βοῦς βοός, ὁ/ἡ

TEST TRANSLATION: 
βοῦς
DEFINITION: 
الثور ، البقرة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث غير القياسي
المجموعة الدلالية: 
الحيوانات والنباتات
FREQUENCY RANK: 
455

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B2%CE%BF%E1%BF%A6%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%8C%CF%82-%E1%BD%81%E1%BC%A1