Chapter 1.54

Hōc proeliō trāns Rhēnum nūntiātō, Suēbī quī ad rīpās Rhēnī vēnerant domum revertī coepērunt; quōs Ubii quī proximī Rhēnum incolunt perterritōs [sēnsērunt], īnsecūtī magnum ex eīs numerum occīdērunt. Caesar, ūnā aestāte duōbus maximīs bellīs cōnfectīs, mātūrius paulō quam tempus annī postulābat in hīberna in Sēquanōs exercitum dēdūxit; hībernīs Labiēnum praeposuit; ipse in citeriōrem Galliam ad conventūs agendōs profectus est.

extras

Article Nav
Previous: 

Suggested Citation

Christopher Francese, Caesar: Selections from the Gallic War. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2011. ISBN: 978-1-947822-02-3. http://dcc.dickinson.edu/caesar/chapter-1-54