προσήκω προσήξω

TEST TRANSLATION: 
προσήκω
DEFINITION: 
خاص بــ ، ينتمي ، يتناسب ؛ οἱ προσήκοντες = قرائب ؛ τὰ προσήκoντα = واجبات  
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل حنكيّ
المجموعة الدلالية: 
الأخلاق
FREQUENCY RANK: 
358

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BA%CF%89-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BE%CF%89