NASCOR

nascor
Lema: 
nāscor nāscī nātus sum
Definiciones: 
nacer
Campo semántico: 
vida y ser
Clase de palabra: 
Verbo: Deponente
Rango de frecuencia: 
266

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/es/latin-core/nascor