λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

TEST TRANSLATION: 
λείπω
DEFINITION: 
ترك/يترك ، تخلّى/يتخلى عن
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل شفهيّ
المجموعة الدلالية: 
الحركة
FREQUENCY RANK: 
437