ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι

TEST TRANSLATION: 
ἐργάζομαι
DEFINITION: 
عمل/يعمل ، كدح/يكدح ، إشتغل/يشتغل ، صنع/يصنع ، تاجر/يتاجر
أقسام الكلام: 
فعل: فعل مجهول الصيغة معلوم المعنى
المجموعة الدلالية: 
العمل والترفية
FREQUENCY RANK: 
322