Numerals 518
când?
adverb Time 519
al douăzecilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 520
al nouălea
adjective: numeral Measurements and Numerals 521
al douăzecilea
adjective: numeral Measurements and Numerals 522
a vesti
verb: -ω liquid stem Writing and Talking 523
a suta parte
adjective: numeral Measurements and Numerals 524
CSVXMLWord Document