ἔθνος ἔθνους, τό

TEST TRANSLATION: 
ἔθνος
DEFINITION: 
ألامة ، الشعب
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث σ الجذر
المجموعة الدلالية: 
الحكومة والمجتمع
FREQUENCY RANK: 
283

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%94%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BC%94%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C