πῶς

TEST TRANSLATION: 
πῶς
DEFINITION: 
كيف؟
أقسام الكلام: 
ظرف
المجموعة الدلالية: 
الضمائر وحروف الاستفهام
FREQUENCY RANK: 
174

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%E1%BF%B6%CF%82-0