οὔτε...οὔτε

TEST TRANSLATION: 
οὔτε
DEFINITION: 
لا هذا.... ولا ذاك
أقسام الكلام: 
حرف عطف: مساوٍ
المجموعة الدلالية: 
حروف العطف/ الظروف
FREQUENCY RANK: 
68

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BF%E1%BD%94%CF%84%CE%B5-%CE%BF%E1%BD%94%CF%84%CE%B5