Vergil, Aeneid II 1-20

Conticuēre omnēs intentīque ōra tenēbant;

inde torō pater Aenēās sīc ōrsus ab altō:

Īnfandum, rēgīna, iubēs renovāre dolōrem,

Trōiānās ut opēs et lāmentābile rēgnum

ēruerint Danaī, quaeque ipse miserrima vīdī5

et quōrum pars magna fuī. Quis tālia fandō

Myrmidonum Dolopumve aut dūrī mīles Ulixī

temperet ā lacrimīs? Et iam nox ūmida caelō

praecipitat suādentque cadentia sīdera somnōs.

Sed sī tantus amor cāsūs cognōscere nostrōs10

et breviter Trōiae suprēmum audīre labōrem,

quamquam animus meminisse horret lūctūque refūgit,

incipiam. Frāctī bellō Fātīsque repulsī

ductōrēs Danaüm tot iam lābentibus annīs

īnstar montis equum dīvīnā Palladis arte15

aedificant, sectāque intexunt abiete costās;

vōtum prō reditū simulant; ea fāma vagātur.

Hūc dēlēcta virum sortītī corpora fūrtim

inclūdunt caecō laterī penitusque cavernās

ingentēs uterumque armātō mīlite complent.20

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/es/vergil-aeneid/vergil-aeneid-ii-1-20