οὐσία οὐσίας, ἡ

TEST TRANSLATION: 
οὐσία
DEFINITION: 
الخلاصة ، الممتلكات ؛ الجوهر
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
الأسرة والصداقة والمنزل
FREQUENCY RANK: 
227

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%E1%BD%90%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1