λόγος λόγου, ὁ

TEST TRANSLATION: 
λόγος
DEFINITION: 
الكلمة ، الخطاب ، ألحديث ؛ الفكرة ، السبب ، الحساب
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الكتابة والكلام
FREQUENCY RANK: 
45

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81