κἄν (καὶ-ἄν)

TEST TRANSLATION: 
κἄν
DEFINITION: 
حتى اذا
أقسام الكلام: 
حرف عطف: يضع في مرتبة أدنى
المجموعة الدلالية: 
حروف العطف/ الظروف
FREQUENCY RANK: 
271

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BA%E1%BC%84%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6-%E1%BC%84%CE%BD